احمدی‌نژاد در حال تشکیل اپوزوسیون داخلی

ناصر ایمانی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در مصاحبه تسنیم گفت: مواضعی که آقای احمدی‌نژاد دریکی دو ماه اخیر اتخاذ کرده نشان می‌دهد که نمی‌خواهد صلاحیتش تائید بشود. کسی که می‌خواهد تائید صلاحیت بشود، لااقل از چهار پنج ماه پیش از انتخابات مواضع تند و رادیکال خود را مخفی نگه می‌دارد، اما او نمی‌خواهد رئیس‌جمهور بشود و می‌خواهد شورای نگهبان او را رد صلاحیت کند تا مواضع تندتر بگیرد. او در حال آماده‌سازی خود برای زمان و شرایطی است که حکومت بدین شکل نباشد که البته آن‌گونه نخواهد شد. او اکنون در حال به وجود آوردن شکل جدیدی از اپوزیسیون در کشور است که آن‌هم اپوزیسیون داخلی است. بین دوقطبی شدن و رقابتی‌ شدن فضای انتخابات تفاوت وجود دارد. آن چیزی که مذموم است، دوقطبی شدن است. آن چیزی که بسیار مورد تائید است، رقابتی شدن است. این دو، دو مفهوم متفاوت هستند. دوقطبی شدن به معنای این است که یک فضای دروغین، کاذب و به‌شدت سیاه‌وسفید به وجود بیاید که مردم احساس بکنند اگر به این فرد رأی بدهند بهشت می‌شود و اگر به آن فرد رأی بدهند، جهنم درست خواهد شد. در چنین فضایی احساسات بر منطق و عقلانیت غلبه خواهد کرد. فضای رقابتی، فضایی است که در آن رقابت است، اما سیاه‌وسفید نیست. دو کاندیدا یا چند کاندیدا با گفتمان‌ها و برنامه‌های مختلف با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/74327/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

احمدی‌نژاد در حال تشکیل اپوزوسیون داخلی

ناصر ایمانی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در مصاحبه تسنیم گفت: مواضعی که آقای احمدی‌نژاد دریکی دو ماه اخیر اتخاذ کرده نشان می‌دهد که نمی‌خواهد صلاحیتش تائید بشود. کسی که می‌خواهد تائید صلاحیت بشود، لااقل از چهار پنج ماه پیش از انتخابات مواضع تند و رادیکال خود را مخفی نگه می‌دارد، اما او نمی‌خواهد رئیس‌جمهور بشود و می‌خواهد شورای نگهبان او را رد صلاحیت کند تا مواضع تندتر بگیرد. او در حال آماده‌سازی خود برای زمان و شرایطی است که حکومت بدین شکل نباشد که البته آن‌گونه نخواهد شد. او اکنون در حال به وجود آوردن شکل جدیدی از اپوزیسیون در کشور است که آن‌هم اپوزیسیون داخلی است. بین دوقطبی شدن و رقابتی‌ شدن فضای انتخابات تفاوت وجود دارد. آن چیزی که مذموم است، دوقطبی شدن است. آن چیزی که بسیار مورد تائید است، رقابتی شدن است. این دو، دو مفهوم متفاوت هستند. دوقطبی شدن به معنای این است که یک فضای دروغین، کاذب و به‌شدت سیاه‌وسفید به وجود بیاید که مردم احساس بکنند اگر به این فرد رأی بدهند بهشت می‌شود و اگر به آن فرد رأی بدهند، جهنم درست خواهد شد. در چنین فضایی احساسات بر منطق و عقلانیت غلبه خواهد کرد. فضای رقابتی، فضایی است که در آن رقابت است، اما سیاه‌وسفید نیست. دو کاندیدا یا چند کاندیدا با گفتمان‌ها و برنامه‌های مختلف با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/74327/

ارسال دیدگاه شما