توصیه محمود صادقی به مسئولان:

به امید مردم ضربه نزنید

به امید مردم ضربه نزنید

محمود صادقی، نماینده سابق مجلس، در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به‌ضرورت همراهی قوای سه‌گانه در پایان عمر دولت گفت: در شرایط فعلی که به دلایل مختلف، مشکلات معیشتی مردم بر هم انباشته‌شده و دلایل متفاوتی ازجمله‌ نارسایی‌هایی که در نظام کلان تدبیر و مدیریت کشور وجود داد و به‌تبع آن سوء‌مدیریت‌ها و ناهماهنگی بین اجزای حاکمیت و عدم یکپارچگی حکمرانی، معضلاتی را موجب شده است.  وی ادامه داد: علاوه بر این‌ها، دو عامل دیگر نیز بی‌تأثیر نبوده‌اند. یکی از این عامل تحریم‌ها است که ظرف چهار دهه‌ی گذشته به‌عنوان فشار حداکثری به کشور تحمیل‌شده و دیگری بیماری کرونا است که معضلی جهانی در جهت افزایش فشارها،  از رونق افتادن کسب‌وکار و ایجاد تنگناهای معیشتی است.  نماینده مردم تهران در مجلس دهم بابیان آنکه انتظار می‌رود قوای سه‌گانه کشور در یک دستگاه که ریتم واحد، هماهنگی و هم‌افزایی دارد، برای حل مشکلات مردم و فائق آمدن بر معضلات ازجمله خنثی‌سازی تحریم‌ها، کاهش سوء‌آثار تحریم‌ها و همکاری برای این‌که مردم از رنج و مشقت فعلی خارج شوند، بنوازند؛ خاطرنشان کرد: مشکلات معیشتی در درجه نخست قرار دارد که تا مادامی‌که این مشکل وجود دارد، مردم به امر دیگری نمی‌اندیشند. در درجه بعد، بحث‌های مربوط به حقوق شهروندی، احترام به آزادی‌های مردم و حفظ کرامت، نیازمند یکپارچگی قوا است.  صادقی تصریح کرد: انتظار می‌رود  فضای ناهماهنگ و ملتهب فعلی کاهش پیداکرده و باوجودآنکه با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها و میان‌دوره‌ای خبرگان، تنش‌ها افزایش پیدا می‌کند از آن برای خلق فرصت نیز استفاده شود.  این نماینده سابق مجلس افزود: این فرصت باید تلاش برای افزایش مشارکت مردم باشد. درواقع، مردم از سیستم حکمرانی کشور ناامید شده‌اند و هماهنگی قوا می‌تواند به مردم امید تازه بخشیده و چشم‌اندازی از امید برای آن‌ها ترسیم کند. وی اظهار کرد: من به‌عنوان یک شهروند و فعال دانشگاهی و سیاسی، توصیه‌ام با مسئولان این است که به امید مردم ضربه نزنند. باید از هر اقدام و صحبتی که به امید مردم آسیب بزند در این  شرایط خودداری شود. البته شورونشاط سیاسی و رقابت سیاسی باید وجود داشته باشد و یکدست شدن فضای سیاسی به نفع هیچ‌کس نیست.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/69922/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

توصیه محمود صادقی به مسئولان:

به امید مردم ضربه نزنید

به امید مردم ضربه نزنید

محمود صادقی، نماینده سابق مجلس، در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به‌ضرورت همراهی قوای سه‌گانه در پایان عمر دولت گفت: در شرایط فعلی که به دلایل مختلف، مشکلات معیشتی مردم بر هم انباشته‌شده و دلایل متفاوتی ازجمله‌ نارسایی‌هایی که در نظام کلان تدبیر و مدیریت کشور وجود داد و به‌تبع آن سوء‌مدیریت‌ها و ناهماهنگی بین اجزای حاکمیت و عدم یکپارچگی حکمرانی، معضلاتی را موجب شده است.  وی ادامه داد: علاوه بر این‌ها، دو عامل دیگر نیز بی‌تأثیر نبوده‌اند. یکی از این عامل تحریم‌ها است که ظرف چهار دهه‌ی گذشته به‌عنوان فشار حداکثری به کشور تحمیل‌شده و دیگری بیماری کرونا است که معضلی جهانی در جهت افزایش فشارها،  از رونق افتادن کسب‌وکار و ایجاد تنگناهای معیشتی است.  نماینده مردم تهران در مجلس دهم بابیان آنکه انتظار می‌رود قوای سه‌گانه کشور در یک دستگاه که ریتم واحد، هماهنگی و هم‌افزایی دارد، برای حل مشکلات مردم و فائق آمدن بر معضلات ازجمله خنثی‌سازی تحریم‌ها، کاهش سوء‌آثار تحریم‌ها و همکاری برای این‌که مردم از رنج و مشقت فعلی خارج شوند، بنوازند؛ خاطرنشان کرد: مشکلات معیشتی در درجه نخست قرار دارد که تا مادامی‌که این مشکل وجود دارد، مردم به امر دیگری نمی‌اندیشند. در درجه بعد، بحث‌های مربوط به حقوق شهروندی، احترام به آزادی‌های مردم و حفظ کرامت، نیازمند یکپارچگی قوا است.  صادقی تصریح کرد: انتظار می‌رود  فضای ناهماهنگ و ملتهب فعلی کاهش پیداکرده و باوجودآنکه با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها و میان‌دوره‌ای خبرگان، تنش‌ها افزایش پیدا می‌کند از آن برای خلق فرصت نیز استفاده شود.  این نماینده سابق مجلس افزود: این فرصت باید تلاش برای افزایش مشارکت مردم باشد. درواقع، مردم از سیستم حکمرانی کشور ناامید شده‌اند و هماهنگی قوا می‌تواند به مردم امید تازه بخشیده و چشم‌اندازی از امید برای آن‌ها ترسیم کند. وی اظهار کرد: من به‌عنوان یک شهروند و فعال دانشگاهی و سیاسی، توصیه‌ام با مسئولان این است که به امید مردم ضربه نزنند. باید از هر اقدام و صحبتی که به امید مردم آسیب بزند در این  شرایط خودداری شود. البته شورونشاط سیاسی و رقابت سیاسی باید وجود داشته باشد و یکدست شدن فضای سیاسی به نفع هیچ‌کس نیست.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/69922/

ارسال دیدگاه شما