مردم میانمار در کف خیابان علیه کودتا

مردم میانمار در کف خیابان علیه کودتا

اشاره: ده‌ها هزار نفر با ریختن به کف خیابان‌ها در شهرهای بزرگ میانمار برای نهمین روز متوالی اعتراض خود را به کودتا در این کشور نشان دادند. این اعتراضات گسترده از حدود دو هفته پیش شروع شد که ارتش در کودتایی کنترل این کشور را در اختیار گرفت و آنگ سان سوچی، رهبر حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و دیگر رهبران این حزب را دستگیر کرد. ارتش این کشور دو روز پیش اعلام کرد که حکم جلب برای هفت فعال مخالف صادرشده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که بیش از ۳۵۰ نفر از زمان کودتا تاکنون دستگیرشده‌اند.

اعتراضات مردمی در میانمار در حالی ادامه یافت که معترضان حمله شبانه نیروهای دولتی را نادیده گرفته بودند. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشرشده مردم با کوبیدن ظروف فلزی و به راه انداختن سروصدا نزدیک شدن نیروهای امنیتی را به یکدیگر اطلاع می‌دادند. ارتش این کشور دو روز پیش اعلام کرد که حکم جلب برای هفت فعال مخالف صادرشده است؛ اتهام آن‌ها «برهم زدن آرامش» بوده؛ اتهامی که کمتر در میانمار مورداستفاده قرارگرفته است. یکی از دستگیرشدگان مین کو ناینگ از رهبران جنبش دانشجویی در قیام ناموفق ۱۹۸۸ علیه رهبر نظامی وقت است. او با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی حمله شبانه به تظاهرکنندگان و دستگیری‌ها را محکوم کرده بود. به گفته برخی ناظران، مردم میانمار نمی‌دانند در آینده چه اتفاقی خواه افتاد و احساس «ناامنی زیادی» دارند. برخی خبرنگاران گفته‌اند «در میانمار شب بی‌خوابی بسیار متداول شده؛ نیروهای امنیتی در بسیاری از مناطق این کشور به خانه‌های حمله می‌کنند و سعی می‌کنند مخالفان را دستگیر کنند. مردم از همدیگر محافظت می‌کنند و تا پاسی از نیمه‌شب بیدار می‌مانند.» تصاویری که از یانگون، بزرگ‌ترین شهر این کشور منتشرشده مردم را نشان می‌دهد که شعار سر می‌دهند و همسایه‌های خود را از ورود نیروهای امنیتی مطلع می‌کنند. در ویدیویی که در اختیار خبرگزاری رویترز قرارگرفته جمعیتی نشان داده‌شده که خودروی پلیس را محاصره کرده و در حال شعار دادن هستند. تصویربردار این ویدیو می‌گوید جمعیت دستکم یک‌بار خودروی پلیس را مجبور کرد که مسیر خود را از بیمارستان غرب یانگون تغییر دهد. در ویدیوی دیگری که منتشرشده مردمی نشان داده می‌شود که در شهر یانگون خواستار آزادی معلمی که گفته می‌شود دستگیرشده، هستند. در این ویدیو مردم با نزدیک شدن نیروهای امنیتی ظروف فلزی را به هم می‌کوبند تا با ایجاد سروصدا همسایه‌های خود را از حمله احتمالی پلیس آگاه کنند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/71033/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

مردم میانمار در کف خیابان علیه کودتا

مردم میانمار در کف خیابان علیه کودتا

اشاره: ده‌ها هزار نفر با ریختن به کف خیابان‌ها در شهرهای بزرگ میانمار برای نهمین روز متوالی اعتراض خود را به کودتا در این کشور نشان دادند. این اعتراضات گسترده از حدود دو هفته پیش شروع شد که ارتش در کودتایی کنترل این کشور را در اختیار گرفت و آنگ سان سوچی، رهبر حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و دیگر رهبران این حزب را دستگیر کرد. ارتش این کشور دو روز پیش اعلام کرد که حکم جلب برای هفت فعال مخالف صادرشده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که بیش از ۳۵۰ نفر از زمان کودتا تاکنون دستگیرشده‌اند.

اعتراضات مردمی در میانمار در حالی ادامه یافت که معترضان حمله شبانه نیروهای دولتی را نادیده گرفته بودند. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشرشده مردم با کوبیدن ظروف فلزی و به راه انداختن سروصدا نزدیک شدن نیروهای امنیتی را به یکدیگر اطلاع می‌دادند. ارتش این کشور دو روز پیش اعلام کرد که حکم جلب برای هفت فعال مخالف صادرشده است؛ اتهام آن‌ها «برهم زدن آرامش» بوده؛ اتهامی که کمتر در میانمار مورداستفاده قرارگرفته است. یکی از دستگیرشدگان مین کو ناینگ از رهبران جنبش دانشجویی در قیام ناموفق ۱۹۸۸ علیه رهبر نظامی وقت است. او با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی حمله شبانه به تظاهرکنندگان و دستگیری‌ها را محکوم کرده بود. به گفته برخی ناظران، مردم میانمار نمی‌دانند در آینده چه اتفاقی خواه افتاد و احساس «ناامنی زیادی» دارند. برخی خبرنگاران گفته‌اند «در میانمار شب بی‌خوابی بسیار متداول شده؛ نیروهای امنیتی در بسیاری از مناطق این کشور به خانه‌های حمله می‌کنند و سعی می‌کنند مخالفان را دستگیر کنند. مردم از همدیگر محافظت می‌کنند و تا پاسی از نیمه‌شب بیدار می‌مانند.» تصاویری که از یانگون، بزرگ‌ترین شهر این کشور منتشرشده مردم را نشان می‌دهد که شعار سر می‌دهند و همسایه‌های خود را از ورود نیروهای امنیتی مطلع می‌کنند. در ویدیویی که در اختیار خبرگزاری رویترز قرارگرفته جمعیتی نشان داده‌شده که خودروی پلیس را محاصره کرده و در حال شعار دادن هستند. تصویربردار این ویدیو می‌گوید جمعیت دستکم یک‌بار خودروی پلیس را مجبور کرد که مسیر خود را از بیمارستان غرب یانگون تغییر دهد. در ویدیوی دیگری که منتشرشده مردمی نشان داده می‌شود که در شهر یانگون خواستار آزادی معلمی که گفته می‌شود دستگیرشده، هستند. در این ویدیو مردم با نزدیک شدن نیروهای امنیتی ظروف فلزی را به هم می‌کوبند تا با ایجاد سروصدا همسایه‌های خود را از حمله احتمالی پلیس آگاه کنند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/71033/

ارسال دیدگاه شما