انگلیسی‌ها هفته‌ای دو بار آزمایش کرونا می‌دهند

دولت انگلیس اعلام کرد: همه شهروندان این کشور می‌توانند هفته‌ای دو آزمایش سریع کووید-۱۹ انجام دهند؛ حتی امکان ارسال کادر آزمایشگاه برای انجام در منزل فراهم است. بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: ازآنجایی‌که در برنامه واکسیناسیون کشور خود همچنان به پیشرفت خوبی دست می‌یابیم و با توجه به نقشه راهی که برای کاهش محتاطانه محدودیت‌ها در دست اقدام داریم، آزمایش سریع منظم کرونا به‌منظور اطمینان از به هدر نرفتن این تلاش‌ها حتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. مقامات بهداشتی انگلیس اعلام کردند: فناوری جدید آزمایش کووید-۱۹ آن‌ها امکان شناسایی موارد مثبت انواع انگلیسی ویروس کرونا را داده است. این آزمایش جدید از طریق سرویسی ارائه می‌شود که آن‌ها را به خانه‌ها، محل کار، دانشگاه‌ها و مراکز آزمایش در جامعه تحویل می‌دهد.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

انگلیسی‌ها هفته‌ای دو بار آزمایش کرونا می‌دهند

دولت انگلیس اعلام کرد: همه شهروندان این کشور می‌توانند هفته‌ای دو آزمایش سریع کووید-۱۹ انجام دهند؛ حتی امکان ارسال کادر آزمایشگاه برای انجام در منزل فراهم است. بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: ازآنجایی‌که در برنامه واکسیناسیون کشور خود همچنان به پیشرفت خوبی دست می‌یابیم و با توجه به نقشه راهی که برای کاهش محتاطانه محدودیت‌ها در دست اقدام داریم، آزمایش سریع منظم کرونا به‌منظور اطمینان از به هدر نرفتن این تلاش‌ها حتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. مقامات بهداشتی انگلیس اعلام کردند: فناوری جدید آزمایش کووید-۱۹ آن‌ها امکان شناسایی موارد مثبت انواع انگلیسی ویروس کرونا را داده است. این آزمایش جدید از طریق سرویسی ارائه می‌شود که آن‌ها را به خانه‌ها، محل کار، دانشگاه‌ها و مراکز آزمایش در جامعه تحویل می‌دهد.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما