اختلاف آمار رشد تشکیل سرمایه در ساختمان

اختلاف آمار رشد تشکیل سرمایه در ساختمان

گزارش دو مرجع آماری کشور در خصوص نرخ رشد فصل ابتدایی سال ۱۴۰۰ در حالی منتشر شد که در برخی بخش‌ها اختلافات آمارها بسیار فراوان است. به گزارش اقتصاد آنلاین، اختلاف بین آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی اگرچه همواره وجود داشته اما در گزارش اخیر این دو دستگاه، اختلاف در برخی بخش‌ها حتی به 23 واحد درصد رسیده است. در گزارش اخیر تفاوت به قدری فاحش است که با منطق‌های مورداشاره این اختلاف قابل توجیه نیست. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین می‌گوید: بانک مرکزی برای تهیه آمارهای خود در بخش تشکیل سرمایه در ساختمان در بخش خصوصی از طرح آماری مختص به خود  (خلاصه نتایج آمار فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی) استفاده می‌کند. در این طرح آمارگیران بانک مرکزی با اطلاعات کسب‌شده از فعالیت‌های بخش ساختمان در شهرهای مختلف کشور و تبدیل آن به نرخ‌های ثابت ارقام رشد را محاسبه می‌کنند. سهم بخش دولتی نیز از طریق ارقام بودجه‌های اعلام‌شده محاسبه و در این رشد محاسبه می‌شود. وی افزود: بر اساس اطلاعی که از نحوه محاسبات در مرکز آمار تا سه سال گذشته وجود داشت؛ این مرکز بدون طرح آماری و بر اساس اطلاعات پروانه‌های بهره‌برداری آمار رشد تشکیل سرمایه در ساختمان را محاسبه و اعلام می‌کرد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79321/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

اختلاف آمار رشد تشکیل سرمایه در ساختمان

اختلاف آمار رشد تشکیل سرمایه در ساختمان

گزارش دو مرجع آماری کشور در خصوص نرخ رشد فصل ابتدایی سال ۱۴۰۰ در حالی منتشر شد که در برخی بخش‌ها اختلافات آمارها بسیار فراوان است. به گزارش اقتصاد آنلاین، اختلاف بین آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی اگرچه همواره وجود داشته اما در گزارش اخیر این دو دستگاه، اختلاف در برخی بخش‌ها حتی به 23 واحد درصد رسیده است. در گزارش اخیر تفاوت به قدری فاحش است که با منطق‌های مورداشاره این اختلاف قابل توجیه نیست. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین می‌گوید: بانک مرکزی برای تهیه آمارهای خود در بخش تشکیل سرمایه در ساختمان در بخش خصوصی از طرح آماری مختص به خود  (خلاصه نتایج آمار فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی) استفاده می‌کند. در این طرح آمارگیران بانک مرکزی با اطلاعات کسب‌شده از فعالیت‌های بخش ساختمان در شهرهای مختلف کشور و تبدیل آن به نرخ‌های ثابت ارقام رشد را محاسبه می‌کنند. سهم بخش دولتی نیز از طریق ارقام بودجه‌های اعلام‌شده محاسبه و در این رشد محاسبه می‌شود. وی افزود: بر اساس اطلاعی که از نحوه محاسبات در مرکز آمار تا سه سال گذشته وجود داشت؛ این مرکز بدون طرح آماری و بر اساس اطلاعات پروانه‌های بهره‌برداری آمار رشد تشکیل سرمایه در ساختمان را محاسبه و اعلام می‌کرد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79321/

ارسال دیدگاه شما