نگاه حقوقی به ماجرای غمناک آزار کودک استقلالی

متاسفانه طی ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شده است، دونفر با آزار جسمی و روحی، کودکی را که قطعا سنش به ۱۵ سال نمی‌رسد و طرفدار یکی از تیم‌های پر طرفدار فوتبال است را تحت فشار می‌گذارند، به طوری که سبب گریان کردن آن کودک می‌شوند.انتشار این ویدئو سبب جریحه دار شدن احساسات طرفداران هر دوتیم شده و چه بسا باب رفتارهای مشابه را باز کند. لذا ضرورت دارد تا برخوردی جدی با عاملین این جنایت که سبب جریحه دار شدن احساسات بزه دیده و میلیون‌ها ایرانی شده است، انجام شود.کودک آزاری بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ از جرایم عمومی است که احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد. بر اساس ماده ۱ قانون ذکر شده، کلیه اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده‌اند از حمایت‌های قانون مذکور برخوردار هستند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/74324/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

نگاه حقوقی به ماجرای غمناک آزار کودک استقلالی

متاسفانه طی ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شده است، دونفر با آزار جسمی و روحی، کودکی را که قطعا سنش به ۱۵ سال نمی‌رسد و طرفدار یکی از تیم‌های پر طرفدار فوتبال است را تحت فشار می‌گذارند، به طوری که سبب گریان کردن آن کودک می‌شوند.انتشار این ویدئو سبب جریحه دار شدن احساسات طرفداران هر دوتیم شده و چه بسا باب رفتارهای مشابه را باز کند. لذا ضرورت دارد تا برخوردی جدی با عاملین این جنایت که سبب جریحه دار شدن احساسات بزه دیده و میلیون‌ها ایرانی شده است، انجام شود.کودک آزاری بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ از جرایم عمومی است که احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد. بر اساس ماده ۱ قانون ذکر شده، کلیه اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده‌اند از حمایت‌های قانون مذکور برخوردار هستند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/74324/

ارسال دیدگاه شما