شرط افزایش اعتبار «بهارانه کتاب 1400»

طرح «بهارانه کتاب ١۴٠٠»، از روز دوشنبه (١٧ خرداد) با حضور ۸۶۰ کتاب‌فروشی، در سراسر کشور کار خود را آغاز کرد. محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تأثیر طرح یارانه‌های فصلی فروش کتاب در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی، تأکید کرد: «یک سیاست و یک راه نمی‌تواند به‌تنهایی به توسعه فرهنگ کتاب‌خوانی منجر شود و برای رسیدن به چنین هدفی باید مسیرهای مختلفی طی کنیم و بحث طرح‌های توزیع یارانه از طریق کتاب‌فروشی‌ها درواقع نقش حداقلی در برآورده کردن هدف اصلی را دارد. هدف اصلی باید با مکانیزم‌ها و سازوکارهای جدی دنبال شود و نیاز به اصلاح مقررات و ایجاد فضاهای جدیدی برای کتاب‌فروشی‌ها دارد. باید دید در فضای کنونی چه اندازه می‌توانیم از طرح‌های فصلی فروش کتاب برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنیم و اگر این نگاه را داشته باشیم نقش این طرح‌ها بد نبوده، زیرا عده‌ای را به کتاب‌فروشی‌ها کشانده و به شبکه خریداران کتاب و کتاب‌فروشی‌ها منجر شده که ذخیره خوبی برای آینده است.» وی در پایان بابیان این موضوع که اجرای طرح‌های فصلی فروش کتاب ادامه خواهد داشت، گفت: «برنامه ما استمرار و تقویت طرح‌های توزیع یارانه کتاب از طریق کتاب‌فروشی‌ها است و حتی در همین دوره اگر خریداران علاقه نشان بدهند و استقبال کنند، اعتبار در نظر گرفته‌شده، اضافه می‌شود. البته سیاست‌های دیگری باید دنبال شود تا کتاب‌فروشی‌ها به جایگاه اصلی خود نزدیک شوند و نباید فقط به اجرای چنین طرح‌هایی اکتفا کرد.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

شرط افزایش اعتبار «بهارانه کتاب 1400»

طرح «بهارانه کتاب ١۴٠٠»، از روز دوشنبه (١٧ خرداد) با حضور ۸۶۰ کتاب‌فروشی، در سراسر کشور کار خود را آغاز کرد. محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تأثیر طرح یارانه‌های فصلی فروش کتاب در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی، تأکید کرد: «یک سیاست و یک راه نمی‌تواند به‌تنهایی به توسعه فرهنگ کتاب‌خوانی منجر شود و برای رسیدن به چنین هدفی باید مسیرهای مختلفی طی کنیم و بحث طرح‌های توزیع یارانه از طریق کتاب‌فروشی‌ها درواقع نقش حداقلی در برآورده کردن هدف اصلی را دارد. هدف اصلی باید با مکانیزم‌ها و سازوکارهای جدی دنبال شود و نیاز به اصلاح مقررات و ایجاد فضاهای جدیدی برای کتاب‌فروشی‌ها دارد. باید دید در فضای کنونی چه اندازه می‌توانیم از طرح‌های فصلی فروش کتاب برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنیم و اگر این نگاه را داشته باشیم نقش این طرح‌ها بد نبوده، زیرا عده‌ای را به کتاب‌فروشی‌ها کشانده و به شبکه خریداران کتاب و کتاب‌فروشی‌ها منجر شده که ذخیره خوبی برای آینده است.» وی در پایان بابیان این موضوع که اجرای طرح‌های فصلی فروش کتاب ادامه خواهد داشت، گفت: «برنامه ما استمرار و تقویت طرح‌های توزیع یارانه کتاب از طریق کتاب‌فروشی‌ها است و حتی در همین دوره اگر خریداران علاقه نشان بدهند و استقبال کنند، اعتبار در نظر گرفته‌شده، اضافه می‌شود. البته سیاست‌های دیگری باید دنبال شود تا کتاب‌فروشی‌ها به جایگاه اصلی خود نزدیک شوند و نباید فقط به اجرای چنین طرح‌هایی اکتفا کرد.»

ارسال دیدگاه شما