رصد قند خون با ساعت اپل

شرکت اپل با همکاری شرکت فناوری بهداشت راکلی انگلیس تا سال آینده ساعت‌های خود را به قابلیت بررسی قند خون مجهز می‌کند. اگر شرکت اپل بتواند این فناوری را به محصولاتی مانند ساعت وارد کند، مزایای زیادی برای افرادی به همراه خواهد داشت که از سوزن زدن به خود برای بررسی دیابت خسته هستند؛ اما این موضوع که آیا ابداع این فناوری‌ها میسر است یا خیر موضوع دیگری است. اپل هنوز باید عواملی مانند عمر باتری و قیمت آن را مدنظر قرار دهد و حتی اگر تولید این فناوری میسر شود علاقه‌مندان باید مدتی منتظر این محصولات بمانند.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

رصد قند خون با ساعت اپل

شرکت اپل با همکاری شرکت فناوری بهداشت راکلی انگلیس تا سال آینده ساعت‌های خود را به قابلیت بررسی قند خون مجهز می‌کند. اگر شرکت اپل بتواند این فناوری را به محصولاتی مانند ساعت وارد کند، مزایای زیادی برای افرادی به همراه خواهد داشت که از سوزن زدن به خود برای بررسی دیابت خسته هستند؛ اما این موضوع که آیا ابداع این فناوری‌ها میسر است یا خیر موضوع دیگری است. اپل هنوز باید عواملی مانند عمر باتری و قیمت آن را مدنظر قرار دهد و حتی اگر تولید این فناوری میسر شود علاقه‌مندان باید مدتی منتظر این محصولات بمانند.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما