برداشت ۸۶۰ میلیون یورویی برای کرونا

از یک میلیارد یورویی که قرار بود از محل صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های کرونا برداشت شود بعد از گذشت ۱۵ ماه از این مجوز و باوجود ضرورت تأمین فوری هزینه‌های مربوطه تاکنون ۸۶۰ میلیون یورو برداشت و همچنان این طلب باقی‌مانده است. این در حالی است که تازه‌ترین گزارش از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که بانک مرکزی تاکنون ۸۶۰ میلیون یورو از مجموع یک میلیارد یورو پیش‌بینی‌شده را به‌صورت مرحله‌ای از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و با تبدیل به ریال در اختیار دولت قرار داده است. روند این برداشت به این صورت بوده که ۴۱ درصد طی سه‌ماهه اول سال گذشته ۱۱ درصد در سه‌ماهه دوم، ۳۲ درصد در سه‌ماهه سوم، ۱۳ درصد در سه‌ماهه چهارم و سه درصد نیز در سه‌ماهه اول امسال انجام‌شده است. تزریق تدریجی منابع یک میلیارد یورویی در ۱۵ ماه گذشته باوجود ضرورت نیاز حوزه بهداشت و درمان به این منابع در شرایطی صورت گرفته که صندوق توسعه ملی تأکید دارد که «تمامی تکلیف خود در رابطه با برداشت یک میلیارد یورویی را از همان ابتدا انجام داده و دستور برداشت کل یک میلیارد یورو را در ابتدای اردیبهشت‌ماه به بانک مرکزی صادرشده است ولی به دلیل محدودیت‌هایی که در رابطه با تسعیر ارز وجود دارد همچنان به‌طور کامل برداشت‌نشده و به‌صورت مرحله‌ای صورت می‌گیرد.»با این روالی که طی شده همچنان این‌یک میلیارد یورو تسویه نشده و ۱۴۰ میلیون یورو آن باقی‌مانده درصورتی‌که این منابع جهت تأمین فوری نیاز حوزه درمان برای کرونا بوده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/76338/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

برداشت ۸۶۰ میلیون یورویی برای کرونا

از یک میلیارد یورویی که قرار بود از محل صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های کرونا برداشت شود بعد از گذشت ۱۵ ماه از این مجوز و باوجود ضرورت تأمین فوری هزینه‌های مربوطه تاکنون ۸۶۰ میلیون یورو برداشت و همچنان این طلب باقی‌مانده است. این در حالی است که تازه‌ترین گزارش از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که بانک مرکزی تاکنون ۸۶۰ میلیون یورو از مجموع یک میلیارد یورو پیش‌بینی‌شده را به‌صورت مرحله‌ای از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و با تبدیل به ریال در اختیار دولت قرار داده است. روند این برداشت به این صورت بوده که ۴۱ درصد طی سه‌ماهه اول سال گذشته ۱۱ درصد در سه‌ماهه دوم، ۳۲ درصد در سه‌ماهه سوم، ۱۳ درصد در سه‌ماهه چهارم و سه درصد نیز در سه‌ماهه اول امسال انجام‌شده است. تزریق تدریجی منابع یک میلیارد یورویی در ۱۵ ماه گذشته باوجود ضرورت نیاز حوزه بهداشت و درمان به این منابع در شرایطی صورت گرفته که صندوق توسعه ملی تأکید دارد که «تمامی تکلیف خود در رابطه با برداشت یک میلیارد یورویی را از همان ابتدا انجام داده و دستور برداشت کل یک میلیارد یورو را در ابتدای اردیبهشت‌ماه به بانک مرکزی صادرشده است ولی به دلیل محدودیت‌هایی که در رابطه با تسعیر ارز وجود دارد همچنان به‌طور کامل برداشت‌نشده و به‌صورت مرحله‌ای صورت می‌گیرد.»با این روالی که طی شده همچنان این‌یک میلیارد یورو تسویه نشده و ۱۴۰ میلیون یورو آن باقی‌مانده درصورتی‌که این منابع جهت تأمین فوری نیاز حوزه درمان برای کرونا بوده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/76338/

ارسال دیدگاه شما