6 میلیارد تومان کمک شهرداری تهران برای برگزاری اربعین

اعضای شورای شهر تهران به دو فوریت لایحه مجوز به شهرداری تهران جهت مشارکت در برگزاری مراسم اربعین حسینی رأی مثبت دادند. به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان جلسه دیروز شورای شهر تهران بررسی لایحه مجوز به شهرداری تهران جهت مشارکت در برگزاری مراسم اربعین حسینی در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت. بر اساس این لایحه به شهرداری تهران مجوز داده می‌شود به منظور تأمین خدمات مطلوب و فراهم نمودن امکانات و تجهیزات ضروری، رفاهی و بهداشتی و کمک به ایجاد پایگاه‌های موردنیاز برای زائران ایرانی عتبات عالیات اربعین حسینی ضمن جذب کمک‌های مردمی و خیرین حداکثر تا سقف ۶۰ میلیارد ریال از محل ردیفی اعتبار پیش‌بینی‌نشده هزینه‌ای در اختیار شهرداری تهران هزینه نموده و عملکرد آن را در تفریق بودجه ۱۴۰۰ منظور و به شورای شهر تهران ارائه نماید. اعضای شورای شهر تهران با دو فوریت این طرح موافقت کردند. ناصر امانی در ادامه درباره رقم پیشنهادی در این لایحه گفت: این مبلغ هر سال تکرار می‌شود و با توجه به تعداد زائران که قرار است ۶۰ هزار نفر باشند نیز رقم ۶ میلیارد تومان پیشنهادشده است و در سال‌های قبل هم که به صورت میلیونی زائر اعزام می‌شدند ۶ میلیارد تومان پیشنهاد می‌شد. برای توجیه افکار عمومی توضیح دهید که چرا شهرداری مجدداً ۶ میلیارد پیشنهاد داده است. چمران در واکنش به سؤال امانی گفت: البته در دوره ما ۱۰ میلیارد تومان تصویب می‌شد اما با توجه به تعداد زائران کمتر، رقم کمتری را پیشنهاد دادند که برای من نیز تعجب بود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79076/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

6 میلیارد تومان کمک شهرداری تهران برای برگزاری اربعین

اعضای شورای شهر تهران به دو فوریت لایحه مجوز به شهرداری تهران جهت مشارکت در برگزاری مراسم اربعین حسینی رأی مثبت دادند. به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان جلسه دیروز شورای شهر تهران بررسی لایحه مجوز به شهرداری تهران جهت مشارکت در برگزاری مراسم اربعین حسینی در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت. بر اساس این لایحه به شهرداری تهران مجوز داده می‌شود به منظور تأمین خدمات مطلوب و فراهم نمودن امکانات و تجهیزات ضروری، رفاهی و بهداشتی و کمک به ایجاد پایگاه‌های موردنیاز برای زائران ایرانی عتبات عالیات اربعین حسینی ضمن جذب کمک‌های مردمی و خیرین حداکثر تا سقف ۶۰ میلیارد ریال از محل ردیفی اعتبار پیش‌بینی‌نشده هزینه‌ای در اختیار شهرداری تهران هزینه نموده و عملکرد آن را در تفریق بودجه ۱۴۰۰ منظور و به شورای شهر تهران ارائه نماید. اعضای شورای شهر تهران با دو فوریت این طرح موافقت کردند. ناصر امانی در ادامه درباره رقم پیشنهادی در این لایحه گفت: این مبلغ هر سال تکرار می‌شود و با توجه به تعداد زائران که قرار است ۶۰ هزار نفر باشند نیز رقم ۶ میلیارد تومان پیشنهادشده است و در سال‌های قبل هم که به صورت میلیونی زائر اعزام می‌شدند ۶ میلیارد تومان پیشنهاد می‌شد. برای توجیه افکار عمومی توضیح دهید که چرا شهرداری مجدداً ۶ میلیارد پیشنهاد داده است. چمران در واکنش به سؤال امانی گفت: البته در دوره ما ۱۰ میلیارد تومان تصویب می‌شد اما با توجه به تعداد زائران کمتر، رقم کمتری را پیشنهاد دادند که برای من نیز تعجب بود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79076/

ارسال دیدگاه شما