از سوی شورای عالی کار صورت گرفت

جزئیات حقوق کارگران در سال آینده

اشاره: تورم و گرانی زندگی کارکنان دولت، بازنشستگان لشگری و کشوری، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و کارگران را تحت تأثیر قرار داده و می‌دهد. البته دولت در سال جاری و در راستای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی را اصلاح کرد و حقوق آنان را به مرز حقوق شاغلان نزدیک کرد که این اقدام توانست بخشی از اثر تورم و گرانی را از بین ببرد. البته کارگران همیشه نسبت به دستمزد کم اعتراض داشته و دارند. روز گذشته شورای عالی کار با افزایش 39 درصدی حقوق حداقل حقوق را 4 میلیون تومان تعیین کرد.

پس از تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰؛ وزارت کار پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران را با قید فوریت به هیئت‌وزیران ارسال می‌کند. به گزارش ایسنا، شورای عالی کار با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ موافقت کرد تا پایه حقوق کارگران از ابتدای فروردین‌ماه سال آینده با افزایش ۷۴۵ هزارتومانی به دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان برسد. از دیگر مصوبات شورای عالی کار، تصویب افزایش بن خواربار و حق مسکن بود که بر این اساس بن خواربار به ۶۰۰ هزار تومان رسید و حق مسکن در صورت تصویب در هیئت‌وزیران در فیش حقوقی سال آینده کارگران ۴۵۰ هزار تومان لحاظ خواهد شد. در راستای مصوبات دیگر شورا، افزایش سایر سطوح مزدی بود که به رشد ۲۶ درصدی به اضافه عدد ثابت ۲۴۸ هزار و ۳۵۰ تومان و حداقل مزد روزانه ۸۲۷۸ تومان رسید.  پایه سنوات کارگران با بیش از یک سال سابقه نیز ۱۴۰ هزار تومان و حق اولاد ۲۶۵ هزار تومان تعیین شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ گفت: با توافق کارفرمایان و کارگران به افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده رسیدیم که حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ بالای ۴ میلیون تومان خواهد شد و با توجه به توافق جامعه کارگری و کارفرمایی در این زمینه، سال آینده سال خوبی برای افزایش تولید و صیانت از حقوق کارگران خواهد بود.

افزایش حق مسکن
وی همچنین درباره تصویب افزایش حق مسکن گفت: بخش مربوط به کمک‌هزینه مسکن منوط به تأیید هیئت‌وزیران است که این پیشنهاد با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب آن افزایش حق مسکن اعمال خواهد شد. به گفته شریعتمداری، حداقل رقم دستمزد کارگری در سال آینده دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده و رقم نهایی دستمزد کارگران با احتساب دریافت سایر آیتم‌های شغلی، به بالاتر از ۴ میلیون تومان خواهد رسید.
حمیدرضا سیفی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز گفت: دستمزد سال ۱۳۹۹ حدود ۵۱.۵ درصد سبد معیشت کارگران را پوشش می‌داد ولی افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد، ۶۱ درصد سبد معیشت کارگران برای سال آینده را پوشش می‌دهد. به گفته وی اگرچه نظر گروه کارفرمایی برای دستمزد، افزایش ۳۴.۲ درصد مطابق نرخ تورم بود اما درنهایت ۵ درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یافت تا هزینه سبد معیشت کارگران پوشش یابد. با تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰، خواسته نمایندگان کارگری برای جبران اختلاف دو میلیون تومانی هزینه سبد معیشت سال گذشته کارگران و امسال نیز به‌نوعی محقق و دریافتی کارگران برای سال آینده بیش از ۴ میلیون تومان شد.
کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد درحالی‌که این رقم سال گذشته چهار میلیون و ۹۶۰ هزار تومان اعلام‌شده بود. نمایندگان کارگری خواهان جبران اختلاف دو میلیون تومانی هزینه امسال سبد معیشت کارگران در مقایسه با سال گذشته بودند و بر همین اساس روی پایه مزد متمرکز شدند تا با توجه به آنکه افزایش دو میلیون تومانی روی پایه مورد موافقت قرار نمی‌گرفت، این رقم با تمرکز بیشتر در پایه مزد و در سرجمع به حقوق و دریافتی کارگران افزوده شود که تلاش آنها به ثمر نشست و این خواسته با همراهی و مشارکت مؤثر دولت و نمایندگان کارفرمایی محقق شد تا بخش اعظمی از هزینه‌های سبد معیشت کارگران در سال آینده جبران شود.
به گزارش ایسنا، میزان دریافتی کارگران در سال آینده بسته به شرایط مجرد یا متأهل بودن و سایر سنوات و سابقه آنها افزایش خواهد یافت و حداقل دستمزد یک کارگر مجرد بدون سابقه از سال آینده دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و با احتساب بن خواربار و حق مسکن به بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و دریافتی یک کارگر متأهل با احتساب حداقل مزد و مزایای جانبی اعم از حق مسکن و بن خواربار، پایه سنوات و حق اولاد به بیش از چهار میلیون تومان خواهد رسید. با افزایش سایر مؤلفه‌ها ازجمله بن، حق مسکن، پایه سنوات و حق اولاد (به‌تبع حداقل مزد) دریافتی حداقل بگیران تا مرز ۴۱ درصد افزایش‌یافته است. این محاسبات توسط کمیته دستمزد کانون عالی شوراها انجام‌شده و به‌طور اختصاصی در اختیار ایلنا قرارگرفته است. فرامرز توفیقی (رئیس این کمیته) در ارتباط با این جداول می‌گوید: لازم به توضیح است که پایه سنوات نیز جزو افزایش محسوب شده است. همه مؤلفه‌ها مشمول افزایش شده‌اند و دریافتی حداقل بگیران با احتساب پایه سنوات، ۴۱.۶۴ درصد افزایش‌یافته است و برای سایر سطوح حدود ۳۹ درصد افزایش کلی داشته‌ایم.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

از سوی شورای عالی کار صورت گرفت

جزئیات حقوق کارگران در سال آینده

اشاره: تورم و گرانی زندگی کارکنان دولت، بازنشستگان لشگری و کشوری، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و کارگران را تحت تأثیر قرار داده و می‌دهد. البته دولت در سال جاری و در راستای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی را اصلاح کرد و حقوق آنان را به مرز حقوق شاغلان نزدیک کرد که این اقدام توانست بخشی از اثر تورم و گرانی را از بین ببرد. البته کارگران همیشه نسبت به دستمزد کم اعتراض داشته و دارند. روز گذشته شورای عالی کار با افزایش 39 درصدی حقوق حداقل حقوق را 4 میلیون تومان تعیین کرد.

پس از تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰؛ وزارت کار پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران را با قید فوریت به هیئت‌وزیران ارسال می‌کند. به گزارش ایسنا، شورای عالی کار با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ موافقت کرد تا پایه حقوق کارگران از ابتدای فروردین‌ماه سال آینده با افزایش ۷۴۵ هزارتومانی به دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان برسد. از دیگر مصوبات شورای عالی کار، تصویب افزایش بن خواربار و حق مسکن بود که بر این اساس بن خواربار به ۶۰۰ هزار تومان رسید و حق مسکن در صورت تصویب در هیئت‌وزیران در فیش حقوقی سال آینده کارگران ۴۵۰ هزار تومان لحاظ خواهد شد. در راستای مصوبات دیگر شورا، افزایش سایر سطوح مزدی بود که به رشد ۲۶ درصدی به اضافه عدد ثابت ۲۴۸ هزار و ۳۵۰ تومان و حداقل مزد روزانه ۸۲۷۸ تومان رسید.  پایه سنوات کارگران با بیش از یک سال سابقه نیز ۱۴۰ هزار تومان و حق اولاد ۲۶۵ هزار تومان تعیین شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ گفت: با توافق کارفرمایان و کارگران به افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده رسیدیم که حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ بالای ۴ میلیون تومان خواهد شد و با توجه به توافق جامعه کارگری و کارفرمایی در این زمینه، سال آینده سال خوبی برای افزایش تولید و صیانت از حقوق کارگران خواهد بود.

افزایش حق مسکن
وی همچنین درباره تصویب افزایش حق مسکن گفت: بخش مربوط به کمک‌هزینه مسکن منوط به تأیید هیئت‌وزیران است که این پیشنهاد با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب آن افزایش حق مسکن اعمال خواهد شد. به گفته شریعتمداری، حداقل رقم دستمزد کارگری در سال آینده دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده و رقم نهایی دستمزد کارگران با احتساب دریافت سایر آیتم‌های شغلی، به بالاتر از ۴ میلیون تومان خواهد رسید.
حمیدرضا سیفی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز گفت: دستمزد سال ۱۳۹۹ حدود ۵۱.۵ درصد سبد معیشت کارگران را پوشش می‌داد ولی افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد، ۶۱ درصد سبد معیشت کارگران برای سال آینده را پوشش می‌دهد. به گفته وی اگرچه نظر گروه کارفرمایی برای دستمزد، افزایش ۳۴.۲ درصد مطابق نرخ تورم بود اما درنهایت ۵ درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یافت تا هزینه سبد معیشت کارگران پوشش یابد. با تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰، خواسته نمایندگان کارگری برای جبران اختلاف دو میلیون تومانی هزینه سبد معیشت سال گذشته کارگران و امسال نیز به‌نوعی محقق و دریافتی کارگران برای سال آینده بیش از ۴ میلیون تومان شد.
کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد درحالی‌که این رقم سال گذشته چهار میلیون و ۹۶۰ هزار تومان اعلام‌شده بود. نمایندگان کارگری خواهان جبران اختلاف دو میلیون تومانی هزینه امسال سبد معیشت کارگران در مقایسه با سال گذشته بودند و بر همین اساس روی پایه مزد متمرکز شدند تا با توجه به آنکه افزایش دو میلیون تومانی روی پایه مورد موافقت قرار نمی‌گرفت، این رقم با تمرکز بیشتر در پایه مزد و در سرجمع به حقوق و دریافتی کارگران افزوده شود که تلاش آنها به ثمر نشست و این خواسته با همراهی و مشارکت مؤثر دولت و نمایندگان کارفرمایی محقق شد تا بخش اعظمی از هزینه‌های سبد معیشت کارگران در سال آینده جبران شود.
به گزارش ایسنا، میزان دریافتی کارگران در سال آینده بسته به شرایط مجرد یا متأهل بودن و سایر سنوات و سابقه آنها افزایش خواهد یافت و حداقل دستمزد یک کارگر مجرد بدون سابقه از سال آینده دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و با احتساب بن خواربار و حق مسکن به بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و دریافتی یک کارگر متأهل با احتساب حداقل مزد و مزایای جانبی اعم از حق مسکن و بن خواربار، پایه سنوات و حق اولاد به بیش از چهار میلیون تومان خواهد رسید. با افزایش سایر مؤلفه‌ها ازجمله بن، حق مسکن، پایه سنوات و حق اولاد (به‌تبع حداقل مزد) دریافتی حداقل بگیران تا مرز ۴۱ درصد افزایش‌یافته است. این محاسبات توسط کمیته دستمزد کانون عالی شوراها انجام‌شده و به‌طور اختصاصی در اختیار ایلنا قرارگرفته است. فرامرز توفیقی (رئیس این کمیته) در ارتباط با این جداول می‌گوید: لازم به توضیح است که پایه سنوات نیز جزو افزایش محسوب شده است. همه مؤلفه‌ها مشمول افزایش شده‌اند و دریافتی حداقل بگیران با احتساب پایه سنوات، ۴۱.۶۴ درصد افزایش‌یافته است و برای سایر سطوح حدود ۳۹ درصد افزایش کلی داشته‌ایم.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما