توزیع روزانه ۱۰۰۰ تن مرغ در استان تهران

توزیع روزانه ۱۰۰۰ تن مرغ در استان تهران

بر اساس مصوبه اخیر تنظیم بازار مصوب شد که روزانه هزار تن مرغ با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۲۰۴۰۰ تومان در استان تهران، به‌منظور تنظیم بازار توزیع شود. در متن مصوب کارگروه تنظیم بازار آمده است: «نظر به‌ضرورت تنظیم بازار گوشت مرغ گرم ایام پایانی سال در استان تهران و متناسب با سرانه مصرف کالاهای مذکور مقرر شد با محوریت وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور، روزانه تا ۱۰۰۰ تن گوشت مرغ تأمین و عرضه شود.»

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/71973/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

توزیع روزانه ۱۰۰۰ تن مرغ در استان تهران

توزیع روزانه ۱۰۰۰ تن مرغ در استان تهران

بر اساس مصوبه اخیر تنظیم بازار مصوب شد که روزانه هزار تن مرغ با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۲۰۴۰۰ تومان در استان تهران، به‌منظور تنظیم بازار توزیع شود. در متن مصوب کارگروه تنظیم بازار آمده است: «نظر به‌ضرورت تنظیم بازار گوشت مرغ گرم ایام پایانی سال در استان تهران و متناسب با سرانه مصرف کالاهای مذکور مقرر شد با محوریت وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور، روزانه تا ۱۰۰۰ تن گوشت مرغ تأمین و عرضه شود.»

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/71973/

ارسال دیدگاه شما