چند درصد دانش‌آموزان تبلت و گوشی مستقل دارند؟

چند درصد دانش‌آموزان تبلت و گوشی مستقل دارند؟

جانشین وزیر آموزش‌وپرورش در طرح هدایت درباره شناسایی دانش‌آموزان کم برخوردار و ارائه تبلت به آن‌ها گفت: طبق آمایشی که انجام‌شده است، تقریباً نزدیک به سه میلیون نفر از دانش‌آموزان در سراسر کشور از تجهیزات هوشمند آموزشی بی‌بهره‌اند. همواره این را تأکید کرده‌ام که در کنار این سه میلیون نفر، تعداد دو میلیون نفر هم هستند که ابزار آموزشی آن‌ها عاریه‌ای بوده و بعضاً از گوشی و یا تبلت پدر یا مادر خود استفاده می‌کنند. درعین‌حال همین پدران کارشان به‌گونه‌ای است که نبودن گوشی همراه به کار آن‌ها لطمه می‌زند. سید جواد حسینی در گفت‌وگو با ایلنا، ادامه داد: با این تفاسیر به‌طورکلی تعداد پنج میلیون ابزار آموزشی نیاز است، ولی آن تعداد که از هیچ‌یک از ابزارهای آموزشی برخوردار نیستند، سه میلیون نفر هستند، از طرفی حدود ۱۲ درصد دانش‌آموزان به‌صورت مستقل ابزار آموزشی هوشمند را در اختیاردارند و مابقی از گوشی و تبلت مادر، پدر یا اشخاص دیگر استفاده می‌کنند. تلاش ما در طرح هدایت این است که با جذب منابع دولتی و منابع عمومی مثل بانک‌ها، شهرداری‌ها و منابع مردمی اعتبارات تهیه کنیم. تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار از این ابزار به دانش‌آموزانی که نیاز داشتند، اهداشده است. وی درباره استان‌هایی که بیشترین تلاش را برای تهیه تبلت و گوشی هوشمند داشته‌اند، گفت: استان‌هایی که تاکنون در این زمینه بیشترین تلاش را داشته‌اند، بوشهر و یزد هستند که به بیش از ۶۲ درصد دانش‌آموزانی که نیازمند بودند، تجهیزات آموزشی اهدا کرده‌اند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/70808/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

چند درصد دانش‌آموزان تبلت و گوشی مستقل دارند؟

چند درصد دانش‌آموزان تبلت و گوشی مستقل دارند؟

جانشین وزیر آموزش‌وپرورش در طرح هدایت درباره شناسایی دانش‌آموزان کم برخوردار و ارائه تبلت به آن‌ها گفت: طبق آمایشی که انجام‌شده است، تقریباً نزدیک به سه میلیون نفر از دانش‌آموزان در سراسر کشور از تجهیزات هوشمند آموزشی بی‌بهره‌اند. همواره این را تأکید کرده‌ام که در کنار این سه میلیون نفر، تعداد دو میلیون نفر هم هستند که ابزار آموزشی آن‌ها عاریه‌ای بوده و بعضاً از گوشی و یا تبلت پدر یا مادر خود استفاده می‌کنند. درعین‌حال همین پدران کارشان به‌گونه‌ای است که نبودن گوشی همراه به کار آن‌ها لطمه می‌زند. سید جواد حسینی در گفت‌وگو با ایلنا، ادامه داد: با این تفاسیر به‌طورکلی تعداد پنج میلیون ابزار آموزشی نیاز است، ولی آن تعداد که از هیچ‌یک از ابزارهای آموزشی برخوردار نیستند، سه میلیون نفر هستند، از طرفی حدود ۱۲ درصد دانش‌آموزان به‌صورت مستقل ابزار آموزشی هوشمند را در اختیاردارند و مابقی از گوشی و تبلت مادر، پدر یا اشخاص دیگر استفاده می‌کنند. تلاش ما در طرح هدایت این است که با جذب منابع دولتی و منابع عمومی مثل بانک‌ها، شهرداری‌ها و منابع مردمی اعتبارات تهیه کنیم. تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار از این ابزار به دانش‌آموزانی که نیاز داشتند، اهداشده است. وی درباره استان‌هایی که بیشترین تلاش را برای تهیه تبلت و گوشی هوشمند داشته‌اند، گفت: استان‌هایی که تاکنون در این زمینه بیشترین تلاش را داشته‌اند، بوشهر و یزد هستند که به بیش از ۶۲ درصد دانش‌آموزانی که نیازمند بودند، تجهیزات آموزشی اهدا کرده‌اند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/70808/

ارسال دیدگاه شما