شدت گرفتن انتقادها از سعد حریری در لبنان

رهبر جریان آزاد ملی لبنان در سخنانی به اظهارنظر درباره موضوع تشکیل دولت، ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی و تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت پرداخت. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، جبران باسیل، رهبر جریان آزاد ملی لبنان در سخنانی با اشاره به موضوع تشکیل دولت جدید کشورش اظهار کرد: از سعد حریری، نخست‌وزیر مکلف لبنان می‌خواهیم که مسئولیت‌پذیر بوده و مانند ۱۷ اکتبر از زیر بار مسئولیت فرار نکند. وی افزود: حریری مکلف به تشکیل دولت است و اکنون شش ماه از مکلف شدن او می‌گذرد لذا او باید این هدف را محقق کند. او از ۱۷ اکتبر درحال فرار از مسئولیتش است اما او امروز نخست‌وزیر مکلف است. چه باید کرد تا او قانع شود؟ اگر همه دنیا نتوانند او را متقاعد کنند، چه‌کاری باید انجام دهیم؟ اگر حریری از این مسئولیت کناره‌گیری نمی‌کند و پارلمان نیز او را کنار نمی‌گذارد ما باید چه‌کاری انجام دهیم؟ او مانند همیشه به‌جای استفاده از مدرک مکلف شدنش برای تشکیل دولت از آن برای سفر استفاده می‌کند. جبران باسیل ادامه داد: تنها یک حالت برای سلب مسئولیت از حریری وجود دارد و آن استعفای پارلمان بوده که به معنای انتخابات زودهنگام است؛ بنابراین آیا انتخابات زودهنگام معادله را تغییر خواهد داد؟ قطعاً پاسخ نه است. آن‌ها مصرّ هستند تا به جهان بگویند که ما و میشل عون خواستار یک‌سوم تعیین‌کننده هستیم؛ آن‌ها دروغ‌گو و کذاب هستند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/74339/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

شدت گرفتن انتقادها از سعد حریری در لبنان

رهبر جریان آزاد ملی لبنان در سخنانی به اظهارنظر درباره موضوع تشکیل دولت، ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی و تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت پرداخت. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، جبران باسیل، رهبر جریان آزاد ملی لبنان در سخنانی با اشاره به موضوع تشکیل دولت جدید کشورش اظهار کرد: از سعد حریری، نخست‌وزیر مکلف لبنان می‌خواهیم که مسئولیت‌پذیر بوده و مانند ۱۷ اکتبر از زیر بار مسئولیت فرار نکند. وی افزود: حریری مکلف به تشکیل دولت است و اکنون شش ماه از مکلف شدن او می‌گذرد لذا او باید این هدف را محقق کند. او از ۱۷ اکتبر درحال فرار از مسئولیتش است اما او امروز نخست‌وزیر مکلف است. چه باید کرد تا او قانع شود؟ اگر همه دنیا نتوانند او را متقاعد کنند، چه‌کاری باید انجام دهیم؟ اگر حریری از این مسئولیت کناره‌گیری نمی‌کند و پارلمان نیز او را کنار نمی‌گذارد ما باید چه‌کاری انجام دهیم؟ او مانند همیشه به‌جای استفاده از مدرک مکلف شدنش برای تشکیل دولت از آن برای سفر استفاده می‌کند. جبران باسیل ادامه داد: تنها یک حالت برای سلب مسئولیت از حریری وجود دارد و آن استعفای پارلمان بوده که به معنای انتخابات زودهنگام است؛ بنابراین آیا انتخابات زودهنگام معادله را تغییر خواهد داد؟ قطعاً پاسخ نه است. آن‌ها مصرّ هستند تا به جهان بگویند که ما و میشل عون خواستار یک‌سوم تعیین‌کننده هستیم؛ آن‌ها دروغ‌گو و کذاب هستند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/74339/

ارسال دیدگاه شما