حاشیه‌های قرارداد ۱۴ میلیاردی غفوری

وریا غفوری، این روزها درگیر حاشیه‌های زیادی شده است. محمود فکری سرمربی استقلال در خصوص غیبت او اظهار کرد که “سرما خورده است و به تمرینات نیامده است.” اما مساله‌ای که باعث شده وریا غفوری حاشیه‌های زیادی را در این مدت کوتاه تجربه کند، نامه باشگاه استقلال به کمیته اخلاق در خصوص قرارداد ۱۴ میلیاردی او برای دو فصل است. ماجرا از این قرار است که کمیته اخلاق به باشگاه استقلال در خصوص ثبت قرارداد بازیکنان استقلال که ارقام زیادی در آن درج شده بود، درخواست توضیح خواست. باشگاه استقلال در ادامه برای یکی از قراردادهای میلیاردی خود، قرارداد وریا غفوری را شرح داد و به کمیته اخلاق فرستاد. آن طور که مشخص است، قرارداد هنگامی که ثبت می‌شود برای طرفین لازم الاجرا است و نمی‌تواند در این قرارداد تغییر خاصی ایجاد شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/70779/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

حاشیه‌های قرارداد ۱۴ میلیاردی غفوری

وریا غفوری، این روزها درگیر حاشیه‌های زیادی شده است. محمود فکری سرمربی استقلال در خصوص غیبت او اظهار کرد که “سرما خورده است و به تمرینات نیامده است.” اما مساله‌ای که باعث شده وریا غفوری حاشیه‌های زیادی را در این مدت کوتاه تجربه کند، نامه باشگاه استقلال به کمیته اخلاق در خصوص قرارداد ۱۴ میلیاردی او برای دو فصل است. ماجرا از این قرار است که کمیته اخلاق به باشگاه استقلال در خصوص ثبت قرارداد بازیکنان استقلال که ارقام زیادی در آن درج شده بود، درخواست توضیح خواست. باشگاه استقلال در ادامه برای یکی از قراردادهای میلیاردی خود، قرارداد وریا غفوری را شرح داد و به کمیته اخلاق فرستاد. آن طور که مشخص است، قرارداد هنگامی که ثبت می‌شود برای طرفین لازم الاجرا است و نمی‌تواند در این قرارداد تغییر خاصی ایجاد شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/70779/

ارسال دیدگاه شما