سقوط دبیر اول سفارت سوئیس از برج کامرانیه

سخنگوی سازمان اورژانس کشور روز گذشته از سقوط زنی ۵۱ ساله از یک برج در کامرانیه تهران خبر داد. مجتبی خالدی دراین‌باره گفت: اخبار حاکی از آن است که این زن سوئیسی و یکی از افرادی است که در سفارت سوئیس کار می‌کند. وی بابیان اینکه جسد به عوامل پزشکی قانونی تحویل داده‌شده است، گفت: تعیین علت فوت این فرد باید از سوی سازمان‌های مربوطه انجام شود اما تابه‌حال شواهد، مبنی بر سقوط این فرد است که دلیلش باید بررسی شود. این فرد داخل باغچه پیداشده و از طبقه ١٧ ساختمان به پایین سقوط کرده است. ساختمان مذکور، ٢٠ طبقه است.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

سقوط دبیر اول سفارت سوئیس از برج کامرانیه

سخنگوی سازمان اورژانس کشور روز گذشته از سقوط زنی ۵۱ ساله از یک برج در کامرانیه تهران خبر داد. مجتبی خالدی دراین‌باره گفت: اخبار حاکی از آن است که این زن سوئیسی و یکی از افرادی است که در سفارت سوئیس کار می‌کند. وی بابیان اینکه جسد به عوامل پزشکی قانونی تحویل داده‌شده است، گفت: تعیین علت فوت این فرد باید از سوی سازمان‌های مربوطه انجام شود اما تابه‌حال شواهد، مبنی بر سقوط این فرد است که دلیلش باید بررسی شود. این فرد داخل باغچه پیداشده و از طبقه ١٧ ساختمان به پایین سقوط کرده است. ساختمان مذکور، ٢٠ طبقه است.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما