توپ مذاکرات هسته ای در زمین ایران

اشاره:سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که کشورش خواستار از سرگیری مذاکرات احیای برجام در سریع‌ترین زمان ممکن است ولی این روند نمی‌تواند برای مدت نامحدود ادامه پیدا کند.ند پرایس گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران را «نگران‌کننده» خواند و گفت که به‌کارگیری فناوری پیچیده‌تر توسط ایران و افزایش دانش این کشور در برنامه‌ هسته‌ای کنونی «که مطابق با توافق هسته‌ای برجام نیست»، زیرا مفاد اصلی مزایای اصلی برجام را بی‌اثر می‌کند.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که هنوز به نقطه‌ ترک مذاکرات وین درباره برجام نرسیده‌ایم و همچنان معتقدیم که بازگشت متقابل به اجرای تعهدات قابل دسترسی و امکان‌پذیر است و تا زمانی که تلاش برای دستیابی به آن در خدمت منافع ما باشد، آن را دنبال خواهیم کرد.این در حالی است که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانی خود درباره سرنوشت مذاکرات با ایران گفت: ایالات متحده به کنار گذاشتن توافق هسته‌ای با ایران نزدیک شده است.وی مدعی شد: مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران برای همیشه ادامه نخواهد داشت و گذشت زمان شرایط را پیچیده‌تر می‌کند. گزارش پیش رو به این موضوع می پردازد که در ادامه می خوانید.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره احتمال عدم بازگشت ایران به مذاکرات برجامی، گفت که این تصمیمی است که مقام‌های این کشور باید بگیرند و در مورد آن تصمیم اطلاع بدهند. تا جایی که می‌دانیم آنها هنوز چنین تصمیمی نگرفته‌اند و قطعا آن را منتقل هم نکرده‌اند. پس نمی‌خواهم درباره چیزی که هنوز وجود ندارد، اظهارنظر کنم.پرایس گفت: «این روند نمی‌تواند برای مدت نامعلوم ادامه پیدا کند. هنوز در نقطه ترک مذاکرات قرار نداریم. کماکان معتقدیم بازگشت به پایبندی برجام در محدوده احتمالات امکان‌پذیر قرار دارد».وی  در نشست خبری روزانه درباره مذاکراتی که در شهر وین برای بازگرداندن آمریکا به برجام انجام می‌شود گفت: «این روند نمی‌تواند برای مدت نامعلوم ادامه پیدا کند. هنوز در نقطه ترک مذاکرات قرار نداریم. کماکان معتقدیم بازگشت به پایبندی برجام در محدوده احتمالات امکان‌پذیر قرار دارد».

وزیر خارجه آمریکا: به نقطه کنار گذاشتن برجام نزدیک شده‌ایم
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانی خود درباره سرنوشت مذاکرات با ایران گفت: ایالات متحده به کنار گذاشتن توافق هسته‌ای با ایران نزدیک شده است.وی مدعی شد: مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران برای همیشه ادامه نخواهد داشت و گذشت زمان شرایط را پیچیده‌تر می‌کند.بلینکن همچنین افزود: به نقطه ناامیدی از بازگشت به توافق هسته‌ای نزدیک شده‌ایم. احتمال بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران یک مدت معین دارد.در همین حال، وزیر خارجه آلمان در این باره گفت: معتقدیم که امکان بازگشت به توافق هسته‌ای همچنان وجود دارد. انتظار داریم که دولت جدید ایران از مذاکرات درباره توافق هسته‌ای حمایت کند.وی افزود: از وزیر خارجه ایران خواسته‌ام تا برای تسریع در بازگشت به میز مذاکرات درباره توافق هسته‌ای اقدام کنند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78876/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

توپ مذاکرات هسته ای در زمین ایران

اشاره:سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که کشورش خواستار از سرگیری مذاکرات احیای برجام در سریع‌ترین زمان ممکن است ولی این روند نمی‌تواند برای مدت نامحدود ادامه پیدا کند.ند پرایس گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران را «نگران‌کننده» خواند و گفت که به‌کارگیری فناوری پیچیده‌تر توسط ایران و افزایش دانش این کشور در برنامه‌ هسته‌ای کنونی «که مطابق با توافق هسته‌ای برجام نیست»، زیرا مفاد اصلی مزایای اصلی برجام را بی‌اثر می‌کند.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که هنوز به نقطه‌ ترک مذاکرات وین درباره برجام نرسیده‌ایم و همچنان معتقدیم که بازگشت متقابل به اجرای تعهدات قابل دسترسی و امکان‌پذیر است و تا زمانی که تلاش برای دستیابی به آن در خدمت منافع ما باشد، آن را دنبال خواهیم کرد.این در حالی است که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانی خود درباره سرنوشت مذاکرات با ایران گفت: ایالات متحده به کنار گذاشتن توافق هسته‌ای با ایران نزدیک شده است.وی مدعی شد: مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران برای همیشه ادامه نخواهد داشت و گذشت زمان شرایط را پیچیده‌تر می‌کند. گزارش پیش رو به این موضوع می پردازد که در ادامه می خوانید.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره احتمال عدم بازگشت ایران به مذاکرات برجامی، گفت که این تصمیمی است که مقام‌های این کشور باید بگیرند و در مورد آن تصمیم اطلاع بدهند. تا جایی که می‌دانیم آنها هنوز چنین تصمیمی نگرفته‌اند و قطعا آن را منتقل هم نکرده‌اند. پس نمی‌خواهم درباره چیزی که هنوز وجود ندارد، اظهارنظر کنم.پرایس گفت: «این روند نمی‌تواند برای مدت نامعلوم ادامه پیدا کند. هنوز در نقطه ترک مذاکرات قرار نداریم. کماکان معتقدیم بازگشت به پایبندی برجام در محدوده احتمالات امکان‌پذیر قرار دارد».وی  در نشست خبری روزانه درباره مذاکراتی که در شهر وین برای بازگرداندن آمریکا به برجام انجام می‌شود گفت: «این روند نمی‌تواند برای مدت نامعلوم ادامه پیدا کند. هنوز در نقطه ترک مذاکرات قرار نداریم. کماکان معتقدیم بازگشت به پایبندی برجام در محدوده احتمالات امکان‌پذیر قرار دارد».

وزیر خارجه آمریکا: به نقطه کنار گذاشتن برجام نزدیک شده‌ایم
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانی خود درباره سرنوشت مذاکرات با ایران گفت: ایالات متحده به کنار گذاشتن توافق هسته‌ای با ایران نزدیک شده است.وی مدعی شد: مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران برای همیشه ادامه نخواهد داشت و گذشت زمان شرایط را پیچیده‌تر می‌کند.بلینکن همچنین افزود: به نقطه ناامیدی از بازگشت به توافق هسته‌ای نزدیک شده‌ایم. احتمال بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران یک مدت معین دارد.در همین حال، وزیر خارجه آلمان در این باره گفت: معتقدیم که امکان بازگشت به توافق هسته‌ای همچنان وجود دارد. انتظار داریم که دولت جدید ایران از مذاکرات درباره توافق هسته‌ای حمایت کند.وی افزود: از وزیر خارجه ایران خواسته‌ام تا برای تسریع در بازگشت به میز مذاکرات درباره توافق هسته‌ای اقدام کنند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78876/

ارسال دیدگاه شما