سری سوم اسکناس ۵۰ هزار ریالی

سری سوم اسکناس ۵۰ هزار ریالی

سری سوم اسکناس ۵۰ هزار ریالی توسط بانک مرکزی منتشر شد. بر روی اسکناس‌های جدید ۵۰ هزار ریالی تصویر حضرت امام خمینی (ره) و در پشت این اسکناس این بار طرحی از آرامگاه حافظ با بیت «هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما» نقش بسته است. از ویژگی‌های امنیتی اسکناس جدید ۵۰ هزار ریالی می‌توان به طراحی خطی سه‌بعدی، تصویر مکمل طرح مخفی، چاپ برجسته، ریز نوشته (میکرو پرینت) علامت مخصوص روشندلان، واترمارک، نخ امنیتی پنجره‌ای هولوگرافیک، نخ امنیتی پنهان و شماره‌سریال اشاره کرد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/71980/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

سری سوم اسکناس ۵۰ هزار ریالی

سری سوم اسکناس ۵۰ هزار ریالی

سری سوم اسکناس ۵۰ هزار ریالی توسط بانک مرکزی منتشر شد. بر روی اسکناس‌های جدید ۵۰ هزار ریالی تصویر حضرت امام خمینی (ره) و در پشت این اسکناس این بار طرحی از آرامگاه حافظ با بیت «هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما» نقش بسته است. از ویژگی‌های امنیتی اسکناس جدید ۵۰ هزار ریالی می‌توان به طراحی خطی سه‌بعدی، تصویر مکمل طرح مخفی، چاپ برجسته، ریز نوشته (میکرو پرینت) علامت مخصوص روشندلان، واترمارک، نخ امنیتی پنجره‌ای هولوگرافیک، نخ امنیتی پنهان و شماره‌سریال اشاره کرد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/71980/

ارسال دیدگاه شما