3 میلیارد تومان پاداش معرفی کنندگان مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز

شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: سه میلیارد تومان پاداش به معرفی کنندگان مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز پرداخت‌شده است.وزارت نیرو به گزارش‌های مردمی که منجر به کشف مراکز غیرمجاز شوند تا سقف ۱۰ میلیون تومان پاداش ارائه می‌دهد و در صورتی که مرکز غیرمجاز در یکی از نهادهای دولتی و یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند باشد، مبلغ پاداش دو برابر شده و سقف آن به ۲۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. به راین اساس تاکنون نزدیک به ۳ میلیارد تومان به عنوان پاداش به عاملان شناسایی مردمی پرداخت‌شده است. گزارش‌ها نشانگر آن است، استفاده غیرقانونی از تعرفه برق خانگی و یا از طریق انشعاب مستقیم (برق دزدی) برای استخراج رمز ارز به ترتیب از ۶ و ۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۲ و ۱۰ درصد در بهار سال ۱۴۰۰ افزایش‌یافته است. ارائه این آمار از آن جهت نگران‌کننده است که افزایش استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمز ارز در خانه‌ها یا به صورت انشعاب پشت کنتور احتمال آسیب رساندن به دستگاه‌های الکتریکی همسایگان (شامل یخچال، کولر، تلویزیون و ...) را به‌شدت افزایش می‌دهد. گزارش ذکرشده همچنین بیانگر افزایش سهم گزارش‌های مردمی در شناسایی و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۰ درصد در بهار سال ۱۴۰۰ است. هم‌وطنان می‌توانند گزارش شناسایی خود را از طریق سامانه توانیر به آدرس https://tavanir.org.ir/samaat، سامانه تلفنی ۱۲۱ و یا مراجعه حضوری به دفتر حراست شرکت‌های توزیع نیروی برق ثبت کنند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79087/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

3 میلیارد تومان پاداش معرفی کنندگان مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز

شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: سه میلیارد تومان پاداش به معرفی کنندگان مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز پرداخت‌شده است.وزارت نیرو به گزارش‌های مردمی که منجر به کشف مراکز غیرمجاز شوند تا سقف ۱۰ میلیون تومان پاداش ارائه می‌دهد و در صورتی که مرکز غیرمجاز در یکی از نهادهای دولتی و یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند باشد، مبلغ پاداش دو برابر شده و سقف آن به ۲۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. به راین اساس تاکنون نزدیک به ۳ میلیارد تومان به عنوان پاداش به عاملان شناسایی مردمی پرداخت‌شده است. گزارش‌ها نشانگر آن است، استفاده غیرقانونی از تعرفه برق خانگی و یا از طریق انشعاب مستقیم (برق دزدی) برای استخراج رمز ارز به ترتیب از ۶ و ۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۲ و ۱۰ درصد در بهار سال ۱۴۰۰ افزایش‌یافته است. ارائه این آمار از آن جهت نگران‌کننده است که افزایش استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمز ارز در خانه‌ها یا به صورت انشعاب پشت کنتور احتمال آسیب رساندن به دستگاه‌های الکتریکی همسایگان (شامل یخچال، کولر، تلویزیون و ...) را به‌شدت افزایش می‌دهد. گزارش ذکرشده همچنین بیانگر افزایش سهم گزارش‌های مردمی در شناسایی و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۰ درصد در بهار سال ۱۴۰۰ است. هم‌وطنان می‌توانند گزارش شناسایی خود را از طریق سامانه توانیر به آدرس https://tavanir.org.ir/samaat، سامانه تلفنی ۱۲۱ و یا مراجعه حضوری به دفتر حراست شرکت‌های توزیع نیروی برق ثبت کنند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79087/

ارسال دیدگاه شما