اعتراض حزب پیشرو اصلاحات به رد صلاحیت نامزدهای شوراها

حزب پیشرو اصلاحات به رد صلاحیت گسترده نامزدهای شوراها با صدور اطلاعیه‌ای واکنش نشان داد و نوشت رد صلاحیت‌ها به‌منظور یکدست کردن شوراها به نفع اصولگرایان انجام‌شده است. متن این بیانیه در ادامه می‌آید:
"بر اساس اطلاعات واصله از دفاتر حزب پیشرو اصلاحات در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها، باکمال تأسف هیئت‌های اجرائی منتخب فرمانداری‌های وابسته به دولت تدبیر و امید که پیوسته شعار قانون‌گرایی و حمایت از آزادی مصرح در قانون اساسی و قوانین موضوعه برای آحاد ملت بزرگوار ایران را می‌داده و می‌دهد، در اقدامی هماهنگ با هیئت‌های نظارت و برخلاف نص قانون تشکیل شوراهای اسامی شهر و روستا، به هیئت‌های نظارت بر این انتخابات اجازه داده که پا را از قانون فراتر نهند و نسبت به رد صلاحیت گسترده نیروهای توانا و دلسوز و باتجربه ، باهدف یکدست کردن شوراها به نفع جناح سیاسی مدعی اصول‌گرائی ، اقدام نمایند. سابقه نظارت اصلاح‌طلبان بر انتخابات شوراها در‌گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد که هیچ‌گاه نامزدهای جناح مخالف خود را که در هیئت‌های اجرائی و بر اساس قانون تائید شده‌اند، رد صلاحیت نکرده‌اند و امسال جناح اصولگرا با اعمال یک بدعت خالق قانون و خالق اسلام و خالق اخلاق سیاسی و در شرایطی که ضرورت دارد آحاد جامعه را برای شرکت در انتخابات دلگرم و امیدوار نماید، دست به قلع و قم نیروهای وفادار به‌نظام و مردم‌سالاری دینی زده‌اند. این اقدام ناشایست در راستای دلسرد کردن مردم از شرکت در انتخابات و ناامید کردن آنان نسبت سرنوشت خود، صورت گرفته و این همان است که عناصر مؤثر و تندرو جناح اصول‌گرائی تمامیت‌خواه اعلام کرده‌اند که اگر شرکت مردم در انتخابات اندک باشد اصولگرایان پیروزند. آیا سرنوشت یک ملت و اقتدار یک نظام سیاسی مهم در دنیا باید فدای قدرت‌طلبی عده‌ای تنگ‌نظر وبی ما لحظه و اقلیت گردد؟ حزب پیشرو اصلاحات از رئیس دولت تدبیر و امید می‌خواهد که به وزیر کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌های سراسر کشور دستور اکید دهد که قاطعانه جلوی رفتارهای غیرقانونی و ضد ملی عناصر فاقد پایگاه در جامعه را بگیرند و هرگز زیر بار اقدامات و دخالت‌های بی‌جا و غیرقانونی و دشمن‌شاد کن ، در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نروند و ضمن برکناری این عناصر متخلف ،آنان را به دادگاه‌های مربوطه معرفی نمایند. از شخصیت‌های آبرومند و تأثیرگذار جناح اصولگرا می‌خواهیم که اجازه ندهند عده‌ای خودسر و قانون‌شکن که در هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها راه مخالف را برگزیده‌اند ، آگاه کنند و آنان را از اقدامات تضعیف‌کننده نظام اسلامی بر حذر دارند و امید و علاقه به شرکت در انتخابات را دوباره به جامعه برگردانند."
حزب پیشرو اصلاحات11 اردیبهشت 1400

 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

اعتراض حزب پیشرو اصلاحات به رد صلاحیت نامزدهای شوراها

حزب پیشرو اصلاحات به رد صلاحیت گسترده نامزدهای شوراها با صدور اطلاعیه‌ای واکنش نشان داد و نوشت رد صلاحیت‌ها به‌منظور یکدست کردن شوراها به نفع اصولگرایان انجام‌شده است. متن این بیانیه در ادامه می‌آید:
"بر اساس اطلاعات واصله از دفاتر حزب پیشرو اصلاحات در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها، باکمال تأسف هیئت‌های اجرائی منتخب فرمانداری‌های وابسته به دولت تدبیر و امید که پیوسته شعار قانون‌گرایی و حمایت از آزادی مصرح در قانون اساسی و قوانین موضوعه برای آحاد ملت بزرگوار ایران را می‌داده و می‌دهد، در اقدامی هماهنگ با هیئت‌های نظارت و برخلاف نص قانون تشکیل شوراهای اسامی شهر و روستا، به هیئت‌های نظارت بر این انتخابات اجازه داده که پا را از قانون فراتر نهند و نسبت به رد صلاحیت گسترده نیروهای توانا و دلسوز و باتجربه ، باهدف یکدست کردن شوراها به نفع جناح سیاسی مدعی اصول‌گرائی ، اقدام نمایند. سابقه نظارت اصلاح‌طلبان بر انتخابات شوراها در‌گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد که هیچ‌گاه نامزدهای جناح مخالف خود را که در هیئت‌های اجرائی و بر اساس قانون تائید شده‌اند، رد صلاحیت نکرده‌اند و امسال جناح اصولگرا با اعمال یک بدعت خالق قانون و خالق اسلام و خالق اخلاق سیاسی و در شرایطی که ضرورت دارد آحاد جامعه را برای شرکت در انتخابات دلگرم و امیدوار نماید، دست به قلع و قم نیروهای وفادار به‌نظام و مردم‌سالاری دینی زده‌اند. این اقدام ناشایست در راستای دلسرد کردن مردم از شرکت در انتخابات و ناامید کردن آنان نسبت سرنوشت خود، صورت گرفته و این همان است که عناصر مؤثر و تندرو جناح اصول‌گرائی تمامیت‌خواه اعلام کرده‌اند که اگر شرکت مردم در انتخابات اندک باشد اصولگرایان پیروزند. آیا سرنوشت یک ملت و اقتدار یک نظام سیاسی مهم در دنیا باید فدای قدرت‌طلبی عده‌ای تنگ‌نظر وبی ما لحظه و اقلیت گردد؟ حزب پیشرو اصلاحات از رئیس دولت تدبیر و امید می‌خواهد که به وزیر کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌های سراسر کشور دستور اکید دهد که قاطعانه جلوی رفتارهای غیرقانونی و ضد ملی عناصر فاقد پایگاه در جامعه را بگیرند و هرگز زیر بار اقدامات و دخالت‌های بی‌جا و غیرقانونی و دشمن‌شاد کن ، در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نروند و ضمن برکناری این عناصر متخلف ،آنان را به دادگاه‌های مربوطه معرفی نمایند. از شخصیت‌های آبرومند و تأثیرگذار جناح اصولگرا می‌خواهیم که اجازه ندهند عده‌ای خودسر و قانون‌شکن که در هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها راه مخالف را برگزیده‌اند ، آگاه کنند و آنان را از اقدامات تضعیف‌کننده نظام اسلامی بر حذر دارند و امید و علاقه به شرکت در انتخابات را دوباره به جامعه برگردانند."
حزب پیشرو اصلاحات11 اردیبهشت 1400

 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما