گزارش

اعلام کاندیداتوری سید مصطفی تاجزاده

اعلام کاندیداتوری سید مصطفی تاجزاده

اشاره: انتخابات ریاست جمهوری روز 28 خرداد برگزار می‌شود. این دوره از انتخابات برخلاف دوره‌های قبل فضا سرد است و شور و شور انتخاباتی نیز به چشم نمی‌خورد. علت این است که تبلیغاتی انجام‌شده که صندوق رأی از چشم مردم بیفتد. این در حالی است که انتخابات یک فرصت به شمار می‌رود تا مردم حرف‌ها و نظر‌گاه‌های خود را بارأیی که به صندوق می‌اندازند بیان کنند. "انتخاب شدن" و "انتخاب کردن" مطابق قانون اساسی برای همه ایرانی‌ها حق به شمار می‌رود مگر اینکه دادگاه صالحه با حضور هیئت منصفِ فرد را از حقوق اجتماعی برای مدت معین محروم کرده باشد. سید مصطفی تاج‌زاده که پیش‌ازاین معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات بوده و همچنین مسئولیت‌های فرهنگی داشته است روز گذشته پا به میدان گذشت و اعلام کاندیداتوری کرد و با صدور بیانیه‌ای که در ادامه می‌خوانید پا به میدان گذاشت که در ادامه می‌خوانید:

سید مصطفی تاج‌زاده چهره اصلاح‌طلب با انتشار بیانیه‌ای اعلام کاندیداتوری کرد. بخش‌هایی از بیانیه اعلام کاندیداتوری سید مصطفی تاج‌زاده در ادامه آمده است:
این‌ وضعیت اسفبار سرنوشت محتوم ملت ایران بافرهنگ غنی، تمدن کهن، موقعیت ژئوپلیتیک، منابع سرشار مادی و تحصیل‌کردگان فراوان نیست و بهبود آن درگروی بازگشت ....به مردم، اولویت دادن به دانش و توانایی، به‌جای سرسپردگی، گفت‌وگوی آزاد و آشتی با خود و با جهان است. سید مصطفی تاج‌زاده، شهروندی از تبار مشروطه‌خواهان و اصلاح‌گران با استمداد از روح پاک شهیدان عدالت و آزادی وارد میدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شوم، برای تغییر و برای اصلاحات ساختاری، رویکردی و رفتاری. می‌آیم تا با احیای اصول جمهوریت، قطار مدیریت میهن در ریلی قرار گیرد که شکاف بین اختیارات و مسئولیت برطرف شود. ..... ایران از فرصت‌های جهانی بهره برد و با توسعه‌ی اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت، گرانی، بیکاری، نابرابری و شکاف طبقاتی مهار شود، و با رقم خوردن فردایی بهتر، ایران برای همه ایرانیان شود. می‌آیم تا از حقوق محرومان، به‌ویژه کارگران و معلمان و همه‌ی حقوق‌بگیران ثابتی دفاع کنم که فشار تحریم و خودتحریمی و بی‌کفایتی‌، قامتشان را خم کرده، سلامت و عزت آن‌ها را نشانه رفته است. می‌آیم تا هر که شناسنامه ایرانی دارد، مالیات می‌دهد و حق رأی دارد، صرف‌نظر از عقاید و سلایقش، از حقوق کامل شهروندی بهره برد. می‌آیم برای رفع تمام اشکال تبعیض از رنان. می‌آیم تا با تنش‌زدایی و عادی‌سازی روابط با آمریکا و گسترش مناسبات با همه‌ی کشورها از چین و روسیه تا اروپا و هند، لغو همه‌ی تحریم‌ها ممکن شود و بانک‌های جهانی با دسته‌بندی ایرانیان در ردیف تروریست‌ها، آنان را از حقوق مسلّم خویش در دادوستد آزاد با جهان محروم نکنند. می‌آیم تا با تحمیل یک سبک زندگی به مردم مخالفت کنم و بساط گزینش‌های عقیدتی و نظام سهمیه‌بندی خودی/غیرخودی‌ شهروندان را برچینم، تا راه بر شکوفایی استعداد همه‌ی ایرانیان باز شود و ترک وطن انتخاب اول جوانان و نخبگان نباشد. می‌آیم تا نهادهای مدنی توانمند شوند و گردش آزاد اطلاعات و آزادی فضای مجازی تضمین شود. می‌آیم تا با تشکیل دولتی کارآمد، جوان و فراگیر توسعه کشور سرعت گیرد، معیشت مردم بهبود یابد و حقوق و کرامت همه ایرانیان با هر گرایشی و از هر قشر و قوم و دین و مذهبی تأمین شود و امید و لبخند و نشاط، حرف اول را بزند. می‌آیم تا قانون اساسی خصوصاً دو فصل سوم و پنجم آن‌که بر حقوق شهروندان و حق حاکمیت ملت تصریح دارد، بدون تنازل اجرا شود. به باور من رفع تحریم‌ها در دسترس است. خرید واکسن برای همه مردم ممکن است. رشد اقتصادی و مهار گرانی و بیکاری در دوره اصلاحات تجربه شد و رسیدن به جایگاه درخور ایران دست‌یافتنی است؛ به شرطی که همه از تمامیت‌خواهی دست بکشیم؛ مخالفان خود را ببینیم و برای آن‌ها به‌اندازه خود حق قائل شویم، امنیت را برای همه ایرانیان، نه‌فقط حاکمان، بخواهیم، تحوّلات جهانی را درک کنیم و با اعتماد به ملت، تسلیم رأی اکثریت شویم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/74375/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

گزارش

اعلام کاندیداتوری سید مصطفی تاجزاده

اعلام کاندیداتوری سید مصطفی تاجزاده

اشاره: انتخابات ریاست جمهوری روز 28 خرداد برگزار می‌شود. این دوره از انتخابات برخلاف دوره‌های قبل فضا سرد است و شور و شور انتخاباتی نیز به چشم نمی‌خورد. علت این است که تبلیغاتی انجام‌شده که صندوق رأی از چشم مردم بیفتد. این در حالی است که انتخابات یک فرصت به شمار می‌رود تا مردم حرف‌ها و نظر‌گاه‌های خود را بارأیی که به صندوق می‌اندازند بیان کنند. "انتخاب شدن" و "انتخاب کردن" مطابق قانون اساسی برای همه ایرانی‌ها حق به شمار می‌رود مگر اینکه دادگاه صالحه با حضور هیئت منصفِ فرد را از حقوق اجتماعی برای مدت معین محروم کرده باشد. سید مصطفی تاج‌زاده که پیش‌ازاین معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات بوده و همچنین مسئولیت‌های فرهنگی داشته است روز گذشته پا به میدان گذشت و اعلام کاندیداتوری کرد و با صدور بیانیه‌ای که در ادامه می‌خوانید پا به میدان گذاشت که در ادامه می‌خوانید:

سید مصطفی تاج‌زاده چهره اصلاح‌طلب با انتشار بیانیه‌ای اعلام کاندیداتوری کرد. بخش‌هایی از بیانیه اعلام کاندیداتوری سید مصطفی تاج‌زاده در ادامه آمده است:
این‌ وضعیت اسفبار سرنوشت محتوم ملت ایران بافرهنگ غنی، تمدن کهن، موقعیت ژئوپلیتیک، منابع سرشار مادی و تحصیل‌کردگان فراوان نیست و بهبود آن درگروی بازگشت ....به مردم، اولویت دادن به دانش و توانایی، به‌جای سرسپردگی، گفت‌وگوی آزاد و آشتی با خود و با جهان است. سید مصطفی تاج‌زاده، شهروندی از تبار مشروطه‌خواهان و اصلاح‌گران با استمداد از روح پاک شهیدان عدالت و آزادی وارد میدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شوم، برای تغییر و برای اصلاحات ساختاری، رویکردی و رفتاری. می‌آیم تا با احیای اصول جمهوریت، قطار مدیریت میهن در ریلی قرار گیرد که شکاف بین اختیارات و مسئولیت برطرف شود. ..... ایران از فرصت‌های جهانی بهره برد و با توسعه‌ی اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت، گرانی، بیکاری، نابرابری و شکاف طبقاتی مهار شود، و با رقم خوردن فردایی بهتر، ایران برای همه ایرانیان شود. می‌آیم تا از حقوق محرومان، به‌ویژه کارگران و معلمان و همه‌ی حقوق‌بگیران ثابتی دفاع کنم که فشار تحریم و خودتحریمی و بی‌کفایتی‌، قامتشان را خم کرده، سلامت و عزت آن‌ها را نشانه رفته است. می‌آیم تا هر که شناسنامه ایرانی دارد، مالیات می‌دهد و حق رأی دارد، صرف‌نظر از عقاید و سلایقش، از حقوق کامل شهروندی بهره برد. می‌آیم برای رفع تمام اشکال تبعیض از رنان. می‌آیم تا با تنش‌زدایی و عادی‌سازی روابط با آمریکا و گسترش مناسبات با همه‌ی کشورها از چین و روسیه تا اروپا و هند، لغو همه‌ی تحریم‌ها ممکن شود و بانک‌های جهانی با دسته‌بندی ایرانیان در ردیف تروریست‌ها، آنان را از حقوق مسلّم خویش در دادوستد آزاد با جهان محروم نکنند. می‌آیم تا با تحمیل یک سبک زندگی به مردم مخالفت کنم و بساط گزینش‌های عقیدتی و نظام سهمیه‌بندی خودی/غیرخودی‌ شهروندان را برچینم، تا راه بر شکوفایی استعداد همه‌ی ایرانیان باز شود و ترک وطن انتخاب اول جوانان و نخبگان نباشد. می‌آیم تا نهادهای مدنی توانمند شوند و گردش آزاد اطلاعات و آزادی فضای مجازی تضمین شود. می‌آیم تا با تشکیل دولتی کارآمد، جوان و فراگیر توسعه کشور سرعت گیرد، معیشت مردم بهبود یابد و حقوق و کرامت همه ایرانیان با هر گرایشی و از هر قشر و قوم و دین و مذهبی تأمین شود و امید و لبخند و نشاط، حرف اول را بزند. می‌آیم تا قانون اساسی خصوصاً دو فصل سوم و پنجم آن‌که بر حقوق شهروندان و حق حاکمیت ملت تصریح دارد، بدون تنازل اجرا شود. به باور من رفع تحریم‌ها در دسترس است. خرید واکسن برای همه مردم ممکن است. رشد اقتصادی و مهار گرانی و بیکاری در دوره اصلاحات تجربه شد و رسیدن به جایگاه درخور ایران دست‌یافتنی است؛ به شرطی که همه از تمامیت‌خواهی دست بکشیم؛ مخالفان خود را ببینیم و برای آن‌ها به‌اندازه خود حق قائل شویم، امنیت را برای همه ایرانیان، نه‌فقط حاکمان، بخواهیم، تحوّلات جهانی را درک کنیم و با اعتماد به ملت، تسلیم رأی اکثریت شویم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/74375/

ارسال دیدگاه شما