سامانه بارشی جدید چهارشنبه می‌آید

سامانه بارشی جدید چهارشنبه می‌آید

بعدازظهر چهارشنبه با ورود سامانه بارشی از غرب کشور، بارش در این منطقه آغاز می‌شود. بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی امروز در سواحل دریای خزر و بخش‌هایی از شمال غرب کشور بارش رخ خواهد داد. سه‌شنبه برای نوار شمالی بارش خفیف باران، در ارتفاعات البرز ابرناکی با احتمال بارش برف و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. بعدازظهر چهارشنبه با ورود سامانه بارشی از غرب کشور، بارش در این منطقه آغاز می‌شود، پنجشنبه سامانه بارشی ضمن تقویت با حرکت شرق سوی خود نوار شمالی و غالب مناطق نیمه غربی کشور را در بر خواهد گرفت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/71979/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

سامانه بارشی جدید چهارشنبه می‌آید

سامانه بارشی جدید چهارشنبه می‌آید

بعدازظهر چهارشنبه با ورود سامانه بارشی از غرب کشور، بارش در این منطقه آغاز می‌شود. بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی امروز در سواحل دریای خزر و بخش‌هایی از شمال غرب کشور بارش رخ خواهد داد. سه‌شنبه برای نوار شمالی بارش خفیف باران، در ارتفاعات البرز ابرناکی با احتمال بارش برف و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. بعدازظهر چهارشنبه با ورود سامانه بارشی از غرب کشور، بارش در این منطقه آغاز می‌شود، پنجشنبه سامانه بارشی ضمن تقویت با حرکت شرق سوی خود نوار شمالی و غالب مناطق نیمه غربی کشور را در بر خواهد گرفت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/71979/

ارسال دیدگاه شما