برگزاری همه پرسی برای موضوعات مهم تر از یارانه ها

 

دکتر مجید ابهری/ جامعه شناس

 

همه پرسی یکی از نمادهای اصلی دموکراسی است که در کشورهای پیشرفته جهان برگزار می شود و مردم درباره مسائل مختلف دیدگاه های خود را بیان می کنند. اینکه 22نماینده مجلس به این نتیجه رسیده اند که باید درباره موضوعی مانند یارانه ها همه پرسی برگزار کنند اقدام مثبت و سازنده ای است. با این وجود نمایندگان باید این نکته را در نظر داشته باشند که با توجه به شرایطی که کشور دارد می توان درباره موضوعات مهمی چون نحوه مبارزه با فساد،اصلاح قانون اساسی،روابط خارجی،برجام،اف ای تی اف و...  نیز رفراندوم برگزار کرد.به هر حال یارانه ها نقطه امیدی برای اقشار کم درآمد کشور به شمار می رود و برخی از خانواده ها هنوز به یارانه ها به چشم یک اتفاق مثبت نگاه می کنند. به همین دلیل نیز نباید این امید را از اقشار کم درآمد جامعه گرفت و بلکه باید در زمینه های مهمی که در جامعه درباره آنها اختلاف نظر وجود دارد و آسیب های جدی به کشور وارد کرده همه پرسی برگزار شود. هدف همه‌پرسی پرهیز از قانون‌گذاری به زیان اکثریّت جامعه‌است. در نظام‌های نمایندگی و پارلمانی از همه‌پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی در ساختار حکومت(مانند آنچه اردوغان چند بار در ترکیه انجام داده است) بهره می‌گیرند؛ ولی در بسیاری از کشورها برای همهٔ امور نظر همگان از طریق همه پرسی گرفته  می‌شود.همه پرسی در جوامع مردم سالار، بدین گونه است که دو طرف یک جامعه اعم از موافقین و مخالفین با شرایط از پیش تعیین شده بر روی یک موضوع به تفاهم می رسند، و حکومت یا دولت به عنوان داور بی طرف وظیفه برگزاری همه پرسی را به عهده می گیرد.ما نباید از تغییراتی که با نظر مردم می تواند به سود کشورباشد هراس داشته باشیم و بلکه باید به سمتی حرکت کنیم که مشکلات و چالش های کشور را که روز به روز در حال افزایش هستند را با همفکری و همراهی مردم حل کنیم. تجربه تاریخی نشان داده هر زمان مردم در امور مختلف حضور داشته و نقش آفرینی داشته اند نتیجه مثبتی برای کشور به همراه داشته است. به همین دلیل نیز باید  درباره مسائل مهم کشور با مردم مشورت کرد که یکی از نمادهای بارز آن برگزاری همه پرسی است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78839/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

برگزاری همه پرسی برای موضوعات مهم تر از یارانه ها

 

دکتر مجید ابهری/ جامعه شناس

 

همه پرسی یکی از نمادهای اصلی دموکراسی است که در کشورهای پیشرفته جهان برگزار می شود و مردم درباره مسائل مختلف دیدگاه های خود را بیان می کنند. اینکه 22نماینده مجلس به این نتیجه رسیده اند که باید درباره موضوعی مانند یارانه ها همه پرسی برگزار کنند اقدام مثبت و سازنده ای است. با این وجود نمایندگان باید این نکته را در نظر داشته باشند که با توجه به شرایطی که کشور دارد می توان درباره موضوعات مهمی چون نحوه مبارزه با فساد،اصلاح قانون اساسی،روابط خارجی،برجام،اف ای تی اف و...  نیز رفراندوم برگزار کرد.به هر حال یارانه ها نقطه امیدی برای اقشار کم درآمد کشور به شمار می رود و برخی از خانواده ها هنوز به یارانه ها به چشم یک اتفاق مثبت نگاه می کنند. به همین دلیل نیز نباید این امید را از اقشار کم درآمد جامعه گرفت و بلکه باید در زمینه های مهمی که در جامعه درباره آنها اختلاف نظر وجود دارد و آسیب های جدی به کشور وارد کرده همه پرسی برگزار شود. هدف همه‌پرسی پرهیز از قانون‌گذاری به زیان اکثریّت جامعه‌است. در نظام‌های نمایندگی و پارلمانی از همه‌پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی در ساختار حکومت(مانند آنچه اردوغان چند بار در ترکیه انجام داده است) بهره می‌گیرند؛ ولی در بسیاری از کشورها برای همهٔ امور نظر همگان از طریق همه پرسی گرفته  می‌شود.همه پرسی در جوامع مردم سالار، بدین گونه است که دو طرف یک جامعه اعم از موافقین و مخالفین با شرایط از پیش تعیین شده بر روی یک موضوع به تفاهم می رسند، و حکومت یا دولت به عنوان داور بی طرف وظیفه برگزاری همه پرسی را به عهده می گیرد.ما نباید از تغییراتی که با نظر مردم می تواند به سود کشورباشد هراس داشته باشیم و بلکه باید به سمتی حرکت کنیم که مشکلات و چالش های کشور را که روز به روز در حال افزایش هستند را با همفکری و همراهی مردم حل کنیم. تجربه تاریخی نشان داده هر زمان مردم در امور مختلف حضور داشته و نقش آفرینی داشته اند نتیجه مثبتی برای کشور به همراه داشته است. به همین دلیل نیز باید  درباره مسائل مهم کشور با مردم مشورت کرد که یکی از نمادهای بارز آن برگزاری همه پرسی است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78839/

ارسال دیدگاه شما