امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

بازنشستگی سرهنگ‌های ارتش
روز ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ عده زیادی از امرای ارتش برکنار و یا بازنشسته شدند. روزنامه اطلاعات فردای آن روز نوشت: قرار است تصفیه دامنه‌داری در ارتش صورت بگیرد. سرلشگر قرنی، رئیس ستاد کل ارتش ملی ایران اعلام کرد: «بررسی برای پاک‌سازی ارتش ادامه دارد. عده‌ای از امراء ارتش برکنار و دستگیر شدند و برکناری چند تن و بازنشسته نمودن گروه دیگر ادامه دارد.» وی افزود: «رئیس دادسرای ارتش نیز برکنار و تحت تعقیب قرار گرفت.» وی اضافه کرد: «دادرسی ارتش بسیار کوچک خواهد شد و وظایفش محدود و صرفاً برای رسیدگی به تخلفات و جرائم کادر ارتش و نیروهای مسلح خواهد شد».

درخواست معرفی ضد انقلابیون
امام خمینی با صدور اطلاعیه‌ای در مورد هجوم و حمله خودسرانه به خانه‌های مردم، از مردم خواست ضد انقلابیون را به مراکز مربوطه معرفی کنند. در این اطلاعیه آمده بود: «با تشکر فراوان از زحمات و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر شما در راه تحکیم حق و شکست باطل. این روز‌ها مشاهده می‌شود که افراد و اشخاص متفرقه به خانه‌های مردم هجوم برده و احیاناً باعث ناراحتی خانواده‌ها می‌شوند. گرچه بسیاری ازاین‌گونه افراد به خاطر سوابق سوء خود مستحق تنبیه و مجازات هستند اما برای اینکه افراد بی‌گناه خانواده‌ها به‌زحمت نیفتند، لازم دانستم از شما فرزندان عزیز بخواهم، از این به بعد بدون کسب اجازه از دولت قانونی به خانه هیچ‌کس حمله نکنید و کسی را پیش خود توقیف ننمایید، البته جنایتکاران و ظلمه که دستشان به خون مردم و تجاوز به حقوق ملت آلوده است نباید از کیفر معاف گردند. ولی کیفر مجرمان نباید بدون نظم و حساب و توسط افراد غیرمسئول انجام گیرد. شما مجرمان جنایتکار را شناسایی کنید و به دولت موقت انقلاب اسلامی معرفی نمایید، تا با دستور دولت اقدام به بازداشت و محاکمه شوند. تأکید می‌کنم که مطلب فوق حکم اسلامی است و تخلف جایز نیست».

عدم دخالت طالقانی 
در عزل‌و‌نصب‌ها
روز ۲۷ بهمن ۱۳۵۷، آیت‌الله طالقانی از رهبران انقلاب، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که چون قصد ندارد در عزل و نصب مقامات دولتی به‌هیچ‌وجه دخالتی داشته باشد، مردم از مراجعه به وی در این موارد خودداری کنند. در این اطلاعیه آمده بود: «چون اصولاً نمی‌بایستی و نمی‌خواهم که در عزل و نصب مقامات دولتی و رسمی دخالتی داشته باشم یا به نحوی از انحاء توصیه بنمایم، به‌خصوص که باید دست دولت موقت جناب آقای مهندس بازرگان (دوست و همقدم چهل‌ساله‌ام) مبعوث امام خمینی و شورای انقلاب ازهرجهت بازبماند، لذا از هرگونه مراجعه‌ای در این مورد به این‌جانب خودداری فرمایید. اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌ها و نمایندگی‌ها از طرف این‌جانب کتباً یا شفا‌ها تائید و معرفی‌شده و خواهند شد».

خاطرات هاشمی رفسنجانی
دوشنبه 27 بهمن ۱۳۷۶: در گزارش‌ها، آمدن گروه ورزشکاران کشتی‌گیر آمریکا به ایران موردتوجه است؛ بعضی‌ها شبیه به مسابقه پینگ پونگ چین و آمریکا می‌دانندکه منجر به شکستن قهر و شروع روند عادی سازی روابط شده است. مسئله عراق و آمریکا، همچنان بین خوف و رجا است و برای سفر دبیرکل سازمان ملل به عراق به منظور قانع‌کردن عراق جهت عمل به مصوبات شورای امنیت تلاش می‌شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/71027/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

بازنشستگی سرهنگ‌های ارتش
روز ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ عده زیادی از امرای ارتش برکنار و یا بازنشسته شدند. روزنامه اطلاعات فردای آن روز نوشت: قرار است تصفیه دامنه‌داری در ارتش صورت بگیرد. سرلشگر قرنی، رئیس ستاد کل ارتش ملی ایران اعلام کرد: «بررسی برای پاک‌سازی ارتش ادامه دارد. عده‌ای از امراء ارتش برکنار و دستگیر شدند و برکناری چند تن و بازنشسته نمودن گروه دیگر ادامه دارد.» وی افزود: «رئیس دادسرای ارتش نیز برکنار و تحت تعقیب قرار گرفت.» وی اضافه کرد: «دادرسی ارتش بسیار کوچک خواهد شد و وظایفش محدود و صرفاً برای رسیدگی به تخلفات و جرائم کادر ارتش و نیروهای مسلح خواهد شد».

درخواست معرفی ضد انقلابیون
امام خمینی با صدور اطلاعیه‌ای در مورد هجوم و حمله خودسرانه به خانه‌های مردم، از مردم خواست ضد انقلابیون را به مراکز مربوطه معرفی کنند. در این اطلاعیه آمده بود: «با تشکر فراوان از زحمات و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر شما در راه تحکیم حق و شکست باطل. این روز‌ها مشاهده می‌شود که افراد و اشخاص متفرقه به خانه‌های مردم هجوم برده و احیاناً باعث ناراحتی خانواده‌ها می‌شوند. گرچه بسیاری ازاین‌گونه افراد به خاطر سوابق سوء خود مستحق تنبیه و مجازات هستند اما برای اینکه افراد بی‌گناه خانواده‌ها به‌زحمت نیفتند، لازم دانستم از شما فرزندان عزیز بخواهم، از این به بعد بدون کسب اجازه از دولت قانونی به خانه هیچ‌کس حمله نکنید و کسی را پیش خود توقیف ننمایید، البته جنایتکاران و ظلمه که دستشان به خون مردم و تجاوز به حقوق ملت آلوده است نباید از کیفر معاف گردند. ولی کیفر مجرمان نباید بدون نظم و حساب و توسط افراد غیرمسئول انجام گیرد. شما مجرمان جنایتکار را شناسایی کنید و به دولت موقت انقلاب اسلامی معرفی نمایید، تا با دستور دولت اقدام به بازداشت و محاکمه شوند. تأکید می‌کنم که مطلب فوق حکم اسلامی است و تخلف جایز نیست».

عدم دخالت طالقانی 
در عزل‌و‌نصب‌ها
روز ۲۷ بهمن ۱۳۵۷، آیت‌الله طالقانی از رهبران انقلاب، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که چون قصد ندارد در عزل و نصب مقامات دولتی به‌هیچ‌وجه دخالتی داشته باشد، مردم از مراجعه به وی در این موارد خودداری کنند. در این اطلاعیه آمده بود: «چون اصولاً نمی‌بایستی و نمی‌خواهم که در عزل و نصب مقامات دولتی و رسمی دخالتی داشته باشم یا به نحوی از انحاء توصیه بنمایم، به‌خصوص که باید دست دولت موقت جناب آقای مهندس بازرگان (دوست و همقدم چهل‌ساله‌ام) مبعوث امام خمینی و شورای انقلاب ازهرجهت بازبماند، لذا از هرگونه مراجعه‌ای در این مورد به این‌جانب خودداری فرمایید. اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌ها و نمایندگی‌ها از طرف این‌جانب کتباً یا شفا‌ها تائید و معرفی‌شده و خواهند شد».

خاطرات هاشمی رفسنجانی
دوشنبه 27 بهمن ۱۳۷۶: در گزارش‌ها، آمدن گروه ورزشکاران کشتی‌گیر آمریکا به ایران موردتوجه است؛ بعضی‌ها شبیه به مسابقه پینگ پونگ چین و آمریکا می‌دانندکه منجر به شکستن قهر و شروع روند عادی سازی روابط شده است. مسئله عراق و آمریکا، همچنان بین خوف و رجا است و برای سفر دبیرکل سازمان ملل به عراق به منظور قانع‌کردن عراق جهت عمل به مصوبات شورای امنیت تلاش می‌شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/71027/

ارسال دیدگاه شما