ستاره صبح بررسی می کند؛

رفتار دوگانه اصولگرایان درباره برجام و توافق با آژانس

اشاره:منافع ملی مسئله ای است که توجه به آن و رعایت آن یک ضرورت حیاتی است و ارتباطی با دولت ها که به صورت مقطعی بر سر کار می آیند ندارد.این در حالی است که مواضع دوگانه و سوال برانگیز برخی اصولگرایان در دولت های روحانی و رئیسی نسبت به تعامل به آژانس بین المللی انرژی هسته ای و برجام تغییر کرده است. روزنامه کیهان در واکنش به توافق آژانس بین المللی انرژی اتمی در دولت روحانی با انتقاد شدید نوشت که توافق ایران و آژانس یک ماه دیگر تمدید شد این در حالی است که این اقدام اهرم فشار ایران را بی اثر می کند و طرف زورگو و عهد شکن را گستاخ تر می کند.این در حالیست که کیهان در واکنش به توافق آژانس و ایران در دوره ریاست جمهوری رئیسی بدون کمترین انتقادی به پوشش این خبر پرداخت. از سوی دیگر نمایندگانی که در اسفند ماه پس از آنکه دولت روحانی با آژانس توافق کرد فریادشان بلند شد که چرا دولت قانون مجلس را زیر پا گذاشته اکنون سکوت معنادار دار اختیار کرده اند.فریدون عباسی رییس پیشین سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی جلوی بهانه‌ها را می‌گیرد، گفت: اگر به تعهدات خود عمل کنند، مطمئنا داده‌های نظارتی در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار می‌گیرد که وظایف قانونی خود را انجام دهد. عباسی پیشتر توافق ایران و آژانس در دولت روحانی را اشتباه محض دانسته بود و گفته بود فریب نخورید؛ همکاری با آژانس باید قطع شود.پرسش این است توافقی که در دولت روحانی انجام شده و اشتباه محض بوده چگونه اکنون تطهیر می شود و گفته می شود بهانه را از طرف مقابل می گیرد؟! در این راستا جواد کریمی قدوسی عضو جبهه پایداری که از مخالفان سرسخت مذاکرات هسته ای و برجام بوده در یک چرخش180 درجه ای گفت: اکنون متن مذاکره متن برجام است، همانی که در برجام آمده نه یک پاراگراف کمتر و یا بیشتر؛ این متن مذاکره است و باید اجرا شود. پرسش این است که چرا اصولگرایان که در دولت روحانی مخالف سرسخت توافق آژانس و برجام بودند به یک باره موضع خود را تغییر داده اند و حامی مذاکره و توافق شده اند؟ستاره صبح به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می خوانید.

کسانی که مسئله حیاتی منافع ملی را به دوره ها و دولت ها گره می زنند یا منافع ملی را نمی شناسند و یا منافع باندی و جناحی را بر آن ترجیح می دهند. آدم هایی از این دست "ابن الوقت » هایی هستند که اگر نگوئیم خائن اند اما رفتارشان نتیجه ای جز این ندارد. حاصل خیانت آگاهانه یا ناآگاهانه هم چندان متفاوت نیست که در عرصه سیاسی، اعمال را نه به نیت ها که به نتایج باید سنجید.بر همین اساس فکر می کنم همه باید درس گرفته از قضاوت عمومی در باره ابن الوقت ها، بکوشیم تا «فرزند زمانه» خویش و همراه هم باشیم و دولت را کمک کنیم تا بهترین تصمییم ها را در این شرایط سخت بگیرد. مثل همین ماجرای توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی که اتفاق افتاد. این درست که افرادی در برابر توافق موقت دولت دوازدهم، علم مخالفت برافراشتند و با نگاه جناحی تیغ بر منافع ملی کشیدند اما کسی از جناح مقابل نباید امروز نه تیغ که حتی قلم به مخالفت بزند.آنان که دیروز هیاهو می کردند و امروز ساکت اند را مردم می شناسند. خودشان هم اگر گفته های پیشین را از یاد برده باشند، رسانه ها مثل "رقیب و عتید" همه چیز را ثبت کرده اند و حافظه عمومی هم به یاد دارد دیروز و امروز شان را. چنان که گفته های دیروز و امروز اصحاب اصلاح و اعتدال را ثبت می کند. به هر روی همه باید پای منافع ملی بایستیم و مخالفان دیروز را هم برای سکوت و احیانا همراهی امروز نباید به شماتت گرفت هرچند آنان را زبانی از جنس عیار ۲۴ شماتت و مذمت و تهمت باشد. حتی اگر امروز هم هنوز به همان عینک نگاه کنند.باورمندان منافع ملی، همه کدورت های دیروز و امروز و حتی فردای نیامده را برای ایران و انقلاب، فراموش کنند. بدگویی های پیشین را ببخشند تا فضا دوستانه تر شود و همه بتوانیم کنار هم تمام ظرفیت ها را برای احیای منافع ملی و مجد و عظمت ایران عزیز فعال کنیم. قضاوت در باره تضاد گفتاری و رفتاری افراد را برای تاریخ بگذاریم آن هم نه برای تسویه حساب بلکه برای عبرت آموزی. بدانیم که برای حل مشکلات و تحریم ها همه باید در کنار هم باشیم. ایرانی بودن و انقلابی بودن امروز اقتضائی چنین دارد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79065/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

ستاره صبح بررسی می کند؛

رفتار دوگانه اصولگرایان درباره برجام و توافق با آژانس

اشاره:منافع ملی مسئله ای است که توجه به آن و رعایت آن یک ضرورت حیاتی است و ارتباطی با دولت ها که به صورت مقطعی بر سر کار می آیند ندارد.این در حالی است که مواضع دوگانه و سوال برانگیز برخی اصولگرایان در دولت های روحانی و رئیسی نسبت به تعامل به آژانس بین المللی انرژی هسته ای و برجام تغییر کرده است. روزنامه کیهان در واکنش به توافق آژانس بین المللی انرژی اتمی در دولت روحانی با انتقاد شدید نوشت که توافق ایران و آژانس یک ماه دیگر تمدید شد این در حالی است که این اقدام اهرم فشار ایران را بی اثر می کند و طرف زورگو و عهد شکن را گستاخ تر می کند.این در حالیست که کیهان در واکنش به توافق آژانس و ایران در دوره ریاست جمهوری رئیسی بدون کمترین انتقادی به پوشش این خبر پرداخت. از سوی دیگر نمایندگانی که در اسفند ماه پس از آنکه دولت روحانی با آژانس توافق کرد فریادشان بلند شد که چرا دولت قانون مجلس را زیر پا گذاشته اکنون سکوت معنادار دار اختیار کرده اند.فریدون عباسی رییس پیشین سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی جلوی بهانه‌ها را می‌گیرد، گفت: اگر به تعهدات خود عمل کنند، مطمئنا داده‌های نظارتی در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار می‌گیرد که وظایف قانونی خود را انجام دهد. عباسی پیشتر توافق ایران و آژانس در دولت روحانی را اشتباه محض دانسته بود و گفته بود فریب نخورید؛ همکاری با آژانس باید قطع شود.پرسش این است توافقی که در دولت روحانی انجام شده و اشتباه محض بوده چگونه اکنون تطهیر می شود و گفته می شود بهانه را از طرف مقابل می گیرد؟! در این راستا جواد کریمی قدوسی عضو جبهه پایداری که از مخالفان سرسخت مذاکرات هسته ای و برجام بوده در یک چرخش180 درجه ای گفت: اکنون متن مذاکره متن برجام است، همانی که در برجام آمده نه یک پاراگراف کمتر و یا بیشتر؛ این متن مذاکره است و باید اجرا شود. پرسش این است که چرا اصولگرایان که در دولت روحانی مخالف سرسخت توافق آژانس و برجام بودند به یک باره موضع خود را تغییر داده اند و حامی مذاکره و توافق شده اند؟ستاره صبح به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می خوانید.

کسانی که مسئله حیاتی منافع ملی را به دوره ها و دولت ها گره می زنند یا منافع ملی را نمی شناسند و یا منافع باندی و جناحی را بر آن ترجیح می دهند. آدم هایی از این دست "ابن الوقت » هایی هستند که اگر نگوئیم خائن اند اما رفتارشان نتیجه ای جز این ندارد. حاصل خیانت آگاهانه یا ناآگاهانه هم چندان متفاوت نیست که در عرصه سیاسی، اعمال را نه به نیت ها که به نتایج باید سنجید.بر همین اساس فکر می کنم همه باید درس گرفته از قضاوت عمومی در باره ابن الوقت ها، بکوشیم تا «فرزند زمانه» خویش و همراه هم باشیم و دولت را کمک کنیم تا بهترین تصمییم ها را در این شرایط سخت بگیرد. مثل همین ماجرای توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی که اتفاق افتاد. این درست که افرادی در برابر توافق موقت دولت دوازدهم، علم مخالفت برافراشتند و با نگاه جناحی تیغ بر منافع ملی کشیدند اما کسی از جناح مقابل نباید امروز نه تیغ که حتی قلم به مخالفت بزند.آنان که دیروز هیاهو می کردند و امروز ساکت اند را مردم می شناسند. خودشان هم اگر گفته های پیشین را از یاد برده باشند، رسانه ها مثل "رقیب و عتید" همه چیز را ثبت کرده اند و حافظه عمومی هم به یاد دارد دیروز و امروز شان را. چنان که گفته های دیروز و امروز اصحاب اصلاح و اعتدال را ثبت می کند. به هر روی همه باید پای منافع ملی بایستیم و مخالفان دیروز را هم برای سکوت و احیانا همراهی امروز نباید به شماتت گرفت هرچند آنان را زبانی از جنس عیار ۲۴ شماتت و مذمت و تهمت باشد. حتی اگر امروز هم هنوز به همان عینک نگاه کنند.باورمندان منافع ملی، همه کدورت های دیروز و امروز و حتی فردای نیامده را برای ایران و انقلاب، فراموش کنند. بدگویی های پیشین را ببخشند تا فضا دوستانه تر شود و همه بتوانیم کنار هم تمام ظرفیت ها را برای احیای منافع ملی و مجد و عظمت ایران عزیز فعال کنیم. قضاوت در باره تضاد گفتاری و رفتاری افراد را برای تاریخ بگذاریم آن هم نه برای تسویه حساب بلکه برای عبرت آموزی. بدانیم که برای حل مشکلات و تحریم ها همه باید در کنار هم باشیم. ایرانی بودن و انقلابی بودن امروز اقتضائی چنین دارد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79065/

ارسال دیدگاه شما