راهکار برای از بین بردن فقر مطلق

راهکار برای از بین بردن فقر مطلق

 میثم هاشم خانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دیپلماسی تجاری یا اقتصادی یکی از موضوعات مهمی است که دولت باید به آن توجه کند و جهت‌گیری منطقی در این زمینه داشته باشد که در تعامل با تمام کشورها مباحث تجاری و اقتصادی در اولویت قرار گیرد. قدم دیگری که دولت باید در راستای دیپلماسی اقتصادی بردارد، امضای پیمان‌های تجاری ۱۰ ساله با بیست کشور است که طبق این پیمان تعرفه صادرات و واردات برای همه کالاها بین کشورهای موردنظر ثابت و در کل قواعد تجاری مشترک بین کشورها نیز ثابت باشد. وی افزود: پیش از امضای پیمان ۱۰ ساله شفاف ضروری است تا وضعیت برجام و FATF به سرانجام برسد و مذاکراتی برای پیوستن سازمان تجارت جهانی شروع کنیم زیرا، در غیر این صورت محال است تا کشوری با ما پیمان تجاری ببندد. از سوی دیگر، اگر بخواهیم به سمت اقتصاد غیرنفتی حرکت کنیم باید این‌گونه پیمان‌های تجاری بسته شود و بندهای برجام متمرکز بر اقتصاد غیرنفتی حرکت کند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صرف‌نظر از اقتصاد بین‌الملل، درزمینه اقتصاد داخلی مهم‌ترین اقدام دولت باید اصلاح یارانه‌ها باشد و انواع یارانه‌های مخرب و مضر که نشانه تبعیض و فساد هستند، حذف شوند و به یارانه شفاف و نقدی تبدیل شود. هاشم خانی با بیان اینکه درآمدهای آزادشده از محل حذف یارانه‌ها به مردم پرداخت شود، گفت: اعطای یارانه‌های سوخت به صنایع حذف شود زیرا، دلیلی ندارد قیمت سوخت صنایع کشور کم‌تر از کشورهایی چون پاکستان، افغانستان، هند و ... باشد. از آن سمت، محدودیت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری برای این صنایع نیز برداشته شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78879/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

راهکار برای از بین بردن فقر مطلق

راهکار برای از بین بردن فقر مطلق

 میثم هاشم خانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دیپلماسی تجاری یا اقتصادی یکی از موضوعات مهمی است که دولت باید به آن توجه کند و جهت‌گیری منطقی در این زمینه داشته باشد که در تعامل با تمام کشورها مباحث تجاری و اقتصادی در اولویت قرار گیرد. قدم دیگری که دولت باید در راستای دیپلماسی اقتصادی بردارد، امضای پیمان‌های تجاری ۱۰ ساله با بیست کشور است که طبق این پیمان تعرفه صادرات و واردات برای همه کالاها بین کشورهای موردنظر ثابت و در کل قواعد تجاری مشترک بین کشورها نیز ثابت باشد. وی افزود: پیش از امضای پیمان ۱۰ ساله شفاف ضروری است تا وضعیت برجام و FATF به سرانجام برسد و مذاکراتی برای پیوستن سازمان تجارت جهانی شروع کنیم زیرا، در غیر این صورت محال است تا کشوری با ما پیمان تجاری ببندد. از سوی دیگر، اگر بخواهیم به سمت اقتصاد غیرنفتی حرکت کنیم باید این‌گونه پیمان‌های تجاری بسته شود و بندهای برجام متمرکز بر اقتصاد غیرنفتی حرکت کند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صرف‌نظر از اقتصاد بین‌الملل، درزمینه اقتصاد داخلی مهم‌ترین اقدام دولت باید اصلاح یارانه‌ها باشد و انواع یارانه‌های مخرب و مضر که نشانه تبعیض و فساد هستند، حذف شوند و به یارانه شفاف و نقدی تبدیل شود. هاشم خانی با بیان اینکه درآمدهای آزادشده از محل حذف یارانه‌ها به مردم پرداخت شود، گفت: اعطای یارانه‌های سوخت به صنایع حذف شود زیرا، دلیلی ندارد قیمت سوخت صنایع کشور کم‌تر از کشورهایی چون پاکستان، افغانستان، هند و ... باشد. از آن سمت، محدودیت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری برای این صنایع نیز برداشته شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78879/

ارسال دیدگاه شما