چراغ سبز اصولگراها به توافق آژانس با ایران

رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی بابیان اینکه توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلوی بهانه‌ها را می‌گیرد، گفت: اگر به تعهدات خود عمل کنند، مطمئناً داده‌های نظارتی در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌گیرد که وظایف قانونی خود را انجام دهد. این موضع‌گیری عباسی در حالی است که او اسفندماه سال گذشته به توافق ایران و آژانس در دولت روحانی که مشابه همین توافق فعلی آن هم فقط برای مدت سه ماه بود، بابیان اینکه نباید در این دام بیفتیم گفته بود: فریب نخوریم، این‌طور نیست که بخواهیم وقفه‌ای گذاشته و چیز جدیدی گیرمان آید. این‌ها همان‌هایی هستند که می‌خواستند برجام را برای مسائل موشکی و منطقه‌ای الگو کنند. عباسی نماینده اصولگرای مجلس گفت: اگر به تعهدات خود عمل کنند، مطمئناً داده‌های نظارتی در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌گیرد که وظایف قانونی خود را انجام دهد. به گزارش «انتخاب»، فریدون عباسی دوانی درباره سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان، گفت: بر اساس خبرهای منتشرشده قرار است فیلم‌های ذخیره‌شده پلمپ شده و در ایران بماند و حافظه‌های جدید جایگزین شود. رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: این موضوع جلوی بهانه‌گیری کشورهایی که به فعالیت‌های ایران شک و تردید دارند را می‌گیرد. به این معنا که بازرسی در ایران ادامه دارد و از نظر نظارتی داده‌ای از بین برده نمی‌شود. کشورهای مقابل ما هم در برجام - آن‌هایی که امضاکننده هستند - باید به تعهداتشان عمل کنند چون نمی‌توانیم یک‌طرفه تعهدات خود را اجرا کنیم. توافقنامه برجام چندجانبه است و هر کدام از امضاکنندگان آن باید به تعهد خود عمل کنند. وی با تأکید بر این‌که تحریم‌ها باید برداشته شود، خاطرنشان کرد: «ما نباید مطلب جدیدی را بپذیریم.» نماینده کازرون در مجلس یازدهم، افزود: داده‌ها در حال ثبت است و این داده‌ها وقتی در اختیار آژانس قرار می‌گیرد که کشورهای دیگر هم به تعهدات خود عمل کنند. آژانس هم نباید فقط بر ایران نظارت کند و دیگران را هم نظارت و تعهدات آن‌ها را هم رصد کند. در غیر این صورت گزارش دهد که تعهدات آن‌ها انجام‌نشده و این در مجامع و محاکم بین‌المللی باید به عنوان «اسناد مثبته» در حوزه ایران تلقی شود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79050/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

چراغ سبز اصولگراها به توافق آژانس با ایران

رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی بابیان اینکه توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلوی بهانه‌ها را می‌گیرد، گفت: اگر به تعهدات خود عمل کنند، مطمئناً داده‌های نظارتی در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌گیرد که وظایف قانونی خود را انجام دهد. این موضع‌گیری عباسی در حالی است که او اسفندماه سال گذشته به توافق ایران و آژانس در دولت روحانی که مشابه همین توافق فعلی آن هم فقط برای مدت سه ماه بود، بابیان اینکه نباید در این دام بیفتیم گفته بود: فریب نخوریم، این‌طور نیست که بخواهیم وقفه‌ای گذاشته و چیز جدیدی گیرمان آید. این‌ها همان‌هایی هستند که می‌خواستند برجام را برای مسائل موشکی و منطقه‌ای الگو کنند. عباسی نماینده اصولگرای مجلس گفت: اگر به تعهدات خود عمل کنند، مطمئناً داده‌های نظارتی در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌گیرد که وظایف قانونی خود را انجام دهد. به گزارش «انتخاب»، فریدون عباسی دوانی درباره سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان، گفت: بر اساس خبرهای منتشرشده قرار است فیلم‌های ذخیره‌شده پلمپ شده و در ایران بماند و حافظه‌های جدید جایگزین شود. رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: این موضوع جلوی بهانه‌گیری کشورهایی که به فعالیت‌های ایران شک و تردید دارند را می‌گیرد. به این معنا که بازرسی در ایران ادامه دارد و از نظر نظارتی داده‌ای از بین برده نمی‌شود. کشورهای مقابل ما هم در برجام - آن‌هایی که امضاکننده هستند - باید به تعهداتشان عمل کنند چون نمی‌توانیم یک‌طرفه تعهدات خود را اجرا کنیم. توافقنامه برجام چندجانبه است و هر کدام از امضاکنندگان آن باید به تعهد خود عمل کنند. وی با تأکید بر این‌که تحریم‌ها باید برداشته شود، خاطرنشان کرد: «ما نباید مطلب جدیدی را بپذیریم.» نماینده کازرون در مجلس یازدهم، افزود: داده‌ها در حال ثبت است و این داده‌ها وقتی در اختیار آژانس قرار می‌گیرد که کشورهای دیگر هم به تعهدات خود عمل کنند. آژانس هم نباید فقط بر ایران نظارت کند و دیگران را هم نظارت و تعهدات آن‌ها را هم رصد کند. در غیر این صورت گزارش دهد که تعهدات آن‌ها انجام‌نشده و این در مجامع و محاکم بین‌المللی باید به عنوان «اسناد مثبته» در حوزه ایران تلقی شود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79050/

ارسال دیدگاه شما