پیامدهای پیوستن ایران به پیمان شانگهای

پیامدهای پیوستن ایران به پیمان شانگهای

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با برشمردن اهمیت الحاق دائم ایران به پیمان شانگهای و آثار مثبت این الحاق خاطرنشان کرد: اگر نگاه به الحاق دائم ایران به پیمان شانگهای یک نگاه راهبردی و هوشمندانه باشد، می‌توان تحریم کنندگان را متوجه این موضوع نمود که ایران با بخش بزرگی از اقتصاد دنیا حتی در شرایط تحریم هم به واسطه حضور در این سازمان بین‌المللی مهم، ارتباط خواهد داشت و بنابراین تحریم را تا حدودی بی‌اثر خواهد کرد. مجید رضا حریری در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین بابیان اینکه عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای می‌تواند یک فرصت مناسب برای افزایش سطح تبادلات تجاری با اعضای این سازمان مهم باشد، گفت: بسیاری بر این باورند که ظرف دو تا سه دهه آتی، هژمونی غرب بر آسیا در حوزه اقتصاد شکسته خواهد شد و آسیا حرف اصلی را در تجارت جهانی خواهد زد، به این معنا که چین و هند به عنوان قدرت‌های برتر دنیا معرفی‌شده و روسیه نیز در این میان، نقش‌آفرینی بسزایی داشته باشد. وی افزود: این یک فرصت بسیار مناسب برای ایران است که با عضویت دائم خود در این سازمان بین‌المللی مهم، بتواند به لحاظ اقتصادی و سیاسی، ارتباطات قوی‌تری را در دنیا برقرار ساخته و نقش‌آفرینی نماید. در این پیمان کشورهایی همچون هند و روسیه و هند و چین حضور دارند که از نظر مواضع اقتصادی و سیاسی دچار مشکلاتی هستند؛ بنابراین فرصت برای کشوری همچون ایران فراهم است تا وارد بازار این کشورها شود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79164/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

پیامدهای پیوستن ایران به پیمان شانگهای

پیامدهای پیوستن ایران به پیمان شانگهای

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با برشمردن اهمیت الحاق دائم ایران به پیمان شانگهای و آثار مثبت این الحاق خاطرنشان کرد: اگر نگاه به الحاق دائم ایران به پیمان شانگهای یک نگاه راهبردی و هوشمندانه باشد، می‌توان تحریم کنندگان را متوجه این موضوع نمود که ایران با بخش بزرگی از اقتصاد دنیا حتی در شرایط تحریم هم به واسطه حضور در این سازمان بین‌المللی مهم، ارتباط خواهد داشت و بنابراین تحریم را تا حدودی بی‌اثر خواهد کرد. مجید رضا حریری در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین بابیان اینکه عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای می‌تواند یک فرصت مناسب برای افزایش سطح تبادلات تجاری با اعضای این سازمان مهم باشد، گفت: بسیاری بر این باورند که ظرف دو تا سه دهه آتی، هژمونی غرب بر آسیا در حوزه اقتصاد شکسته خواهد شد و آسیا حرف اصلی را در تجارت جهانی خواهد زد، به این معنا که چین و هند به عنوان قدرت‌های برتر دنیا معرفی‌شده و روسیه نیز در این میان، نقش‌آفرینی بسزایی داشته باشد. وی افزود: این یک فرصت بسیار مناسب برای ایران است که با عضویت دائم خود در این سازمان بین‌المللی مهم، بتواند به لحاظ اقتصادی و سیاسی، ارتباطات قوی‌تری را در دنیا برقرار ساخته و نقش‌آفرینی نماید. در این پیمان کشورهایی همچون هند و روسیه و هند و چین حضور دارند که از نظر مواضع اقتصادی و سیاسی دچار مشکلاتی هستند؛ بنابراین فرصت برای کشوری همچون ایران فراهم است تا وارد بازار این کشورها شود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79164/

ارسال دیدگاه شما