تفسیرروز

ضرورت توقف کرنش کاخ سفید در برابر نتانیاهو

ضرورت توقف کرنش کاخ سفید در برابر نتانیاهو

“اسرائیل حق دفاع از خود را دارد” این کلماتی است که ما از هر دو دولت دموکرات و جمهوریخواه می شنویم، بویژه در هنگامی که این رژیم با قدرت نظامی عظیم خود به حملات موشکی غزه پاسخ می دهد. چرا این کلمات سال به سال ، جنگ پس از جنگ تکرار می شوند؟ و چرا تقریبا هیچگاه این سئوال مطرح نشده است:  که پس”حقوق ملت فلسطین کجاست؟” و چرا به نظر می رسد که فقط در هنگام ریزش موشک بر اسرائیل ، شاهد خشونت در اسرائیل و فلسطین هستیم؟ در این لحظه بحرانی ، ایالات متحده باید خواستار آتش بس فوری شود. ما همچنین باید بدانیم درگیری امروز از طرف حماس آغاز نشد. خانواده های فلسطینی در محله اورشلیم شیخ جراح سالهاست که در معرض تهدید اخراج زندگی می کنند. آنها همچنین در نوعی از سیستم حقوقی گرفتار آمده اند که برای تسهیل در آوارگی اجباری اشان طراحی شده است. طی هفته های گذشته ، شهرک نشینان افراطی تلاش خود را برای اخراج آنها شدت بخشیده اند. و به طرز غم انگیزی ، این اخراج ها به بخشی از سیستم گسترده تر ستم سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. برای سالها شاهد تعمیق اشغالگری اسرائیل در کرانه باختری و قدس شرقی و محاصره مداوم غزه بوده ایم که زندگی را برای فلسطینیان غیر‌قابل‌تحمل کرده است. در غزه که حدود دو میلیون سکنه دارد ، 70 درصد جوانان بیکار هستند و  امید چندانی به آینده ندارند. بعلاوه ، ما شاهد کار دولت بنیامین نتانیاهو در جهت به حاشیه راندن و تحقیر شهروندان فلسطینی ، پیگیری سیاست های حل و فصل طراحی شده برای جلوگیری از امکان راه حل و تصویب قوانینی هستیم که نابرابری سیستمی بین شهروندان یهودی و فلسطینی را فراهم می آورد. واقعیت این است که اسرائیل در فلسطین باقی مانده و به جای آماده سازی برای صلح و عدالت ، کنترل نابرابر و غیر دموکراتیک خود را محکم تر کرده است. آقای نتانیاهو طی بیش از یک دهه از حاکمیت جناح راست خود در اسرائیل ، نوع ناسیونالیسم نژادپرستانه ای را که به طور فزاینده ای تحمل ناپذیر و مستبد است ، پرورش داده است. آقای نتانیاهو در تلاش دیوانه وار خود برای ماندن در قدرت و جلوگیری از پیگرد قانونی برای فساد ، نیروهای راست افراطی از جمله “ایتامار بن گویر” و حزب “قدرت یهودی” را به درون حکومت آورده و از این طریق به آنها مشروعیت بخشیده است . بسیار تکان دهنده و ناراحت‌کننده است که جمعیت های نژادپرستی که در خیابان های اورشلیم به فلسطینی‌ها حمله می کنند اکنون در کنست نمایندگی دارند. این گرایش های خطرناک فقط مربوط به اسرائیل نیست. در سراسر جهان ، در اروپا ، آسیا ، آمریکای جنوبی و اینجا در ایالات متحده ، شاهد ظهور جنبش های ملی‌گرایانه استبدادی مشابه هستیم. این جنبش ها از نفرت های قومی و نژادی سو استفاده می کنند تا قدرت را بجای ایجاد رفاه، عدالت و صلح، در اختیار افراد فاسد قرار دهند. طی چهار سال گذشته ، این جنبش ها یک دوست را به کاخ سفید فرستاده بودند. در همین زمان ، ما شاهد ظهور نسل جدیدی از فعالان هستیم که می خواهند جوامعی را بر اساس نیازهای انسانی و برابری سیاسی بسازند. تابستان گذشته و در پی قتل جورج فلوید ، این فعالان را در خیابان های آمریکا دیدیم. ما آنها را در اسرائیل و اراضی فلسطین نیز می بینیم.  با یک رئیس جمهور جدید ، اکنون ایالات متحده این فرصت را دارد تا رویکرد جدیدی را نسبت به جهان - مبتنی بر عدالت و دموکراسی  در پیش گیرد. این که آیا وی به کشورهای فقیر کمک می کند تا واکسن های مورد نیاز خود را بگیرند ، جهان را برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و یا مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان یاری می کند، موضوعی است که با گذشت زمان مشخص می گردد. در هرصورت ایالات متحده باید به جای شرکت در منازعات بر همکاری بین ملل تاکید ورزد.
15 مه 2021
تارنمای اینفورماشین کلییرینگ هاوس
برگردان و کوتاه سازی علی اصغر شهدی
Asghar.shahdi@gmail.com

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75116/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تفسیرروز

ضرورت توقف کرنش کاخ سفید در برابر نتانیاهو

ضرورت توقف کرنش کاخ سفید در برابر نتانیاهو

“اسرائیل حق دفاع از خود را دارد” این کلماتی است که ما از هر دو دولت دموکرات و جمهوریخواه می شنویم، بویژه در هنگامی که این رژیم با قدرت نظامی عظیم خود به حملات موشکی غزه پاسخ می دهد. چرا این کلمات سال به سال ، جنگ پس از جنگ تکرار می شوند؟ و چرا تقریبا هیچگاه این سئوال مطرح نشده است:  که پس”حقوق ملت فلسطین کجاست؟” و چرا به نظر می رسد که فقط در هنگام ریزش موشک بر اسرائیل ، شاهد خشونت در اسرائیل و فلسطین هستیم؟ در این لحظه بحرانی ، ایالات متحده باید خواستار آتش بس فوری شود. ما همچنین باید بدانیم درگیری امروز از طرف حماس آغاز نشد. خانواده های فلسطینی در محله اورشلیم شیخ جراح سالهاست که در معرض تهدید اخراج زندگی می کنند. آنها همچنین در نوعی از سیستم حقوقی گرفتار آمده اند که برای تسهیل در آوارگی اجباری اشان طراحی شده است. طی هفته های گذشته ، شهرک نشینان افراطی تلاش خود را برای اخراج آنها شدت بخشیده اند. و به طرز غم انگیزی ، این اخراج ها به بخشی از سیستم گسترده تر ستم سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. برای سالها شاهد تعمیق اشغالگری اسرائیل در کرانه باختری و قدس شرقی و محاصره مداوم غزه بوده ایم که زندگی را برای فلسطینیان غیر‌قابل‌تحمل کرده است. در غزه که حدود دو میلیون سکنه دارد ، 70 درصد جوانان بیکار هستند و  امید چندانی به آینده ندارند. بعلاوه ، ما شاهد کار دولت بنیامین نتانیاهو در جهت به حاشیه راندن و تحقیر شهروندان فلسطینی ، پیگیری سیاست های حل و فصل طراحی شده برای جلوگیری از امکان راه حل و تصویب قوانینی هستیم که نابرابری سیستمی بین شهروندان یهودی و فلسطینی را فراهم می آورد. واقعیت این است که اسرائیل در فلسطین باقی مانده و به جای آماده سازی برای صلح و عدالت ، کنترل نابرابر و غیر دموکراتیک خود را محکم تر کرده است. آقای نتانیاهو طی بیش از یک دهه از حاکمیت جناح راست خود در اسرائیل ، نوع ناسیونالیسم نژادپرستانه ای را که به طور فزاینده ای تحمل ناپذیر و مستبد است ، پرورش داده است. آقای نتانیاهو در تلاش دیوانه وار خود برای ماندن در قدرت و جلوگیری از پیگرد قانونی برای فساد ، نیروهای راست افراطی از جمله “ایتامار بن گویر” و حزب “قدرت یهودی” را به درون حکومت آورده و از این طریق به آنها مشروعیت بخشیده است . بسیار تکان دهنده و ناراحت‌کننده است که جمعیت های نژادپرستی که در خیابان های اورشلیم به فلسطینی‌ها حمله می کنند اکنون در کنست نمایندگی دارند. این گرایش های خطرناک فقط مربوط به اسرائیل نیست. در سراسر جهان ، در اروپا ، آسیا ، آمریکای جنوبی و اینجا در ایالات متحده ، شاهد ظهور جنبش های ملی‌گرایانه استبدادی مشابه هستیم. این جنبش ها از نفرت های قومی و نژادی سو استفاده می کنند تا قدرت را بجای ایجاد رفاه، عدالت و صلح، در اختیار افراد فاسد قرار دهند. طی چهار سال گذشته ، این جنبش ها یک دوست را به کاخ سفید فرستاده بودند. در همین زمان ، ما شاهد ظهور نسل جدیدی از فعالان هستیم که می خواهند جوامعی را بر اساس نیازهای انسانی و برابری سیاسی بسازند. تابستان گذشته و در پی قتل جورج فلوید ، این فعالان را در خیابان های آمریکا دیدیم. ما آنها را در اسرائیل و اراضی فلسطین نیز می بینیم.  با یک رئیس جمهور جدید ، اکنون ایالات متحده این فرصت را دارد تا رویکرد جدیدی را نسبت به جهان - مبتنی بر عدالت و دموکراسی  در پیش گیرد. این که آیا وی به کشورهای فقیر کمک می کند تا واکسن های مورد نیاز خود را بگیرند ، جهان را برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و یا مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان یاری می کند، موضوعی است که با گذشت زمان مشخص می گردد. در هرصورت ایالات متحده باید به جای شرکت در منازعات بر همکاری بین ملل تاکید ورزد.
15 مه 2021
تارنمای اینفورماشین کلییرینگ هاوس
برگردان و کوتاه سازی علی اصغر شهدی
Asghar.shahdi@gmail.com

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75116/

ارسال دیدگاه شما