هشدار ایران به آژانس

 سفیر ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین تصریح کرد که مواضع اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از رویکرد یک‌طرفه دبیرخانه این سازمان در برابر همکاری‌ها با ایران و نادیده گرفتن سطح همکاری و تعامل فی‌مابین است و می‌تواند به مانعی برای تعاملات آتی بین دو طرف تبدیل شود. کاظم غریب آبادی در گفت‌وگو با رسانه‌ها افزود: گزارش آژانس با سوابق همکاری بین ایران و آژانس سازگاری و همخوانی ندارد. این گزارش، معتبر هم نیست، چراکه مبتنی بر منابع قابل‌اتکا نیست؛ و همچنین متقاعدکننده نیز نیست، چراکه تمامی ابعاد همکاری و پیشرفت‌های حاصله را منعکس نمی‌کند. وی تصریح کرد: تعامل سازنده، مستلزم محیط مثبت، پرهیز از پیش‌داوری و ابراز نگرانی‌های مصنوعی و همچنین خودداری از بزرگنمایی چند موضوع پیش‌پاافتاده و بی‌اهمیت هست. غریب آبادی یادآور شد: آژانس باید از هرگونه دستور کار سیاسی فاصله بگیرد و موضعی شفاف در برابر تهدید هسته‌ای رژیم صهیونیستی اسرائیل و غیرقابل‌پذیرش بودن بیرون ماندن این رژیم از معاهده عدم اشاعه و مخالفت مداوم آن با قرار دادن تمامی فعالیت‌ها و تأسیسات هسته‌ای خود تحت پادمان آژانس، اتخاذ نماید. رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در نشست خبری با رسانه‌ها در وین ادعا کرد که در حل مسائل پادمانی با جمهوری اسلامی پیشرفتی حاصل نشده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75797/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

هشدار ایران به آژانس

 سفیر ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین تصریح کرد که مواضع اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از رویکرد یک‌طرفه دبیرخانه این سازمان در برابر همکاری‌ها با ایران و نادیده گرفتن سطح همکاری و تعامل فی‌مابین است و می‌تواند به مانعی برای تعاملات آتی بین دو طرف تبدیل شود. کاظم غریب آبادی در گفت‌وگو با رسانه‌ها افزود: گزارش آژانس با سوابق همکاری بین ایران و آژانس سازگاری و همخوانی ندارد. این گزارش، معتبر هم نیست، چراکه مبتنی بر منابع قابل‌اتکا نیست؛ و همچنین متقاعدکننده نیز نیست، چراکه تمامی ابعاد همکاری و پیشرفت‌های حاصله را منعکس نمی‌کند. وی تصریح کرد: تعامل سازنده، مستلزم محیط مثبت، پرهیز از پیش‌داوری و ابراز نگرانی‌های مصنوعی و همچنین خودداری از بزرگنمایی چند موضوع پیش‌پاافتاده و بی‌اهمیت هست. غریب آبادی یادآور شد: آژانس باید از هرگونه دستور کار سیاسی فاصله بگیرد و موضعی شفاف در برابر تهدید هسته‌ای رژیم صهیونیستی اسرائیل و غیرقابل‌پذیرش بودن بیرون ماندن این رژیم از معاهده عدم اشاعه و مخالفت مداوم آن با قرار دادن تمامی فعالیت‌ها و تأسیسات هسته‌ای خود تحت پادمان آژانس، اتخاذ نماید. رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در نشست خبری با رسانه‌ها در وین ادعا کرد که در حل مسائل پادمانی با جمهوری اسلامی پیشرفتی حاصل نشده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75797/

ارسال دیدگاه شما