خیال راحت علی داودی از سهمیه المپیک

خیال راحت علی داودی از سهمیه المپیک

علی داودی وزنه بردار فوق سنگین  در مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا ۲۰۲۱، رکورد مجموع ۴۳۵ کیلوگرم را به ثبت رساند و عنوان قهرمانی رسید. او با این رکورد، ۹۶۱.۳۸۴ امتیاز گرفت.داودی پیش از قهرمانی آسیا نیز جزو هشت نفر اول رنکینگ فوق سنگین بود و سهمیه المپیک را داشت اما اکنون توانست باز هم افزایش امتیاز داشته باشد.مجموع امتیاز قبلی داودی در رنکینگ کسب سهمیه المپیک، ۳۶۳۸ امتیاز بوده است.از آنجا که امتیاز چهار مسابقه باید برای او لحاظ شود بنابراین کمترین امتیازی که قبلا داشته از او کسر و امتیاز قهرمانی آسیا جایگزین می شود.کمترین امتیاز داودی ۸۸۲ امتیازی بوده که در قهرمانی جهان ۲۰۱۸ کسب کرده و اکنون ۹۶۱ امتیاز قهرمانی آسیا جایگزین آن می شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/74382/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

خیال راحت علی داودی از سهمیه المپیک

خیال راحت علی داودی از سهمیه المپیک

علی داودی وزنه بردار فوق سنگین  در مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا ۲۰۲۱، رکورد مجموع ۴۳۵ کیلوگرم را به ثبت رساند و عنوان قهرمانی رسید. او با این رکورد، ۹۶۱.۳۸۴ امتیاز گرفت.داودی پیش از قهرمانی آسیا نیز جزو هشت نفر اول رنکینگ فوق سنگین بود و سهمیه المپیک را داشت اما اکنون توانست باز هم افزایش امتیاز داشته باشد.مجموع امتیاز قبلی داودی در رنکینگ کسب سهمیه المپیک، ۳۶۳۸ امتیاز بوده است.از آنجا که امتیاز چهار مسابقه باید برای او لحاظ شود بنابراین کمترین امتیازی که قبلا داشته از او کسر و امتیاز قهرمانی آسیا جایگزین می شود.کمترین امتیاز داودی ۸۸۲ امتیازی بوده که در قهرمانی جهان ۲۰۱۸ کسب کرده و اکنون ۹۶۱ امتیاز قهرمانی آسیا جایگزین آن می شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/74382/

ارسال دیدگاه شما