واکسیناسیون سیار کرونا در چین

واکسیناسیون سیار کرونا در چین

چین قصد دارد تا قبل از پایان ماه ژوئن (تیر) ۴۰ درصد از کل جمعیت خود را از طریق تزریق واکسن در برابر کرونا مصون کند. این کشور تعدادی اتوبوس را برای تزریق سیار واکسن در نظر گرفته است. استفاده از اتوبوس‌های سیار برای تزریق واکسن موجب صرفه‌جویی در وقت و هزینه افراد شده و تزریق واکسن به افراد معلول و کهن‌سال را نیز تسهیل می‌کند. قرار است در ووهان ۵ اتوبوس سیار تزریق واکسن به کار گرفته شود و یک کامیون تزریق واکسن نیز با ظرفیت واکسینه کردن ۱۲۰۰ نفر در روز از امروز به این مجموعه اضافه می‌شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/72535/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

واکسیناسیون سیار کرونا در چین

واکسیناسیون سیار کرونا در چین

چین قصد دارد تا قبل از پایان ماه ژوئن (تیر) ۴۰ درصد از کل جمعیت خود را از طریق تزریق واکسن در برابر کرونا مصون کند. این کشور تعدادی اتوبوس را برای تزریق سیار واکسن در نظر گرفته است. استفاده از اتوبوس‌های سیار برای تزریق واکسن موجب صرفه‌جویی در وقت و هزینه افراد شده و تزریق واکسن به افراد معلول و کهن‌سال را نیز تسهیل می‌کند. قرار است در ووهان ۵ اتوبوس سیار تزریق واکسن به کار گرفته شود و یک کامیون تزریق واکسن نیز با ظرفیت واکسینه کردن ۱۲۰۰ نفر در روز از امروز به این مجموعه اضافه می‌شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/72535/

ارسال دیدگاه شما