مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر کردند

رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در سال 99

رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در سال 99

اشاره: نقدینگی و تورم ارتباط معناداری با یکدیگر دارند. زیرا هر وقت که بر حجم نقدینگی افزوده می‌شود و نقدینگی به جای تولید در فعالیت‌های خدماتی، دلالی، واسطه‌گری و ... مثل دلار، سکه، خودرو و ... وارد می‌شود، باعث ایجاد تورم و گرانی می‌شود. علاوه بر این موضوع تداوم تحریم‌ها، عدم فروش نفت و کاهش درامد ارزی کشور بستر را برای افزایش نقدینگی و به‌تبع آن تورم فراهم کرده است. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نقدینگی در سال 99 نسبت به سال قبل از آن 40.6 درصد رشد داشته است.

نقدینگی سال 99، 40 درصد بیشتر از سال 98
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نقدینگی در پایان سال گذشته به بیش از ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد بیش از ۴۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ است.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ بانک مرکزی اعلام کرد: نقدینگی در پایان سال گذشته به بیش از ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد بیش از ۴۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ است. این در حالی است که رشد نقدینگی در سال ۹۸ برابر با ۳۱.۳ درصد بود. همچنین پول و شبه پول در سال گذشته به ترتیب با رشد ۶۱.۷ و ۳۶.۲ درصد همراه بوده است. نسبت پول به شبه پول در اسفند سال گذشته به ۴.۰۳ رسیده که نسبت به ۴.۷۹ در اسفند ۹۸ کاهش نشان می‌دهد و حاکی از تعدیل انتظارات تورمی است. پایه پولی نیز در اسفند سال گذشته با رشد ۲۹.۲ درصدی به بیش از ۴۵۵.۹۵ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است. افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بیش‌ترین سهم را در افزایش پایه پولی داشته است.

تورم تولیدکنندگان
مرکز آمار اعلام کرد میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل زمستان سال ١٣٩٨، ٦٧.٥ درصد افزایش‌یافته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، مرکز آمار در گزارشی به بررسی تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در کشور پرداخته است. شاخص قیمت تولیدکننده، متوسط قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند. تغییرات این شاخص در کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان ١٣٩٩ به ٩,٨ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل ٧.٨ واحد درصـد کاهش داشته است. در این فصل بیش‌ترین تورم فصلی تولیدکننده مربـوط به بخش معدن (١٢.٩ درصد) بوده است.

تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ١٣٩٩ به ٦٧,٥ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ٨.٧ درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل زمستان سال ١٣٩٨، ٦٧.٥ درصد افزایش دارد. در میان بخش‌های مختلف تولیدی کم‌ترین نرخ مربوط به بخش خدمات (٤٢.٦ درصد) و بیش‌ترین نرخ مربوط به بخش معدن (١١٣.٧ درصد) است.

تورم سالانه
تغییرات شاخص کل قیمت تولیدکننده نسبت به سال قبل (تورم سالانه) در سال ١٣٩٩ با ١٢,٤ واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل از ٣٤.٣ درصد در سال ١٣٩٨ به ٤٦.٧ درصد در سال ١٣٩٩ رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان کالاها و خدمات، به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در سال ١٣٩٩ نسبت به سال ١٣٩٨، ٤٦.٧ درصد افزایش داشته است. تورم سالانه مربوط به بخش کشاورزی معادل ٣٦.٥، بخش معدن ٧٩.٨، بخش صنعت (ساخت) ٥٦.٨، تولید برق ٤٦,٦، و بخش‌های خدمات ٣٧.٨ درصد در سال موردبررسی بوده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75761/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر کردند

رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در سال 99

رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در سال 99

اشاره: نقدینگی و تورم ارتباط معناداری با یکدیگر دارند. زیرا هر وقت که بر حجم نقدینگی افزوده می‌شود و نقدینگی به جای تولید در فعالیت‌های خدماتی، دلالی، واسطه‌گری و ... مثل دلار، سکه، خودرو و ... وارد می‌شود، باعث ایجاد تورم و گرانی می‌شود. علاوه بر این موضوع تداوم تحریم‌ها، عدم فروش نفت و کاهش درامد ارزی کشور بستر را برای افزایش نقدینگی و به‌تبع آن تورم فراهم کرده است. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نقدینگی در سال 99 نسبت به سال قبل از آن 40.6 درصد رشد داشته است.

نقدینگی سال 99، 40 درصد بیشتر از سال 98
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نقدینگی در پایان سال گذشته به بیش از ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد بیش از ۴۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ است.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ بانک مرکزی اعلام کرد: نقدینگی در پایان سال گذشته به بیش از ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد بیش از ۴۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ است. این در حالی است که رشد نقدینگی در سال ۹۸ برابر با ۳۱.۳ درصد بود. همچنین پول و شبه پول در سال گذشته به ترتیب با رشد ۶۱.۷ و ۳۶.۲ درصد همراه بوده است. نسبت پول به شبه پول در اسفند سال گذشته به ۴.۰۳ رسیده که نسبت به ۴.۷۹ در اسفند ۹۸ کاهش نشان می‌دهد و حاکی از تعدیل انتظارات تورمی است. پایه پولی نیز در اسفند سال گذشته با رشد ۲۹.۲ درصدی به بیش از ۴۵۵.۹۵ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است. افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بیش‌ترین سهم را در افزایش پایه پولی داشته است.

تورم تولیدکنندگان
مرکز آمار اعلام کرد میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل زمستان سال ١٣٩٨، ٦٧.٥ درصد افزایش‌یافته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، مرکز آمار در گزارشی به بررسی تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در کشور پرداخته است. شاخص قیمت تولیدکننده، متوسط قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند. تغییرات این شاخص در کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان ١٣٩٩ به ٩,٨ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل ٧.٨ واحد درصـد کاهش داشته است. در این فصل بیش‌ترین تورم فصلی تولیدکننده مربـوط به بخش معدن (١٢.٩ درصد) بوده است.

تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ١٣٩٩ به ٦٧,٥ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ٨.٧ درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل زمستان سال ١٣٩٨، ٦٧.٥ درصد افزایش دارد. در میان بخش‌های مختلف تولیدی کم‌ترین نرخ مربوط به بخش خدمات (٤٢.٦ درصد) و بیش‌ترین نرخ مربوط به بخش معدن (١١٣.٧ درصد) است.

تورم سالانه
تغییرات شاخص کل قیمت تولیدکننده نسبت به سال قبل (تورم سالانه) در سال ١٣٩٩ با ١٢,٤ واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل از ٣٤.٣ درصد در سال ١٣٩٨ به ٤٦.٧ درصد در سال ١٣٩٩ رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان کالاها و خدمات، به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در سال ١٣٩٩ نسبت به سال ١٣٩٨، ٤٦.٧ درصد افزایش داشته است. تورم سالانه مربوط به بخش کشاورزی معادل ٣٦.٥، بخش معدن ٧٩.٨، بخش صنعت (ساخت) ٥٦.٨، تولید برق ٤٦,٦، و بخش‌های خدمات ٣٧.٨ درصد در سال موردبررسی بوده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75761/

ارسال دیدگاه شما