توسط پژوهشگران آمریکایی ابداع شد

برچسب واکسن جایگزین واکسن‌های تزریقی!

پژوهشگران آمریکایی، نوعی برچسب چاپ سه‌بعدی ابداع کرده‌اند که می‌تواند یک جایگزین بدون درد برای واکسن‌های تزریقی باشد. این برچسب واکسن، روی پوست سرشار از سلول‌های ایمنی قرار می‌گیرد تا آن‌ها را مستقیماً هدف قرار دهد. واکنش ایمنی حاصل از برچسب واکسن در آزمایش‌ها، ۱۰ برابر بیشتر از واکسنی بود که به‌واسطه سوزن وارد عضله بازو می‌شود. به گزارش ایسنا و به نقل از یوان‌سی نیوز، میکروسوزن‌های چاپ سه‌بعدی که روی یک برچسب پلیمر قرار گرفته‌اند تا واکسن را منتقل کنند، یک پیشرفت قابل‌توجه به شمار می‌روند.

«جوزف دسیمون»، پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: ما امیدواریم که با ابداع این فناوری بتوانیم پایه توسعه جهانی واکسن‌ها را در دوزهای کمتر، بدون درد و اضطراب ایجاد کنیم.

سهولت و اثربخشی برچسب واکسن، مسیر جدیدی را برای ارائه واکسن‌هایی ایجاد می‌کند که بدون درد هستند و تهاجم کمتری را نسبت به تزریق با سوزن به همراه دارند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که برچسب واکسن، یک واکنش قابل‌توجه پادتن، ویژه آنتی‌ژن و سلول تی ایجاد می‌کند که ۵۰ برابر بیشتر از تزریق زیر پوست است. افزایش واکنش ایمنی با استفاده از برچسب حاوی میکروسوزن‌ که دوز مشابه دوز واکسن را فراهم می‌کنند، می‌تواند به صرفه‌جویی در دوز واکسن بیانجامد. میکروسوزن‌ها به‌واسطه چاپ سه‌بعدی می‌توانند به‌راحتی سفارشی‌سازی شوند تا به تولید برچسب‌های گوناگون واکسن برای آنفلوانزا، سرخک، هپاتیت یا کووید-۱۹ کمک کنند.

 

 

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79446/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

توسط پژوهشگران آمریکایی ابداع شد

برچسب واکسن جایگزین واکسن‌های تزریقی!

پژوهشگران آمریکایی، نوعی برچسب چاپ سه‌بعدی ابداع کرده‌اند که می‌تواند یک جایگزین بدون درد برای واکسن‌های تزریقی باشد. این برچسب واکسن، روی پوست سرشار از سلول‌های ایمنی قرار می‌گیرد تا آن‌ها را مستقیماً هدف قرار دهد. واکنش ایمنی حاصل از برچسب واکسن در آزمایش‌ها، ۱۰ برابر بیشتر از واکسنی بود که به‌واسطه سوزن وارد عضله بازو می‌شود. به گزارش ایسنا و به نقل از یوان‌سی نیوز، میکروسوزن‌های چاپ سه‌بعدی که روی یک برچسب پلیمر قرار گرفته‌اند تا واکسن را منتقل کنند، یک پیشرفت قابل‌توجه به شمار می‌روند.

«جوزف دسیمون»، پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: ما امیدواریم که با ابداع این فناوری بتوانیم پایه توسعه جهانی واکسن‌ها را در دوزهای کمتر، بدون درد و اضطراب ایجاد کنیم.

سهولت و اثربخشی برچسب واکسن، مسیر جدیدی را برای ارائه واکسن‌هایی ایجاد می‌کند که بدون درد هستند و تهاجم کمتری را نسبت به تزریق با سوزن به همراه دارند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که برچسب واکسن، یک واکنش قابل‌توجه پادتن، ویژه آنتی‌ژن و سلول تی ایجاد می‌کند که ۵۰ برابر بیشتر از تزریق زیر پوست است. افزایش واکنش ایمنی با استفاده از برچسب حاوی میکروسوزن‌ که دوز مشابه دوز واکسن را فراهم می‌کنند، می‌تواند به صرفه‌جویی در دوز واکسن بیانجامد. میکروسوزن‌ها به‌واسطه چاپ سه‌بعدی می‌توانند به‌راحتی سفارشی‌سازی شوند تا به تولید برچسب‌های گوناگون واکسن برای آنفلوانزا، سرخک، هپاتیت یا کووید-۱۹ کمک کنند.

 

 

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79446/

ارسال دیدگاه شما