انتصاب قاضی سراج به‌عنوان دادستان نظامی تهران

ناصر سراج به‌عنوان دادستان نظامی جدید استان تهران منصوب شد. به گزارش ایسنا، سراج در آیین معارفه خود به‌عنوان دادستان نظامی جدید استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: اهم برنامه‌های ما اجرای قانون و فرامین مقام معظم رهبری است و پیشگیری را در دستور کار قراردادیم تا دشمن نتواند در نیروهای مسلح نفوذ کند. ما اجازه نمی‌دهیم نیروی ناباب وارد نیروهای مسلح ما شود. سراج خاطرنشان کرد: درزمینه  ترک فعل باید از نیرویی که کار نمی‌کند توضیح بخواهیم. متأسفانه سرقت رو به افزایش است که نباید اجازه دهیم و اگر قصور و تقصیری باشد برخورد و اگر نیاز به کمک ازلحاظ نیرو و تجهیزات باشد کمک خواهیم کرد و ما ادامه‌دهنده کار دادستان‌های قبلی هستیم. به گزارش ایسنا، ناصر سراج، قاضی ویژه رسیدگی به پرونده فساد سه هزارمیلیاردی (مه آفرید امیر خسروی، محمود خاوری و...) بود. او همچنین مدتی ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشت. سراج امروز جایگزین غلامعباس ترکی در دادسرای نظامی استان تهران شد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه