کرونا و واکسیناسیون ۴۰ درصد جمعیت جهان تا ۲۰۲۱

 وزیران بهداشت عضو کشورهای گروه ۲۰، هدف خود را واکسیناسیون کرونای ۴۰ درصد جمعیت دنیا تا پایان سال ۲۰۲۱ اعلام کردند. این هدف در جلسه وزیران بهداشت کشورهای گروه ۲۰ که در تاریخ ۵ و ۶ سپتامبر در شهر رم برگزار شده بود، اعلام شد. این بیانیه از تأثیرات این همه‌گیری در ابعادی وسیع ازجمله در سلامت روان و پیشرفت در دستیابی اهداف توسعه و پایداری سازمان ملل متحد که بر چالش‌های جهانی نظیر فقر، نابرابری، تغییرات اقلیمی، محیط‌زیست و صلح و عدالت خبر داد. در ادامه، این بیانیه از لزوم ادامه تلاش‌های مشترک برای جلوگیری بهتر، شناسایی و پاسخ و واکنش به خطرات سلامت جهانی در آینده خبر داد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78825/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

کرونا و واکسیناسیون ۴۰ درصد جمعیت جهان تا ۲۰۲۱

 وزیران بهداشت عضو کشورهای گروه ۲۰، هدف خود را واکسیناسیون کرونای ۴۰ درصد جمعیت دنیا تا پایان سال ۲۰۲۱ اعلام کردند. این هدف در جلسه وزیران بهداشت کشورهای گروه ۲۰ که در تاریخ ۵ و ۶ سپتامبر در شهر رم برگزار شده بود، اعلام شد. این بیانیه از تأثیرات این همه‌گیری در ابعادی وسیع ازجمله در سلامت روان و پیشرفت در دستیابی اهداف توسعه و پایداری سازمان ملل متحد که بر چالش‌های جهانی نظیر فقر، نابرابری، تغییرات اقلیمی، محیط‌زیست و صلح و عدالت خبر داد. در ادامه، این بیانیه از لزوم ادامه تلاش‌های مشترک برای جلوگیری بهتر، شناسایی و پاسخ و واکنش به خطرات سلامت جهانی در آینده خبر داد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78825/

ارسال دیدگاه شما