دکتر علی بیگدلی در گفت وگو با ستاره صبح تشریح کرد:

انعطاف هوشمندانه در برابر آژانس

اشاره:توافق آژانس و ایران باعث شد تا شورای حکام قطعنامه علیه ایران صادر نکند و پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت نفرستد. براساس این توافق ایران موافقت کرده تا بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی کارت‌های حافظه تازه‌ای را در دوربین‌های نظارتی در سایت‌های حساس هسته‌ای آن کشور نصب کنند تا از فعالیت‌های هسته‌ای ایران فیلمبرداری شود. بدون تردید این اقدام به طور بالقوه از رویارویی دیپلماتیک بیشتر قدرت‌های جهانی با تهران جلوگیری می‌کند.این در حالی است که پس از اظهارات امیر عبداللهیان درباره احتمال تعویق مذاکرات تا سه ماه آینده برای مشورت های داخلی وزیر امور خارجه آمریکا گفت:آمریکا نمی تواند به صورت نامحدود منتظر بازگشت ایران به میز مذاکره باشد. این پرسش وجود دارد که توافق ایران و آژانس چه تأثیری در روند مذاکرات هسته ای ایران در آینده خواهد داشت؟ستاره صبح برای بررسی این موضوع با دکتر علی بیگدلی تحلیل گر روابط بین الملل گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید.

دکتر بیگدلی در این زمینه معتقد است:اگر جمهوری اسلامی ایران با سفر گروسی به تهران و انجام توافقات دیروز چراغ سبز نشان نمی داد مطمئن باشید با توجه به قطعنامه تنبیهی پیشین در شورای حکام علیه ایران این بار شورا به سمت تصویب قطعنامه‌ای جدی‌تر پیش می‌رود که زمینه برای ارجاع و بازگشت پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شورای امنیت فراهم می‌شد و در کنار آن حتی امکان داشت که اروپایی ها مکانیسم ماشه را فعال کنند. آن زمان دیگر حمایت و وتوی چین و روسیه هم برای ایران کاری از پیش نمی برد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران در این مقطع از خود نوعی هوشمندی و انعطاف سیاسی و دیپلماتیک نشان داده است تا از تبعات و خسارات بعدی جلوگیری کند.
وی افزود: اینکه ایران اصرار دارد همه تحریم ها به یک باره برداشته شود شرایط مذاکرات را پچیده کرده و به همین دلیل به نتیجه نرسیده است.ترمز اصلی به نتیجه نرسیدن مذاکرات همین موضوع یعنی اصرار ایران برای برداشته شدن یک باره تحریم هاست.در چنین شرایطی آمریکا عنوان می کند تحریم هایی که به برجام ارتباط دارد امکان برداشته شدن دارد. این در حالی است که بخشی از تحریم ها که به برجام ارتباط ندارد و به مسائل منطقه ای ایران ارتباط دارد باید در آینده حل شود.
این تحلیل گر روابط بین الملل تصریح کرد: هنوز اختلافات ایران با آژانس و جامعه جهانی بر سر پرونده فعالیت‌های هسته‌ای و موارد اختلافی به قوت خود باقی است. در کنار آن هنوز دولت رئیسی موضع مشخصی را در قبال زمان آغاز مذاکرات وین برای احیای برجام اعلام نکرده است و صرفا به دنبال وقت کشی است که از دیدگاه آمریکا، اروپا و آژانس که یقیناً در این میان تحریک اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم بر آن بی تاثیر نیست، این وقت کشی به معنای آن است که ایران فرصت لازم برای افزایش نقطه گریز هسته‌ای را به دست آورد تا با یک برگ برنده بیشتر در مذاکرات حضور پیدا کند. بنابراین قطعاً این تاخیرهای مداوم و عدم اعلام زمان مشخص برای آغاز مذاکرات وین از سوی دولت رئیسی تا یک جایی قابل پذیرش است و جامعه جهانی تا یک مقطع و برهه ای با این سیاست ابهام دولت رئیسی مماشات خواهند کرد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79092/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

دکتر علی بیگدلی در گفت وگو با ستاره صبح تشریح کرد:

انعطاف هوشمندانه در برابر آژانس

اشاره:توافق آژانس و ایران باعث شد تا شورای حکام قطعنامه علیه ایران صادر نکند و پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت نفرستد. براساس این توافق ایران موافقت کرده تا بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی کارت‌های حافظه تازه‌ای را در دوربین‌های نظارتی در سایت‌های حساس هسته‌ای آن کشور نصب کنند تا از فعالیت‌های هسته‌ای ایران فیلمبرداری شود. بدون تردید این اقدام به طور بالقوه از رویارویی دیپلماتیک بیشتر قدرت‌های جهانی با تهران جلوگیری می‌کند.این در حالی است که پس از اظهارات امیر عبداللهیان درباره احتمال تعویق مذاکرات تا سه ماه آینده برای مشورت های داخلی وزیر امور خارجه آمریکا گفت:آمریکا نمی تواند به صورت نامحدود منتظر بازگشت ایران به میز مذاکره باشد. این پرسش وجود دارد که توافق ایران و آژانس چه تأثیری در روند مذاکرات هسته ای ایران در آینده خواهد داشت؟ستاره صبح برای بررسی این موضوع با دکتر علی بیگدلی تحلیل گر روابط بین الملل گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید.

دکتر بیگدلی در این زمینه معتقد است:اگر جمهوری اسلامی ایران با سفر گروسی به تهران و انجام توافقات دیروز چراغ سبز نشان نمی داد مطمئن باشید با توجه به قطعنامه تنبیهی پیشین در شورای حکام علیه ایران این بار شورا به سمت تصویب قطعنامه‌ای جدی‌تر پیش می‌رود که زمینه برای ارجاع و بازگشت پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شورای امنیت فراهم می‌شد و در کنار آن حتی امکان داشت که اروپایی ها مکانیسم ماشه را فعال کنند. آن زمان دیگر حمایت و وتوی چین و روسیه هم برای ایران کاری از پیش نمی برد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران در این مقطع از خود نوعی هوشمندی و انعطاف سیاسی و دیپلماتیک نشان داده است تا از تبعات و خسارات بعدی جلوگیری کند.
وی افزود: اینکه ایران اصرار دارد همه تحریم ها به یک باره برداشته شود شرایط مذاکرات را پچیده کرده و به همین دلیل به نتیجه نرسیده است.ترمز اصلی به نتیجه نرسیدن مذاکرات همین موضوع یعنی اصرار ایران برای برداشته شدن یک باره تحریم هاست.در چنین شرایطی آمریکا عنوان می کند تحریم هایی که به برجام ارتباط دارد امکان برداشته شدن دارد. این در حالی است که بخشی از تحریم ها که به برجام ارتباط ندارد و به مسائل منطقه ای ایران ارتباط دارد باید در آینده حل شود.
این تحلیل گر روابط بین الملل تصریح کرد: هنوز اختلافات ایران با آژانس و جامعه جهانی بر سر پرونده فعالیت‌های هسته‌ای و موارد اختلافی به قوت خود باقی است. در کنار آن هنوز دولت رئیسی موضع مشخصی را در قبال زمان آغاز مذاکرات وین برای احیای برجام اعلام نکرده است و صرفا به دنبال وقت کشی است که از دیدگاه آمریکا، اروپا و آژانس که یقیناً در این میان تحریک اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم بر آن بی تاثیر نیست، این وقت کشی به معنای آن است که ایران فرصت لازم برای افزایش نقطه گریز هسته‌ای را به دست آورد تا با یک برگ برنده بیشتر در مذاکرات حضور پیدا کند. بنابراین قطعاً این تاخیرهای مداوم و عدم اعلام زمان مشخص برای آغاز مذاکرات وین از سوی دولت رئیسی تا یک جایی قابل پذیرش است و جامعه جهانی تا یک مقطع و برهه ای با این سیاست ابهام دولت رئیسی مماشات خواهند کرد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79092/

ارسال دیدگاه شما