جنگ بزرگان کشتی اروپا برای سهمیه المپیک

رقابت‌های گزینشی کشتی المپیک در قاره اروپا با حضور چهره های عنوان‌دار کشتی جهان از ۲۸ اسفند به مدت ۳ روز و با حضور ۲۸۰ کشتی گیر از ۳۵ کشور به میزبانی بوداپست مجارستان برگزار می‌شود.نفرات اول و دوم این رقابت ها موفق به کسب سهمیه المپیک توکیو خواهند شد. پیش از این ۶ نفر برتر رقابت های جهانی قزاقستان ۲۰۱۹ در هر وزن و دو نفر برتر رقابت‌های پان آمریکن در هر وزن موفق به کسب سهمیه المپیک توکیو شده‌اند و این مسابقات سومین رویداد کسب سهمیه المپیک در جهان محسوب می شود. در کشتی آزاد چهره های شاخصی همچون، حاجی علیف، ولادیمیر خینچگاشویلی، سونر دمیرتاش، آلبرت ساریتوف و در کشتی فرنگی نیز رومن ولاسوف، داوید چاکوتادزه ، سرگئی سمنوف، بالینت کورپاسی، متهان باشار و لاشا گوبادزه برای کسب سهمیه المپیک به میدان می روند.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

جنگ بزرگان کشتی اروپا برای سهمیه المپیک

رقابت‌های گزینشی کشتی المپیک در قاره اروپا با حضور چهره های عنوان‌دار کشتی جهان از ۲۸ اسفند به مدت ۳ روز و با حضور ۲۸۰ کشتی گیر از ۳۵ کشور به میزبانی بوداپست مجارستان برگزار می‌شود.نفرات اول و دوم این رقابت ها موفق به کسب سهمیه المپیک توکیو خواهند شد. پیش از این ۶ نفر برتر رقابت های جهانی قزاقستان ۲۰۱۹ در هر وزن و دو نفر برتر رقابت‌های پان آمریکن در هر وزن موفق به کسب سهمیه المپیک توکیو شده‌اند و این مسابقات سومین رویداد کسب سهمیه المپیک در جهان محسوب می شود. در کشتی آزاد چهره های شاخصی همچون، حاجی علیف، ولادیمیر خینچگاشویلی، سونر دمیرتاش، آلبرت ساریتوف و در کشتی فرنگی نیز رومن ولاسوف، داوید چاکوتادزه ، سرگئی سمنوف، بالینت کورپاسی، متهان باشار و لاشا گوبادزه برای کسب سهمیه المپیک به میدان می روند.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما