رتبه 19 ایران در اقتصاد دنیا

رتبه 19 ایران در اقتصاد دنیا

آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد ایران در رده‌بندی جهانی تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص برابری قدرت خرید با صعود ۲ پله‌ای نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ شده است. داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی از جایگاه ایران به عنوان نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا خبر داد که آمار ارائه‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول این ادعا را تأیید می‌کند. صندوق بین‌المللی پول در پایگاه داده‌های خود تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۲۳ را ۱۷۲۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۸۰۸ میلیارد دلار برآورد کرده است. ایران در میان اقتصادهای بزرگ دنیا در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ دو پله بالا آمده و دو کشور استرالیا و لهستان را پشت سر گذاشته است. ایران در سال ۲۰۲۲ در جایگاه ۲۱ بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا از نظر شاخص قدرت خرید قرارگرفته بود. چین با تولید ناخالص داخلی ۳۲ تریلیون دلار بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۳ بوده که در سال ۲۰۲۴ این شاخص به ۳۵ تریلیون دلار افزایش‌یافته است و آمریکا در رتبه دوم و هند در رتبه سوم قرارگرفته‌اند. اقتصاد ایران در این سال از کشورهایی مثل استرالیا، لهستان، تایوان، تایلند،‌ پاکستان، آرژانتین، هلند، امارات، سوئیس، سوئد، اتریش، مجارستان، قطر و آفریقای جنوبی بزرگ‌تر بوده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/108830/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

رتبه 19 ایران در اقتصاد دنیا

رتبه 19 ایران در اقتصاد دنیا

آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد ایران در رده‌بندی جهانی تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص برابری قدرت خرید با صعود ۲ پله‌ای نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ شده است. داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی از جایگاه ایران به عنوان نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا خبر داد که آمار ارائه‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول این ادعا را تأیید می‌کند. صندوق بین‌المللی پول در پایگاه داده‌های خود تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۲۳ را ۱۷۲۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۸۰۸ میلیارد دلار برآورد کرده است. ایران در میان اقتصادهای بزرگ دنیا در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ دو پله بالا آمده و دو کشور استرالیا و لهستان را پشت سر گذاشته است. ایران در سال ۲۰۲۲ در جایگاه ۲۱ بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا از نظر شاخص قدرت خرید قرارگرفته بود. چین با تولید ناخالص داخلی ۳۲ تریلیون دلار بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۳ بوده که در سال ۲۰۲۴ این شاخص به ۳۵ تریلیون دلار افزایش‌یافته است و آمریکا در رتبه دوم و هند در رتبه سوم قرارگرفته‌اند. اقتصاد ایران در این سال از کشورهایی مثل استرالیا، لهستان، تایوان، تایلند،‌ پاکستان، آرژانتین، هلند، امارات، سوئیس، سوئد، اتریش، مجارستان، قطر و آفریقای جنوبی بزرگ‌تر بوده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/108830/

ارسال دیدگاه شما