صیادمنش در تیم منتخب بازیکنان جوان سال آسیا

فدراسیون تاریخ و آمار تیم منتخب بازیکنان جوان سال کنفدراسیون فوتبال آسیا را معرفی کرد که در آن الله یار صیادمنش به عنوان تنها نماینده ایران در این تیم منتخب قرار گرفت. 
تیم منتخب جوانان سال آسیا به شرح زیر است:
عبدووحید نعمتوف (ازبکستان / نسف)- یوکیناری سوکاوارا (ژاپن / AZ آلکمار)- جو سونگ کیم (کره جنوبی / گیمچئون )- کار تروین  (استرالیا / بریزبن روار)- ابروخیمخالی  (ازبکستان / پاختاکور)- سلطان عبدالرحمن  (عربستان سعودی / النصر)- تویچی سوزوکی (ژاپن / شونان بلمار)- لی کانگ این  (کره جنوبی / والنسیا)- تاکوفاسو کوبو (ژاپن / مایورکا / ویارئال)- اللهیار صیادمنش (ایران / فنرباغچه / زوریا)- کوکی سایتو (ژاپن / یوکوهاما )

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

صیادمنش در تیم منتخب بازیکنان جوان سال آسیا

فدراسیون تاریخ و آمار تیم منتخب بازیکنان جوان سال کنفدراسیون فوتبال آسیا را معرفی کرد که در آن الله یار صیادمنش به عنوان تنها نماینده ایران در این تیم منتخب قرار گرفت. 
تیم منتخب جوانان سال آسیا به شرح زیر است:
عبدووحید نعمتوف (ازبکستان / نسف)- یوکیناری سوکاوارا (ژاپن / AZ آلکمار)- جو سونگ کیم (کره جنوبی / گیمچئون )- کار تروین  (استرالیا / بریزبن روار)- ابروخیمخالی  (ازبکستان / پاختاکور)- سلطان عبدالرحمن  (عربستان سعودی / النصر)- تویچی سوزوکی (ژاپن / شونان بلمار)- لی کانگ این  (کره جنوبی / والنسیا)- تاکوفاسو کوبو (ژاپن / مایورکا / ویارئال)- اللهیار صیادمنش (ایران / فنرباغچه / زوریا)- کوکی سایتو (ژاپن / یوکوهاما )

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما