انتخابات در نصف جهان

انتخابات در نصف جهان

پروفسور حسن امین-فیلسوف و حقوقدان

بنده معتقد به انتخابات آزاد و دموکراتیک هستم. فکر می‌کنم هیچ کس هم رسماً با انتخابات و دموکراسی اعلام مخالفت نمی‌کند. اما از حرف تا عمل خیلی فاصله است.

امسال در بیش از نصف کشورهای جهان، انتخابات در پیش است‌، اما چه انتخاباتی؟ در برخی از این کشورها در عمل حق انتخابی نیست‌‌.

یکی از مسخره‌ترین این نمایش‌ها، انتخابات اخیرأ در جمهوری آذربایجان در صورت گرفت و الهام علی اف پس از پدرش حیدر علی اف، برای بار چهارم البته با تقلب یعنی با رأی بیش از نود و سه درصدی برنده انتخابات اعلام شد.

 وی قبلاً قانون اساسی را که اجازه نمی‌داد رئیس جمهور بیش از دو دوره پنج ساله در انتخابات شرکت کند، تغییر داد تا بتواند مادام العمر رئیس جمهور بماند. جالب آن که وی در ۲۰۱۷ همسر خود مهربان علیوا را به عنوان معاون اول ریاست جمهوری منصوب کرد. وی تا این تاریخ همچنان در این سمت باقی است.

 حالا واقعاً غریب آن است که کشورهای غربی برای همکاری با باکو مشکلی ندارند. نفت و گاز آذربایجان برای غرب و متحدانش مهمتر از حقوق بشر و اصول مردم‌سالاری است! حتی در مقطعی ثابت شد که سیاستمداران اروپایی از شرکت‌های متعلق به الهام علی اف رشوه گرفته‌اند که در تریبون‌های سیاسی از نقض حقوق بشر و فساد مالی در حکومت وی انتقاد نکنند. باید گفت بیچاره کسانی که در شرق، می‌پندارند غربی‌ها برای استقرار دموکراسی در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه در تلاش‌اند‌

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/108845/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

انتخابات در نصف جهان

انتخابات در نصف جهان

پروفسور حسن امین-فیلسوف و حقوقدان

بنده معتقد به انتخابات آزاد و دموکراتیک هستم. فکر می‌کنم هیچ کس هم رسماً با انتخابات و دموکراسی اعلام مخالفت نمی‌کند. اما از حرف تا عمل خیلی فاصله است.

امسال در بیش از نصف کشورهای جهان، انتخابات در پیش است‌، اما چه انتخاباتی؟ در برخی از این کشورها در عمل حق انتخابی نیست‌‌.

یکی از مسخره‌ترین این نمایش‌ها، انتخابات اخیرأ در جمهوری آذربایجان در صورت گرفت و الهام علی اف پس از پدرش حیدر علی اف، برای بار چهارم البته با تقلب یعنی با رأی بیش از نود و سه درصدی برنده انتخابات اعلام شد.

 وی قبلاً قانون اساسی را که اجازه نمی‌داد رئیس جمهور بیش از دو دوره پنج ساله در انتخابات شرکت کند، تغییر داد تا بتواند مادام العمر رئیس جمهور بماند. جالب آن که وی در ۲۰۱۷ همسر خود مهربان علیوا را به عنوان معاون اول ریاست جمهوری منصوب کرد. وی تا این تاریخ همچنان در این سمت باقی است.

 حالا واقعاً غریب آن است که کشورهای غربی برای همکاری با باکو مشکلی ندارند. نفت و گاز آذربایجان برای غرب و متحدانش مهمتر از حقوق بشر و اصول مردم‌سالاری است! حتی در مقطعی ثابت شد که سیاستمداران اروپایی از شرکت‌های متعلق به الهام علی اف رشوه گرفته‌اند که در تریبون‌های سیاسی از نقض حقوق بشر و فساد مالی در حکومت وی انتقاد نکنند. باید گفت بیچاره کسانی که در شرق، می‌پندارند غربی‌ها برای استقرار دموکراسی در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه در تلاش‌اند‌

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/108845/

ارسال دیدگاه شما