گروه بین‌الملل: انتخابات پارلمانی پاکستان روز پنجشنبه در حالی برگزار شد که رهبر حزب پیروز پشت میله های زندان بود و از آنجا انتخابات را مدیریت می کرد. هرچند که نامزدهای حزب تحریک انصاف به صورت مستقل در انتخابات شرکت کردند اما پیروزی آنها به دلیل وابستگی به عمران خان بود. این در حالی است که چند روز قبل انتخاباتی فرمایشی در جمهوری آذربایجان مثل جمهوری سوریه برگزار شد و الهام علی اف مجدد با 93 درصد اراء پیروز شد. هر چند تحلیلگران انتخابات در پاکستان و ترکیه را دموکراسی می دانند اما نسبت به انتخابات جمهوری آذربایجان نگاه منفی دارند. در ارتباط با این موضوع ستاره صبح گفت‌وگویی با علی بیگدلی تحلیلگر روابط بین‌الملل انجام داده که در ادامه می‌خوانید: