دکتر علی قنبری در گفت وگو با ستاره صبح:

برداشت مردم از چشم انداز آینده اقتصادی مثبت نیست

اشاره:دولت ابراهیم رئیسی با شعار تغییر در وضعیت موجود اقتصادی و معیشتی مردم کار خود را آغاز کرد.رئیسی تلاش کرد از کسانی در تیم اقتصادی خود استفاده کند که در شرایط خطیر امروز اقتصاد کشور کارآیی داشته باشند. هر چند انتخاب تیم اقتصادی دولت سیزدهم از چنین ویژگی برخوردار نیست. برخی از صاحب نظران بر این باور هستند که افرادی که او انتخاب کرده از توانایی کافی برخوردار نیستند. متاسفانه از حدود چهل روز گذشته که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرده نه تنها قیمت کالاهای اساسی مردم کاهش پیدا نکرده و بلکه افزایش نیز داشته است و در شرایط کنونی قیمت کالاهای اساسی و ضروری به بیشترین حد خود رسیده اند. از سوی دیگر قیمت ارز نیز در هفته های اخیر روند افزایش داشته است که برخلاف آن چیزی است که از سوی رئیسی مبنی بر کنترل قیمت ها گفته شده می باشد. ستاره صبح برای بررسی دلایل گرانی کالاهای اساسی با دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و اقتصاددان گفت و گو کرده که در ادامه می خوانید.

دکتر علی قنبری در این زمینه گفت:بازار امروز از منطق اقتصاد تبعیت نمی کند و تحت تاثیر هیجان های سیاسی است ، در این صورت بپذیریم که حتی ابلاغ یک سیاست درست، فارغ از اثرگذاری دقیق و درست و اقتصادی ، می تواند تاثیر هیجانی و نه واقعی بر بازار بگذارد.از سوی دیگر رویکرد دولت در زمینه سیاست خارجی نیز در وضعیت قیمت ها اثرگذار است.
 این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مطمئنا امروز بازار ایران با آشفتگی روبروست و اقتصاد ایران از این زاویه تحت فشار قرار گرفته است اما بدانیم که ابلاغ سیاست هایی درست برای جمع آوری نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و سرمایه گذاری می تواند اقدامی موثر باشد.
 وی با تاکید بر اینکه قیمت دلار واقعی نیست، اضافه کرد: مردم به دلیل اینکه چشم انداز روشنی نسبت به آینده ندارند نسبت به خرید دلار اقدام می کنند.وقتی رشد قیمت دلار ریشه اقتصادی ندارد و تحت تاثیر هیجان‌های سیاسی است، طبیعتا با فروکش کردن این هیجانات نرخ دلار هم کاهش می یابد، اینجا نقطه ای است که من ریسک آن را بالا می بینم. 
برخی در این شرایط هیجانات را بیشتر می‌کنند و می گویند اقتصاد ایران در حال فروپاشی است اما اصلا دقت نمی کنند آستانه تحمل اقتصاد ایران به دلیل حجم آن و تنوع آن نیز بالاست.افزایش قیمت ها حدی دارد و اگر آن حد گذشته شود، قیمت ها رو به کاهش می گذارد و بر بهایی کمتر از این ارقام ثبات می گیرد.وی از دولت خواست با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست ، بازسازی سرمایه اجتماعی مخدوش شده را هدف قرار دهد و اضافه کرد: بخش مهمی از این رفتار ناشی از خدشه دار شدن سرمایه های اجتماعی است و بازسازی آن در اولی فرصت ، ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود. 
این کارشناس اقتصادی گفت: در این شرایط نقش دولت به طور عام و البته حاکمیت به شکل خاص در کاهش تنش موثر است و بازار نباید رها گذاشته شود، در عین اینکه تصور رها بودن بازار نیز برای مردم بسیار مخرب است. 

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78990/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

دکتر علی قنبری در گفت وگو با ستاره صبح:

برداشت مردم از چشم انداز آینده اقتصادی مثبت نیست

اشاره:دولت ابراهیم رئیسی با شعار تغییر در وضعیت موجود اقتصادی و معیشتی مردم کار خود را آغاز کرد.رئیسی تلاش کرد از کسانی در تیم اقتصادی خود استفاده کند که در شرایط خطیر امروز اقتصاد کشور کارآیی داشته باشند. هر چند انتخاب تیم اقتصادی دولت سیزدهم از چنین ویژگی برخوردار نیست. برخی از صاحب نظران بر این باور هستند که افرادی که او انتخاب کرده از توانایی کافی برخوردار نیستند. متاسفانه از حدود چهل روز گذشته که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرده نه تنها قیمت کالاهای اساسی مردم کاهش پیدا نکرده و بلکه افزایش نیز داشته است و در شرایط کنونی قیمت کالاهای اساسی و ضروری به بیشترین حد خود رسیده اند. از سوی دیگر قیمت ارز نیز در هفته های اخیر روند افزایش داشته است که برخلاف آن چیزی است که از سوی رئیسی مبنی بر کنترل قیمت ها گفته شده می باشد. ستاره صبح برای بررسی دلایل گرانی کالاهای اساسی با دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و اقتصاددان گفت و گو کرده که در ادامه می خوانید.

دکتر علی قنبری در این زمینه گفت:بازار امروز از منطق اقتصاد تبعیت نمی کند و تحت تاثیر هیجان های سیاسی است ، در این صورت بپذیریم که حتی ابلاغ یک سیاست درست، فارغ از اثرگذاری دقیق و درست و اقتصادی ، می تواند تاثیر هیجانی و نه واقعی بر بازار بگذارد.از سوی دیگر رویکرد دولت در زمینه سیاست خارجی نیز در وضعیت قیمت ها اثرگذار است.
 این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مطمئنا امروز بازار ایران با آشفتگی روبروست و اقتصاد ایران از این زاویه تحت فشار قرار گرفته است اما بدانیم که ابلاغ سیاست هایی درست برای جمع آوری نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و سرمایه گذاری می تواند اقدامی موثر باشد.
 وی با تاکید بر اینکه قیمت دلار واقعی نیست، اضافه کرد: مردم به دلیل اینکه چشم انداز روشنی نسبت به آینده ندارند نسبت به خرید دلار اقدام می کنند.وقتی رشد قیمت دلار ریشه اقتصادی ندارد و تحت تاثیر هیجان‌های سیاسی است، طبیعتا با فروکش کردن این هیجانات نرخ دلار هم کاهش می یابد، اینجا نقطه ای است که من ریسک آن را بالا می بینم. 
برخی در این شرایط هیجانات را بیشتر می‌کنند و می گویند اقتصاد ایران در حال فروپاشی است اما اصلا دقت نمی کنند آستانه تحمل اقتصاد ایران به دلیل حجم آن و تنوع آن نیز بالاست.افزایش قیمت ها حدی دارد و اگر آن حد گذشته شود، قیمت ها رو به کاهش می گذارد و بر بهایی کمتر از این ارقام ثبات می گیرد.وی از دولت خواست با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست ، بازسازی سرمایه اجتماعی مخدوش شده را هدف قرار دهد و اضافه کرد: بخش مهمی از این رفتار ناشی از خدشه دار شدن سرمایه های اجتماعی است و بازسازی آن در اولی فرصت ، ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود. 
این کارشناس اقتصادی گفت: در این شرایط نقش دولت به طور عام و البته حاکمیت به شکل خاص در کاهش تنش موثر است و بازار نباید رها گذاشته شود، در عین اینکه تصور رها بودن بازار نیز برای مردم بسیار مخرب است. 

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78990/

ارسال دیدگاه شما