۲۳ درصد فوتی‌های تصادفات سوار پراید بودند

۲۳ درصد فوتی‌های تصادفات سوار پراید بودند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: بیش‌ترین تلفات ناشی از تصادفات در دنیا خارج از شهرها رخ می‌دهد اما در استان تهران بیش‌ترین متوفیان مربوط به شهر تهران است که ۲۳ درصد آمار فوتی‌ها نیز مربوط به استفاده‌کنندگان از پراید هستند.
به گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، ابوالفضل نیکوکار روز دوشنبه با تأکید بر پیشگیری از وقوع تخلفات رانندگی، افزود: با وجود تکمیل بانک اطلاعات رانندگان حادثه‌ساز و ارسال پیامک‌های هشدار همچنین اجرای ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اقدامات مراجع ذی‌ربط برای پیشگیری از تخلفات رانندگی اجرایی نشده است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران تصریح کرد: نظام حکمرانی بر راه‌ها و جاده‌ها مدون، کامل و جامع نیست و حاکم بر راه‌ها و جاده‌ها نیز مشخص نیست و همه قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط به وظایف و تکالیف ۳۲ دستگاه است که حول سه محور انسان، خودرو و جاده می‌شود که همگی مربوط به نظام حکمرانی است. نیکوکار بابیان اینکه در ترویج فرهنگ ترافیکی و آموزش موفق نبوده‌ایم، اظهار داشت: در شهر تهران از قانون‌گریزی به سمت قانون‌ستیزی در حرکت هستیم که در این زمینه بر آسیب شناسی آموزش رانندگی در آموزشگاه‌ها تأکید می‌شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/108837/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

۲۳ درصد فوتی‌های تصادفات سوار پراید بودند

۲۳ درصد فوتی‌های تصادفات سوار پراید بودند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: بیش‌ترین تلفات ناشی از تصادفات در دنیا خارج از شهرها رخ می‌دهد اما در استان تهران بیش‌ترین متوفیان مربوط به شهر تهران است که ۲۳ درصد آمار فوتی‌ها نیز مربوط به استفاده‌کنندگان از پراید هستند.
به گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، ابوالفضل نیکوکار روز دوشنبه با تأکید بر پیشگیری از وقوع تخلفات رانندگی، افزود: با وجود تکمیل بانک اطلاعات رانندگان حادثه‌ساز و ارسال پیامک‌های هشدار همچنین اجرای ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اقدامات مراجع ذی‌ربط برای پیشگیری از تخلفات رانندگی اجرایی نشده است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران تصریح کرد: نظام حکمرانی بر راه‌ها و جاده‌ها مدون، کامل و جامع نیست و حاکم بر راه‌ها و جاده‌ها نیز مشخص نیست و همه قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط به وظایف و تکالیف ۳۲ دستگاه است که حول سه محور انسان، خودرو و جاده می‌شود که همگی مربوط به نظام حکمرانی است. نیکوکار بابیان اینکه در ترویج فرهنگ ترافیکی و آموزش موفق نبوده‌ایم، اظهار داشت: در شهر تهران از قانون‌گریزی به سمت قانون‌ستیزی در حرکت هستیم که در این زمینه بر آسیب شناسی آموزش رانندگی در آموزشگاه‌ها تأکید می‌شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/108837/

ارسال دیدگاه شما