عرضه ۱۰ میلیون سیم‌کارت دانش‌آموزی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مصوبه اینترنت و کودک گفت: ارائه سیم‌کارت دانش‌آموزی در دستور کار قرار دارد و ۱۰ میلیون سیم‌کارت جدید و بسته‌های اینترنتی رایگان به دانش آموزان عرضه خواهد شد. محمدجواد آذری جهرمی بابیان اینکه در آخر دولت یازدهم هستیم، افزود: وظیفه ما خدمت‌رسانی است و اول و آخر دولت نمی‌شناسیم و ما همواره برای خدمت‌رسانی به مردم تلاش می‌کنیم و پایان دولت معنا ندارد. انتظار داریم کارها با جدیت انجام تا اتفاقات خوبی در مدت باقی‌مانده از دولت انجام شود.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

عرضه ۱۰ میلیون سیم‌کارت دانش‌آموزی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مصوبه اینترنت و کودک گفت: ارائه سیم‌کارت دانش‌آموزی در دستور کار قرار دارد و ۱۰ میلیون سیم‌کارت جدید و بسته‌های اینترنتی رایگان به دانش آموزان عرضه خواهد شد. محمدجواد آذری جهرمی بابیان اینکه در آخر دولت یازدهم هستیم، افزود: وظیفه ما خدمت‌رسانی است و اول و آخر دولت نمی‌شناسیم و ما همواره برای خدمت‌رسانی به مردم تلاش می‌کنیم و پایان دولت معنا ندارد. انتظار داریم کارها با جدیت انجام تا اتفاقات خوبی در مدت باقی‌مانده از دولت انجام شود.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما