رمزارز غیرمجاز برق سه کلان‌شهر را بلعید

رمزارز غیرمجاز برق سه کلان‌شهر را بلعید

میزان فعالیت استخراج رمز ارزها برابر با ۲۰۰۰ مگاوات تخمین زده می‌شود. از این مقدار، حدود ۲۰۰ مگاوات (یک‌دهم کل ظرفیت) به صورت مجاز فعالیت می‌کنند که از تاریخ پنجم خردادماه ۱۴۰۰ به دستور رئیس‌جمهور وقت خاموش شده‌اند. این میزان، برابر با مجموع توان متوسط مصرفی سالانه سه کلان‌شهر مشهد، اصفهان و تبریز در سال ۱۳۹۹ است. همچنین از توان متوسط مصرفی سالانه استان‌هایی مانند اصفهان، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، یزد، کرمان، مازندران، گیلان، آذربایجان غربی و شرقی در سال ۱۳۹۹ بیشتر است. به گزارش ایسنا، شرکت توانیر در تحلیلی به منظور برآورد میزان فعالیت استخراج رمز ارزها، مصرف برق در ساعات ۲ تا ۵ بامداد اردیبهشت سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را با یکدیگر مقایسه کرد. مطابق برآورد به روش مذکور، میزان فعالیت استخراج رمز ارزها برابر با ۲۰۰۰ مگاوات تخمین زده می‌شود. از این مقدار، حدود ۲۰۰ مگاوات (یک‌دهم کل ظرفیت) به صورت مجاز فعالیت می‌کنند که از تاریخ پنجم خردادماه ۱۴۰۰ به دستور رئیس‌جمهور وقت خاموش شده‌اند. این میزان توان (با فرض استفاده مستمر در طول یک سال) برابر با مجموع توان متوسط مصرفی سالانه  سه کلان‌شهر مشهد، اصفهان و تبریز در سال ۱۳۹۹ است. همچنین از توان متوسط مصرفی سالانه استان‌هایی مانند اصفهان، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، یزد، کرمان، مازندران، گیلان، آذربایجان غربی و شرقی در سال ۱۳۹۹ بیشتر است.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79165/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

رمزارز غیرمجاز برق سه کلان‌شهر را بلعید

رمزارز غیرمجاز برق سه کلان‌شهر را بلعید

میزان فعالیت استخراج رمز ارزها برابر با ۲۰۰۰ مگاوات تخمین زده می‌شود. از این مقدار، حدود ۲۰۰ مگاوات (یک‌دهم کل ظرفیت) به صورت مجاز فعالیت می‌کنند که از تاریخ پنجم خردادماه ۱۴۰۰ به دستور رئیس‌جمهور وقت خاموش شده‌اند. این میزان، برابر با مجموع توان متوسط مصرفی سالانه سه کلان‌شهر مشهد، اصفهان و تبریز در سال ۱۳۹۹ است. همچنین از توان متوسط مصرفی سالانه استان‌هایی مانند اصفهان، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، یزد، کرمان، مازندران، گیلان، آذربایجان غربی و شرقی در سال ۱۳۹۹ بیشتر است. به گزارش ایسنا، شرکت توانیر در تحلیلی به منظور برآورد میزان فعالیت استخراج رمز ارزها، مصرف برق در ساعات ۲ تا ۵ بامداد اردیبهشت سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را با یکدیگر مقایسه کرد. مطابق برآورد به روش مذکور، میزان فعالیت استخراج رمز ارزها برابر با ۲۰۰۰ مگاوات تخمین زده می‌شود. از این مقدار، حدود ۲۰۰ مگاوات (یک‌دهم کل ظرفیت) به صورت مجاز فعالیت می‌کنند که از تاریخ پنجم خردادماه ۱۴۰۰ به دستور رئیس‌جمهور وقت خاموش شده‌اند. این میزان توان (با فرض استفاده مستمر در طول یک سال) برابر با مجموع توان متوسط مصرفی سالانه  سه کلان‌شهر مشهد، اصفهان و تبریز در سال ۱۳۹۹ است. همچنین از توان متوسط مصرفی سالانه استان‌هایی مانند اصفهان، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، یزد، کرمان، مازندران، گیلان، آذربایجان غربی و شرقی در سال ۱۳۹۹ بیشتر است.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79165/

ارسال دیدگاه شما