تلویزیون متعلق به همه یا گروه خاص؟

تلویزیون متعلق به همه یا گروه خاص؟

محمد هاشمی رییس اسبق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی ایرنا به این خبرگزاری دولتی گفت: من هشتمین مدیرعامل صدا و سیما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بودم . حدود ۲.۵ سال از انقلاب اسلامی گذشته بود که من به صدا و سیما رفتم. اولین مدیرعامل این سازمان بعد از پیروزی انقلاب، صادق قطب زاده بود که ۹ ماه بیشتر دوام نیاورد. بعد از آن طی ۲۱ ماه، صدا و سیما ۶ مدیرعامل عوض کرد. بعد از انتصاب خدمت امام رفتم و گفتم من آمده ام خدمت شما تا نظرتان را درباره انتصابم به ریاست صداوسیما بدانم و مرا راهنمایی فرمایید.. امام فرمودند که صدا و سیما متعلق به همه مردم است و نبایست در انحصار گروه خاصی باشد. متعصبین مذهبی می گفتند وقتی کشتی، شنا و فوتبال  پخش می کنید و ورزشکار با یک شورت ورزشی فعالیت می کند  ما از زن و بچه خود خجالت می کشیم. یا در مورد دیالوگ فیلم ها خیلی حساسیت وجود داشت که نباید عاشقانه باشد. حتی در زمینه کارتون های کودکان با این ها مشکل داشتیم. عده ای در هر زمینه ای با ما مخالف بودند از صدا و تصویر گرفته تا موسیقی و .... آنها اهل احتیاط بودند. اما امام بسیاری از مواردی که در بالا ذکر شد را دچار اشکال نمی دانست.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/71016/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تلویزیون متعلق به همه یا گروه خاص؟

تلویزیون متعلق به همه یا گروه خاص؟

محمد هاشمی رییس اسبق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی ایرنا به این خبرگزاری دولتی گفت: من هشتمین مدیرعامل صدا و سیما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بودم . حدود ۲.۵ سال از انقلاب اسلامی گذشته بود که من به صدا و سیما رفتم. اولین مدیرعامل این سازمان بعد از پیروزی انقلاب، صادق قطب زاده بود که ۹ ماه بیشتر دوام نیاورد. بعد از آن طی ۲۱ ماه، صدا و سیما ۶ مدیرعامل عوض کرد. بعد از انتصاب خدمت امام رفتم و گفتم من آمده ام خدمت شما تا نظرتان را درباره انتصابم به ریاست صداوسیما بدانم و مرا راهنمایی فرمایید.. امام فرمودند که صدا و سیما متعلق به همه مردم است و نبایست در انحصار گروه خاصی باشد. متعصبین مذهبی می گفتند وقتی کشتی، شنا و فوتبال  پخش می کنید و ورزشکار با یک شورت ورزشی فعالیت می کند  ما از زن و بچه خود خجالت می کشیم. یا در مورد دیالوگ فیلم ها خیلی حساسیت وجود داشت که نباید عاشقانه باشد. حتی در زمینه کارتون های کودکان با این ها مشکل داشتیم. عده ای در هر زمینه ای با ما مخالف بودند از صدا و تصویر گرفته تا موسیقی و .... آنها اهل احتیاط بودند. اما امام بسیاری از مواردی که در بالا ذکر شد را دچار اشکال نمی دانست.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/71016/

ارسال دیدگاه شما