پایان  مرکلیسم در آلمان

پایان مرکلیسم در آلمان

انتخابات سرنوشت ساز آلمان پیش رو قرار دارد و این پرسش مطرح است که چه کسی قرار است جای «آنگلا مرکل» صدراعظم این کشور بنشیند؟ از«آرمین لاشت» رهبر حزب محافظه کار دموکرات مسیحی آلمان به عنوان جایگزین مرکل نام برده می شود.لاشت که وکیل است، پیشتر نشان داد که قصد دارد میراث مرکل را که از آن به سال های خوب یاد می کند، ادامه دهد.لاشت که عضو سابق پارلمان های آلمان و اروپاست در حزب دموکرات مسیحی بیشتر به دنبال اجماع است تا رویارویی. وی در عین حال از مباحث سیاسی عقب نکشیده است، به عنوان نمونه از تصمیم مرکل برای دادن اجازه ورود به یک میلیون پناهجو به آلمان در جریان بحران مهاجرتی اروپا در سال ۲۰۱۵ حمایت کرد.اما به تازگی، این سیاستمدار به دلیل نحوه مدیریت بحران کرونا تحت انتقاد قرار گرفته است، مقوله ای که رقبای اصلی اش از احزاب سبز و سوسیال دموکرات در آن از جایگاه بهتری برخوردار هستند.به نظر می رسد لاشت به دلیل تغییر موضع خود در مورد نحوه مدیریت همه گیری کرونا دچار مشکل شده است.گزارش پیش رو به این موضوع می پردازد که در ادامه می خوانید.

 یک روز مانده به انتخابات پارلمانی آلمان، نظرسنجی‌هایی که در ماه‌های اخیر در این کشور انجام شده است، نشان می‌دهد که هیچ حزبی در انتخابات پیش رو به اکثریت لازم برای تشکیل دولت جدید نخواهد رسید.60میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از شهروندان آلمان می توانند روز ۲۶ سپتامبر/۴ مهر، در مهمترین انتخابات پس از وحدت دو آلمان شرکت کنند. این انتخابات از آن جهت اهمیت تاریخی دارد که مرکل پس از ۱۶ سال رهبری کشور در اوج بحران های پیاپی، از صحنه خارج می شود. نظرسنجی‌هائی که در ماه‌های اخیر در آلمان انجام شده، نشان می‌دهند که هیچ حزبی در انتخابات به اکثریت لازم برای تشکیل دولت جدید نخواهد رسید و تشکیل یک دولت ائتلافی از دو یا سه حزب نیاز به مدتی زمان خواهد داشت.  بنابراین مرکل احتمالا پس از انتخابات نیز تا پایان سال جاری سرپرستی امور کشور را به عهده خواهد داشت.   آنگلا مرکل حداکثر تا پایان سال جاری با انتقال قدرت به دولت جانشین خود کاخ صدراعظمی آلمان در برلین را ترک خواهد کرد. او در سال ٢٠٠۵ میلادی به دنبال شکست «گرهارد شرودر» صدراعظم سوسیال دموکرات، در یک انتخابات میان دوره‌ای، به قدرت رسید.  مرکل در آن زمان رهبری حزب دموکرات مسیحی آلمان را به عهده داشت. در نظر بسیاری از مردم آلمان، اتحاد دموکرات مسیحی یک حزب مردسالار بود. وقتی مرکل به عنوان نخستین صدراعظم زن تاریخ آلمان برگزیده شد، کسی تصور نمی‌کرد که او بتواند ١۶ سال پیاپی به رغم بحران‌های بزرگ و پیاپی به رهبری یک قطب اقتصادی بزرگ جهان ادامه بدهد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79429/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

پایان  مرکلیسم در آلمان

پایان مرکلیسم در آلمان

انتخابات سرنوشت ساز آلمان پیش رو قرار دارد و این پرسش مطرح است که چه کسی قرار است جای «آنگلا مرکل» صدراعظم این کشور بنشیند؟ از«آرمین لاشت» رهبر حزب محافظه کار دموکرات مسیحی آلمان به عنوان جایگزین مرکل نام برده می شود.لاشت که وکیل است، پیشتر نشان داد که قصد دارد میراث مرکل را که از آن به سال های خوب یاد می کند، ادامه دهد.لاشت که عضو سابق پارلمان های آلمان و اروپاست در حزب دموکرات مسیحی بیشتر به دنبال اجماع است تا رویارویی. وی در عین حال از مباحث سیاسی عقب نکشیده است، به عنوان نمونه از تصمیم مرکل برای دادن اجازه ورود به یک میلیون پناهجو به آلمان در جریان بحران مهاجرتی اروپا در سال ۲۰۱۵ حمایت کرد.اما به تازگی، این سیاستمدار به دلیل نحوه مدیریت بحران کرونا تحت انتقاد قرار گرفته است، مقوله ای که رقبای اصلی اش از احزاب سبز و سوسیال دموکرات در آن از جایگاه بهتری برخوردار هستند.به نظر می رسد لاشت به دلیل تغییر موضع خود در مورد نحوه مدیریت همه گیری کرونا دچار مشکل شده است.گزارش پیش رو به این موضوع می پردازد که در ادامه می خوانید.

 یک روز مانده به انتخابات پارلمانی آلمان، نظرسنجی‌هایی که در ماه‌های اخیر در این کشور انجام شده است، نشان می‌دهد که هیچ حزبی در انتخابات پیش رو به اکثریت لازم برای تشکیل دولت جدید نخواهد رسید.60میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از شهروندان آلمان می توانند روز ۲۶ سپتامبر/۴ مهر، در مهمترین انتخابات پس از وحدت دو آلمان شرکت کنند. این انتخابات از آن جهت اهمیت تاریخی دارد که مرکل پس از ۱۶ سال رهبری کشور در اوج بحران های پیاپی، از صحنه خارج می شود. نظرسنجی‌هائی که در ماه‌های اخیر در آلمان انجام شده، نشان می‌دهند که هیچ حزبی در انتخابات به اکثریت لازم برای تشکیل دولت جدید نخواهد رسید و تشکیل یک دولت ائتلافی از دو یا سه حزب نیاز به مدتی زمان خواهد داشت.  بنابراین مرکل احتمالا پس از انتخابات نیز تا پایان سال جاری سرپرستی امور کشور را به عهده خواهد داشت.   آنگلا مرکل حداکثر تا پایان سال جاری با انتقال قدرت به دولت جانشین خود کاخ صدراعظمی آلمان در برلین را ترک خواهد کرد. او در سال ٢٠٠۵ میلادی به دنبال شکست «گرهارد شرودر» صدراعظم سوسیال دموکرات، در یک انتخابات میان دوره‌ای، به قدرت رسید.  مرکل در آن زمان رهبری حزب دموکرات مسیحی آلمان را به عهده داشت. در نظر بسیاری از مردم آلمان، اتحاد دموکرات مسیحی یک حزب مردسالار بود. وقتی مرکل به عنوان نخستین صدراعظم زن تاریخ آلمان برگزیده شد، کسی تصور نمی‌کرد که او بتواند ١۶ سال پیاپی به رغم بحران‌های بزرگ و پیاپی به رهبری یک قطب اقتصادی بزرگ جهان ادامه بدهد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79429/

ارسال دیدگاه شما