ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای توانمندسازی افراد

 

حسین مسعودیان

کارشناس اقتصادی

 

در روزهای گذشته به من فرصتی دست داد تا از مرکز خیریه‌ای که مورد تأیید سازمان‌ بهزیستی است، دیدار داشته باشم. انجام این دیدار تصادفی و نحوه آشنایی‌مان جالب بود. یکی از دوستان تعریف می‌کرد، روزی در محل موسسه‌ای که مشغول به فعالیت‌های توانمندسازی نیروهای انسانی محله است، حاضر بودم که افسر وظیفه‌شناسی به همراه مدیر مرکز خیریه‌ای به موسسه مراجعه و گفتند ما شنیده‌ایم موسسه شما در توانمندسازی نیروهای انسانی محله مشغول است، آنها درخواست کردند که نیروهای مرکز خیریه را توانمند و سپس برای آنها شغلی فراهم شود. طرح این مسئله در آن روزبه خصوص مقارن بود با حضور تصادفی فیلم‌سازی که به‌طور اتفاقی برای مشاوره به موسسه توانمندسازی مراجعه کرده بود.

این مواجه اتفاقی منجر به اتفاق جدیدی ‌شد و فیلم‌ساز گفت اگر فضا و امکانات لازم در اختیار این‌جانب قرار گیرد، در توانمندسازی نیروهای مرکز خیریه فعالیت می‌کنم و در آینده نسبت به آموزش و فراگیری هنر آموزان برای آنها شغل فراهم خواهم کرد.

این مقدمه‌ای برای طرح موضوعی بود تا چند پیشنهاد برای دولت و مراکز رسمی خیریه که وظیفه نگهداری افراد رادارند، بیان کنم تا در آینده وضع این مراکز بهبود یابد و التیامی باشد بر دل مربیان دلسوز و سخت‌کوش آنان.

۱ - دولت در سال ۹۹ بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان مالیات از کلیه مناطق کشور دریافت کرده است. شایسته است در هر حوزه مالیاتی این مراکز خیریه مورد تأیید شناسایی و درصدی از مالیات دریافتی آن مناطق به این مراکز تعلق گیرد.

۲ - چنانچه اجرای بند یک نیازمند قانون و پروژه‌ای سخت و زمان‌بر باشد، خوب است با استفاده از ظرفیت‌های موجود قانون مالیات‌های مستقیم، خصوصاً ماده ۱۷۲ آن‌که به شرح زیر است بهره کافی برد.

«صد درصد (100%) وجوهی که به حساب‌های تعیین‌شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین ‌وجوه پرداختی، تخصیصی یا کمک‌های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مراکز بهداشتی، درمانی یا اردوگاه‌های تربیتی، آسایشگاه‌ها، مراکز بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، جمعیت هلال‌احمر، کتابخانه، مراکز فرهنگی و هنری (‌دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که موذی انتخاب خواهد کرد قابل کسر هست.»

با وجود چنین قانونی، کافی است با مسئولان مناطق مالیاتی گفت‌وگو کرد و راه‌های که موردقبول مالیات‌دهندگان است انتخاب و حساب‌هایی برای این مهم تعیین شود تا به یاری مراکز خیریه هر منطقه برسد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78860/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای توانمندسازی افراد

 

حسین مسعودیان

کارشناس اقتصادی

 

در روزهای گذشته به من فرصتی دست داد تا از مرکز خیریه‌ای که مورد تأیید سازمان‌ بهزیستی است، دیدار داشته باشم. انجام این دیدار تصادفی و نحوه آشنایی‌مان جالب بود. یکی از دوستان تعریف می‌کرد، روزی در محل موسسه‌ای که مشغول به فعالیت‌های توانمندسازی نیروهای انسانی محله است، حاضر بودم که افسر وظیفه‌شناسی به همراه مدیر مرکز خیریه‌ای به موسسه مراجعه و گفتند ما شنیده‌ایم موسسه شما در توانمندسازی نیروهای انسانی محله مشغول است، آنها درخواست کردند که نیروهای مرکز خیریه را توانمند و سپس برای آنها شغلی فراهم شود. طرح این مسئله در آن روزبه خصوص مقارن بود با حضور تصادفی فیلم‌سازی که به‌طور اتفاقی برای مشاوره به موسسه توانمندسازی مراجعه کرده بود.

این مواجه اتفاقی منجر به اتفاق جدیدی ‌شد و فیلم‌ساز گفت اگر فضا و امکانات لازم در اختیار این‌جانب قرار گیرد، در توانمندسازی نیروهای مرکز خیریه فعالیت می‌کنم و در آینده نسبت به آموزش و فراگیری هنر آموزان برای آنها شغل فراهم خواهم کرد.

این مقدمه‌ای برای طرح موضوعی بود تا چند پیشنهاد برای دولت و مراکز رسمی خیریه که وظیفه نگهداری افراد رادارند، بیان کنم تا در آینده وضع این مراکز بهبود یابد و التیامی باشد بر دل مربیان دلسوز و سخت‌کوش آنان.

۱ - دولت در سال ۹۹ بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان مالیات از کلیه مناطق کشور دریافت کرده است. شایسته است در هر حوزه مالیاتی این مراکز خیریه مورد تأیید شناسایی و درصدی از مالیات دریافتی آن مناطق به این مراکز تعلق گیرد.

۲ - چنانچه اجرای بند یک نیازمند قانون و پروژه‌ای سخت و زمان‌بر باشد، خوب است با استفاده از ظرفیت‌های موجود قانون مالیات‌های مستقیم، خصوصاً ماده ۱۷۲ آن‌که به شرح زیر است بهره کافی برد.

«صد درصد (100%) وجوهی که به حساب‌های تعیین‌شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین ‌وجوه پرداختی، تخصیصی یا کمک‌های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مراکز بهداشتی، درمانی یا اردوگاه‌های تربیتی، آسایشگاه‌ها، مراکز بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، جمعیت هلال‌احمر، کتابخانه، مراکز فرهنگی و هنری (‌دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که موذی انتخاب خواهد کرد قابل کسر هست.»

با وجود چنین قانونی، کافی است با مسئولان مناطق مالیاتی گفت‌وگو کرد و راه‌های که موردقبول مالیات‌دهندگان است انتخاب و حساب‌هایی برای این مهم تعیین شود تا به یاری مراکز خیریه هر منطقه برسد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78860/

ارسال دیدگاه شما