۲۰۰ میلیون تعرفه چاپ و توزیع‌شده است

۲۰۰ میلیون تعرفه چاپ و توزیع‌شده است

رئیس ستاد انتخابات گفت: تصمیم برای اخذ رأی تا ساعت ۲ بامداد به آن معنی نیست که همه صندوق‌ها شامل این ساعت می‌شوند، شاید در کل کشور در ۵ الی ۱۰ درصد شعب چنین حضوری داشته باشیم. جمال عرف در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که آیا تمدید ساعت این دوره انتخابات روز جمعه ۲۸ خرداد به ساعت ۲ بامداد روز شنبه ۲۹ که منجر به برگزاری انتخابات در ۲ روز متوالی می‌شود، مشکلی ازلحاظ قانون ندارد، گفت: درست است با این اقدام، انتخابات در ۲ روز برگزار می‌شود درحالی‌که قانون اعلام کرده که انتخابات باید در یک روز برگزار شود اما با توجه به شرایط خاصی که وجود دارد، ستاد ملی مبارزه با کرونا تشخیص داده است که اگر مردم مثل سابق پای صندوق‌ها بودند، این زمان طولانی‌تر شود. عرف درباره چاپ  تعرفه‌ها در این دوره از انتخابات بیان کرد: درمجموع برای هر ۴ انتخابات بالغ‌بر ۲۰۰ میلیون تعرفه چاپ و توزیع‌شده است. وی تأکید کرد: در این دوره از انتخابات سعی و تلاش کردیم نسبت به هر انتخاباتی یک‌درصدی بالاتر از واجدان شرایط را در نظر بگیریم تاکسی مشکل کمبود تعرفه نداشته باشد.  رئیس ستاد انتخابات کشور عنوان کرد: در حال حاضر  همه تعرفه‌ها برای شهرستان‌ها و بخش‌ها ارسال‌شده است که آن‌ها به‌تناسب برای شعب خودشان ارسال می‌کنند و باید بگویم در این دوره از انتخابات موضوع کمبود تعرفه نخواهیم داشت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/76327/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

۲۰۰ میلیون تعرفه چاپ و توزیع‌شده است

۲۰۰ میلیون تعرفه چاپ و توزیع‌شده است

رئیس ستاد انتخابات گفت: تصمیم برای اخذ رأی تا ساعت ۲ بامداد به آن معنی نیست که همه صندوق‌ها شامل این ساعت می‌شوند، شاید در کل کشور در ۵ الی ۱۰ درصد شعب چنین حضوری داشته باشیم. جمال عرف در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که آیا تمدید ساعت این دوره انتخابات روز جمعه ۲۸ خرداد به ساعت ۲ بامداد روز شنبه ۲۹ که منجر به برگزاری انتخابات در ۲ روز متوالی می‌شود، مشکلی ازلحاظ قانون ندارد، گفت: درست است با این اقدام، انتخابات در ۲ روز برگزار می‌شود درحالی‌که قانون اعلام کرده که انتخابات باید در یک روز برگزار شود اما با توجه به شرایط خاصی که وجود دارد، ستاد ملی مبارزه با کرونا تشخیص داده است که اگر مردم مثل سابق پای صندوق‌ها بودند، این زمان طولانی‌تر شود. عرف درباره چاپ  تعرفه‌ها در این دوره از انتخابات بیان کرد: درمجموع برای هر ۴ انتخابات بالغ‌بر ۲۰۰ میلیون تعرفه چاپ و توزیع‌شده است. وی تأکید کرد: در این دوره از انتخابات سعی و تلاش کردیم نسبت به هر انتخاباتی یک‌درصدی بالاتر از واجدان شرایط را در نظر بگیریم تاکسی مشکل کمبود تعرفه نداشته باشد.  رئیس ستاد انتخابات کشور عنوان کرد: در حال حاضر  همه تعرفه‌ها برای شهرستان‌ها و بخش‌ها ارسال‌شده است که آن‌ها به‌تناسب برای شعب خودشان ارسال می‌کنند و باید بگویم در این دوره از انتخابات موضوع کمبود تعرفه نخواهیم داشت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/76327/

ارسال دیدگاه شما